ZBC Kennisbank

Financieel management

Grondslagen van Corporate Governance

\'Grondslagen van Corporate Governance\' is het eerste Nederlandse studieboek over corporate governance (behoorlijk ondernemingsbestuur).

Onze prijs: € 68,5

Financiën voor zzp’ers en andere zelfstandig ondernemers

Zelfstandige ondernemers krijgen te maken met de boekhouding, belastingen, verzekeringen, exploitatiebegrotingen en andere financiële zaken. Zaken waar ze meestal niet echt warm voor lopen.

Onze prijs: € 24,99

Handboek Jaarrekening 2017

Deze 18e editie richt zich zowel op de Nederlandse wet- en regelgeving voor de jaarrekening 2017 als op hoofdzaken uit IFRS.

Onze prijs: € 94,5

Accounting Architecture Model

Het doel van het Accounting Architecture Model is het opzetten van een effectief en kwalitatief hoogwaardige boekhouding.

Onze prijs: € 17,95

Time-driven Activity-based Costing

Dit boek introduceert een gemakkelijkere en krachtigere benadering van het inschatten van winstgevendheid. Time driven activity based costing (TDABC) gebruikt de gegevens die beschikbaar zijn dankzij ERP-systemen. Met TDABC hebben managers minder tijd en geld nodig om de data te verzamelen en is er dus tijd om de problemen als inefficiënte processen, verliesgevende producten en klanten en overbodige productiecapaciteit die TDABC onthult aan te pakken.

Onze prijs: € 30,0

Het grote crowdfunding boek

Leer van crowdfundingpioniers hoe je met jouw crowd je dromen realiseert. Inmiddels investeren mensen via crowdfunding miljarden euro’s in miljoenen bijzondere projecten.

Onze prijs: € 29,99

Beleggen met technische analyse

\'Beleggen met Technische Analyse\' geeft een uitgebreid en helder overzicht van het gehele vakgebied van de technische analyse, zowel de visuele als de statistische technieken.

Onze prijs: € 59,0

Financieel management voor de niet-financiële manager, deel 1: Jaarverslaggeving

Dit deel in de serie Financieel Management gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiële staten worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen.

Onze prijs: € 20,0

Planning en control in de schoolpraktijk

In deze uitgave worden de kernthema\'s binnen het financieel management behandeld. Het past bij de huidige eisen dat de financiële dimensie nadrukkelijk wordt gekoppeld aan het onderwijsbeleid en het personeelsbeleid binnen de school. Buiten de noodzakelijke financiële en inhoudelijke planning krijgen de toetsing en de controle ook aandacht. Het geld binnen de schoolorganisatie is nooit een doel op zich. Aan de hand van de gebruikte voorbeelden en modellen wordt evenwel duidelijk dat het financieel management in het algemeen en de planning en control in het bijzonder als aanjagers kunnen worden beschouwd in het denken over de resultaatverantwoordelijkheid binnen de scholen.

Onze prijs: € 55,0

Jaarverslaggeving

Jaarverslaggeving behandelt onder meer het bedrijfseconomische en juridische kader van de externe verslaggeving en winst- en vermogensbepaling bij fluctuerende prijzen.

Onze prijs: € 76,5