ZBC Kennisbank

Terugkomdag cursisten Privacy Officer in de praktijk

 

15 mei 2017

Over ruim een jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
Natuurlijk wil je voorkomen dat je aan allerlei ingewikkelde, vaak uit angst of onkunde geboren eisen van klanten en ketenpartners of misschien zelfs van je eigen directie moet voldoen. Dan is het nu wel de hoogste tijd om te bepalen hoe je in de toekomst zelf met privacy wilt omgaan. (Zie ook ‘De impact van de EU privacy verordening (AVG) op uw organisatie’.) De AVG maakt het mogelijk om legaal inbreuk te maken op de privacy van derden, mits aan bepaalde condities wordt voldaan. De AVG houdt dus een dreiging in, maar vooral ook een kans. Tijdens onze cursussen zijn we al ingegaan op de AVG. Bij toepassing in de praktijk echter, blijken er steeds meer zaken net even anders te zijn dan in de Wbp. En deze zaken behoeven aandacht. Daarom organiseren we voor onze cursisten en klanten op 15 mei een terugkomdag in de ReeHorst in Ede.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn bijvoorbeeld de problematiek rondom de privacy effect beoordeling, die op dit moment al aandacht vraagt. (Zie ook ‘De privacy effect beoordeling (PIA) kan niet wachten tot 2018’.) In de AVG verschuift het accent van privacy naar gegevensbescherming. Hierdoor voldoet de oude PIA niet meer en moet er meer aandacht zijn voor beveiliging van data. ZBC heeft een nieuwe privacy effect beoordeling ontwikkeld, die we tijdens de terugkomdag bespreken en die je uiteraard dan ook ontvangt. En Mark Helthuis en Wendy Franken presenteren hun ervaringen met de privacy effect beoordeling in de praktijk.

Zoals gezegd is de AVG op vele punten allerminst duidelijk en bevat diverse artikelen, die je op meerdere manieren kunt uitleggen. Daarom formuleren we over een aantal dilemma’s stellingen waarover voor- en tegenstanders met elkaar in debat gaan.  En niet alleen zetten we als ZBC de zaken voor u op een rijtje, tevens zal onze juridisch adviseur Wendy Franken de hele dag aanwezig zijn om vanuit haar vakgebied je vragen te beantwoorden. Ook is er ruimschoots gelegenheid om onderling ervaringen en best practices uit te wisselen.

Het programma is als volgt:

09.30 – 10.15 uur     Welkom en introductie
10.30 – 11.15 uur      Belangrijkste veranderingen door de AVG
11.30 – 12.30 uur     De vernieuwde privacy effect beoordeling
12.30 – 13.30 uur     Lunch
13.30 – 14.15 uur      Casestudy: Privacy effect beoordeling in de praktijk.
14.30 – 15.15 uur      Juridische aspecten voor en na de datum van invoering van de AVG
15.30 – 16.30 uur     Het debat, waarbij steeds eerst de deelnemers en later de groep discussiëren over stellingen m.b.t. de AVG en Privacy.

Ter voorbereiding op dit laatste punt sturen we je vooraf een aantal stellingen toe met de vraag of je als voor- of tegenstander over welke stelling wilt discussiëren. Ook mag je uiteraard stellingen toevoegen.
De kosten van deze dag zijn per deelnemer € 395,-excl. BTW en inclusief lunch en parkeerkosten . Wanneer je wilt deelnemen aan deze terugkomdag, kun je je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen.