ZBC Kennisbank

HOME ZBC KENNISBANK

De ZBC kennisbank is bedoeld om online kennis te delen met circa 50.000 bezoekers per maand en 13.000 nieuwsbriefabonnees. Wanneer u gratis gebruik wilt maken van functionaliteiten als downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief, bloggen, send-a-friend, dan krijgt u een formulier te zien en vragen we u hierop een beperkt aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hoeft u maar één maal in te vullen, wanneer u cookies accepteert.
Uw klikgedrag op onze site kan voor ons of onze partners aanleiding zijn om u eenmalig een gericht voorstel te doen. Hierbij zijn wij gehouden aan onze disclaimer.


De nieuwste artikelen in de verschillende kennisbanken:

Natuurlijk is iedere dienstverlener uniek

…. voor 2-5%. Voor de rest is elke B2B-dienstverlener gewoon een bedrijf zoals alle andere B2B-dienstverleners, met vergelijkbare processen, vergelijkbare risico’s en vergelijkbare maatregelen om de klant optimaal te bedienen.

Binnen drie maanden een ISO 27001 certificaat halen

Natuurlijk ga je goed en veilig om met vertrouwelijk data van klanten als je die als dienstverlener bewerkt. Om een ISO 27001 certificaat te krijgen moet je dat dan alleen nog aantoonbaar maken.

Datalek is vaak juist geen menselijke fout

Als het gaat om privacy, wordt de mens vaak gezien als de zwakste schakel. In het geval van een incident heeft hij zich niet gehouden aan de regels of wat stoms uitgehaald. Vaak ligt het echter totaal anders!

Toepassing anchoring in prijsstrategie

Consumenten zijn niet rationeel. Hun onderbewustzijn is vaak bepalend voor wat ze denken. Door ‘anchoring’ zorg je ervoor, dat de doorsnee consument jouw (te) hoge prijs heel redelijk vindt.

ISO 27001 is middel en geen doel

De spagaat waarin veel auditors gedwongen worden, mag er nooit toe leiden dat een organisatie die voldoet aan de ISO 27001:2013 norm, verplicht wordt tot allerlei aanvullende maatregelen.

Privacy of je weet nooit waar het goed voor is

De privacy wetgeving is een bot mes en maakt niet duidelijk wat wel en niet kan of mag. Natuurlijk geeft de AP haar uitleg. Door gebrek aan jurisprudentie echter is onduidelijk of deze uitleg juridisch houdbaar is. Kortom, een dilemma voor privacy officers.

Big data, privacy en MVO

Privacy moet geen juridisch thema zijn, waarbij de grenzen van de wet gezocht worden, maar onderdeel van de wijze waarop een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Ook in Nederland lapt de overheid privacy aan haar laars

De wijze waarop de overheid met onder andere SyRi inbreuk gaat maken op de privacy van de burger en kritiek hierop afwijst, is schokkend. Het is bepalend voor de taakstelling van de privacy officer.

Disruptive innovation is onomkeerbaar

Disruptie dwingt bedrijven de klant echt centraal te stellen. Anders zal de doorbraak niet komen. Voorbeelden uit zorg, onderwijs, transport en retail, maar ook de inktzwarte keerzijde.

Omgaan met Shadow IT ofwel Schaduw IT

Wie denkt, dat Schaduw-IT nog valt te stoppen, is toe aan pensionering. Het is ja, maar onder condities. En dat houdt meer in dan alleen fysieke, technische en organisatorische maatregelen.

Architectuur en aanpak ISO 27001

ISO 27001 in één plaatje met uitleg. Handig voor uzelf en om ISO 27001 aan anderen uit te leggen.

Cybercrime opgelost probleem voor het MKB

Veel security specialisten denken, dat ondernemers zich nauwelijks bewust zijn van cybercrime en dat ze zich hier niet tegen wapenen. Maar dat is onzin. Misschien moeten deze specialisten eens kijken hoe een MKB’er deze problemen oplost.

volgende pagina »