ZBC Kennisbank

HOME ZBC KENNISBANK

De ZBC kennisbank is bedoeld om online kennis te delen met circa 50.000 bezoekers per maand en 13.000 nieuwsbriefabonnees. Wanneer u gratis gebruik wilt maken van functionaliteiten als downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief, bloggen, send-a-friend, dan krijgt u een formulier te zien en vragen we u hierop een beperkt aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hoeft u maar één maal in te vullen, wanneer u cookies accepteert.
Uw klikgedrag op onze site kan voor ons of onze partners aanleiding zijn om u eenmalig een gericht voorstel te doen. Hierbij zijn wij gehouden aan onze disclaimer.


De nieuwste artikelen in de verschillende kennisbanken:

Mijn auto is gejat door het hacken van mijn sleutel

Internet of things is al onder ons, ook al beseffen we dat vaak niet. Maar juist de massaliteit hiervan is onze belangrijkste bescherming.

Waarom mannen gelijk en vrouwen hun zin krijgen

Veel mannen hebben de ervaring, dat ook al weten ze zeker dat ze gelijk hebben in de discussie met een vrouw, de vrouw toch haar zin krijgt. En dat is frustrerend. Zijn vrouwen dan zoveel slimmer dan mannen? Dat hoeft niet, maar ze communiceren vaak wel beter.

Het recht om vergeten te worden in de AVG

Het recht op vergetelheid is voor jouw organisatie waarschijnlijk helemaal geen issue. Als dit wel het geval is, dan heb je mogelijk een veel groter probleem met de AVG.

Risicovolwassenheid troef voor uw bedrijfscontinuïteit

Blijven sturen op alleen financiële resultaten vormt in deze tijd van economisch herstel voor veel organisaties een serieus bedrijfsrisico. Medewerkers zijn niet alleen een kostenpost, maar hebben waarde door betrokkenheid.

Aanpak implementatie NEN 7510 kan nu ook pragmatisch

Met de nieuwe NEN 7510 kunnen zorginstellingen nu kiezen voor een pragmatische aanpak van hun informatiebeveiliging. Zij zijn niet langer verplicht een bureaucratische papierwinkel op te zetten, die in de praktijk toch niet werkt.

Risicobeheersing uitbesteding door opdrachtclassificatie

De natuurlijke invulling van een uitbestedingscontract waarmee voldaan wordt aan de wederzijdse behoefte, ligt meestal in het midden, vertrapt door beide strijdende partijen. Dat kan slimmer.

AVG is vooral een afweging en geen verplichting

Organisaties maken zich zorgen over de AVG. Ze moeten hier in mei 2018 aan voldoen. Vaak echter zijn die zorgen onterecht. De AVG is er namelijk primair om een vrij verkeer van persoonsgegeven mogelijk te maken. (art 1 lid 3).

Security officer is vaak een hondenbaan

Informatiebeveiliging is, net als de rol van scurity officer, spannend als je bezig bent met het behalen van het certificaat. Maar als dit gelukt is, dan heeft de security officer vooral een hondenbaan, maar moet hij er toch zijn. 

Je weg vinden door het moeras van privacy en informatiebeveiliging

Een moeras heeft iets geheimzinnigs. Het wordt gezien als een gebied vol schimmige gevaren. Toch is het niet zo ingewikkeld om veilig door het moeras naar de overkant te komen. Zorg dat je op de paadjes blijft.

Kader borgt gedachtegoed en versterkt dienstverlening ZBC

Vanaf 1 juli 2017 bundelen Kader en ZBC hun krachten. De overwegingen van Betty en Wiebe, die geleid hebben tot deze stap.

Binnen drie maanden een ISO 27001 certificaat halen

Natuurlijk ga je goed en veilig om met vertrouwelijk data van klanten als je die als dienstverlener bewerkt. Om een ISO 27001 certificaat te krijgen moet je dat dan alleen nog aantoonbaar maken.

Awareness privacy en informatiebeveiliging niet trainen maar kweken

Gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Elk grassprietje gaat zelf groeien als het gras wordt bewerkt. Dat geldt ook voor awareness. Door het kweken van angst en het oogsten van regeltjes, zoals dat nu vaak gebeurt, krijgt echte awareness geen kans.

volgende pagina »