ZBC Kennisbank

Omgaan met privacy

 
Privacy is momenteel ernstig in beweging. Incidenten en aanvullende wet- en regelgeving zijn aan de orde van de dag. Voor organisaties is het nauwelijks meer bij te houden waar ze zich aan moeten houden. Bovendien leiden incidenten vaak tot reputatieschade voor uzelf of voor uw klanten. Nu echter de boete op overtredingen verhoogd zijn en ook de meldplicht datalekken geldt, is dat wel van belang. Kortom voor organisaties die persoonsgegevens verwerken (en welke organisatie doet dat niet) is het hebben van een privacy officer geen overbodige luxe. Deze kan u helpen om ongelukken te voorkomen en ervoor zorgen, dat u begin 2018 gereed bent om aan de eisen van de nieuwe EU-verordening (AVG) te voldoen.
Nieuw is bijvoorbeeld, dat u een privacy effect beoordeling hebt gedaan voor iedere aanzienlijk verandering in de verwerking van persoonsgegevens na mei 2016. Te denken valt aan uitbesteding, nieuwe applicaties of het gebruik van big data. Ook moet uw privacybeleid duidelijk aangeven hoe u met privacy wilt omgaan bij de verwerking van persoonsgegevens. Doet u dit niet, dan wordt u afgemeten aan de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens. En natuurlijk moeten uw bewerkersovereenkomsten op orde zijn met klanten, leveranciers en ketenpartners.

ZBC kan u helpen inzichtelijk te maken hoe u het beste met privacy vraagstukken kunt omgaan. En natuurlijk waar uw risico’s liggen. Concrete diensten, die we kunnen bieden zijn: