ZBC Kennisbank

HOME ZBC KENNISBANK

De ZBC kennisbank is bedoeld om online kennis te delen met circa 50.000 bezoekers per maand en 13.000 nieuwsbriefabonnees. Wanneer u gratis gebruik wilt maken van functionaliteiten als downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief, bloggen, send-a-friend, dan krijgt u een formulier te zien en vragen we u hierop een beperkt aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hoeft u maar één maal in te vullen, wanneer u cookies accepteert.
Uw klikgedrag op onze site kan voor ons of onze partners aanleiding zijn om u eenmalig een gericht voorstel te doen. Hierbij zijn wij gehouden aan onze disclaimer.


De nieuwste artikelen in de verschillende kennisbanken:

Een tweedeling dreigt onder ICT-dienstverleners

Het aantal ISO 27001 gecertificeerde ICT-dienstverleners in Nederland stijgt zeer hard. Dienstverleners die in deze trend niet meegaan verliezen vaker opdrachten aan partijen die deze trend wél tijdig hebben zien aankomen. Het is zonde opdrachten mis te lopen op zoiets simpels als een certificaat. De afgelopen jaren heb je als dienstverlener toenemende vragen gehad over… Lees Verder »

De PIA: gebakken lucht of bittere noodzaak?

Binnen organisaties wordt gegevenseffectbeoordeling/PIA/DPIA veelal onterecht geadviseerd. Is het echt nodig of kun je je tijd beter besteden? En zo ja, waar moet je op letten?

Visie op Visie

Periodiek wil je met je organisatie de route bijstellen in de vorm van een nieuwe visie. Waarom willen de medewerkers daar nou niet in mee?

Hoe NEN 7510 door samenwerking een koud kunstje wordt

Bij het implementeren van NEN 7510 in een zorginstelling, dien je de interne belanghebbenden te verenigen om samen te werken aan informatiebeveiliging. Als je dat goed organiseert wordt het implementeren van de norm een koud kunstje!

Implementatie NEN 7510 is niet (meer) ingewikkeld

Weggedrukt door het tumult rond de AVG heeft de vernieuwde NEN 7510 weinig aandacht gekregen. Dat terwijl de verandering groot is. Vooral voor kleinere of gespecialiseerde zorgaanbieders is het halen van het certificaat nu haalbaar.

Word jij ook door je leverancier overvallen met een verwerkersovereenkomst?

Voor veel partijen is het niet duidelijk wanneer je een verwerkersovereenkomst moet sluiten, wie daarvoor het voortouw moet nemen en wat er dan in moet staan. Dat leidt tot scheve verhoudingen.

Winnaars en verliezers bij de AVG

Iedereen is op zoek geweest naar de oplossing voor hun AVG-problemen, waardoor vooral leveranciers van “AVG-software & diensten” voordeel hebben gehaald uit deze wetgeving. Hoe zorg je dat je zelf als winnaar uit de strijd komt?

Auditors moeten niet op de stoel van de AP gaan zitten

Voor diverse auditors is de AVG aanleiding om de eisen van ISO 27001 of NEN 7510 aanzienlijk op te schroeven. Blijkbaar weten zij het beter dan de Autoriteit Persoonsgegevens. Of toch niet?

Nu nog leren om volwassen om te gaan met privacy

Veel bedrijven hebben zich gericht op de juridische papierwinkel van de AVG. Helaas is de bescherming van persoonsgegevens verwaarloost en is het geheel niet geborgd voor na mei 2018.

Pragmatische invoering nieuwe NEN 7510:2017 nu ook voor kleinere zorginstellingen

De NEN 7510:2017 met haar risk-based aanpak is nu ook voor kleinere zorginstellingen goed te hanteren. Geen papierwinkel, maar alleen die maatregelen die bijdragen aan de beheersing van risico’s.

Autoriteit Persoonsgegevens houdt onzekerheid over privacywet in stand

Juist door de onzekerheid over de AVG hebben bedrijven de afgelopen jaren privacy hoog op de agenda gehad. De AP wil dit blijkbaar graag zo houden en weigert dus te starten met handhaving.

Binnen drie maanden een ISO 27001 certificaat halen

Natuurlijk ga je goed en veilig om met vertrouwelijk data van klanten als je die als dienstverlener bewerkt. Om een ISO 27001 certificaat te krijgen moet je dat dan alleen nog aantoonbaar maken.

volgende pagina »