ZBC Kennisbank

HOME ZBC KENNISBANK

De ZBC kennisbank is bedoeld om online kennis te delen met circa 50.000 bezoekers per maand en 13.000 nieuwsbriefabonnees. Wanneer u gratis gebruik wilt maken van functionaliteiten als downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief, bloggen, send-a-friend, dan krijgt u een formulier te zien en vragen we u hierop een beperkt aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hoeft u maar één maal in te vullen, wanneer u cookies accepteert.
Uw klikgedrag op onze site kan voor ons of onze partners aanleiding zijn om u eenmalig een gericht voorstel te doen. Hierbij zijn wij gehouden aan onze disclaimer.


De nieuwste artikelen in de verschillende kennisbanken:

Word jij ook door je leverancier overvallen met een verwerkersovereenkomst?

Voor veel partijen is het niet duidelijk wanneer je een verwerkersovereenkomst moet sluiten, wie daarvoor het voortouw moet nemen en wat er dan in moet staan. Dat leidt tot scheve verhoudingen.

Winnaars en verliezers bij de AVG

Iedereen is op zoek geweest naar de oplossing voor hun AVG-problemen, waardoor vooral leveranciers van “AVG-software & diensten” voordeel hebben gehaald uit deze wetgeving. Hoe zorg je dat je zelf als winnaar uit de strijd komt?

Auditors moeten niet op de stoel van de AP gaan zitten

Voor diverse auditors is de AVG aanleiding om de eisen van ISO 27001 of NEN 7510 aanzienlijk op te schroeven. Blijkbaar weten zij het beter dan de Autoriteit Persoonsgegevens. Of toch niet?

Nu nog leren om volwassen om te gaan met privacy

Veel bedrijven hebben zich gericht op de juridische papierwinkel van de AVG. Helaas is de bescherming van persoonsgegevens verwaarloost en is het geheel niet geborgd voor na mei 2018.

Pragmatische invoering nieuwe NEN 7510:2017 nu ook voor kleinere zorginstellingen

De NEN 7510:2017 met haar risk-based aanpak is nu ook voor kleinere zorginstellingen goed te hanteren. Geen papierwinkel, maar alleen die maatregelen die bijdragen aan de beheersing van risico’s.

Autoriteit Persoonsgegevens houdt onzekerheid over privacywet in stand

Juist door de onzekerheid over de AVG hebben bedrijven de afgelopen jaren privacy hoog op de agenda gehad. De AP wil dit blijkbaar graag zo houden en weigert dus te starten met handhaving.

Binnen drie maanden een ISO 27001 certificaat halen

Natuurlijk ga je goed en veilig om met vertrouwelijk data van klanten als je die als dienstverlener bewerkt. Om een ISO 27001 certificaat te krijgen moet je dat dan alleen nog aantoonbaar maken.

De identiteit van de Nederlanders bestaat wel degelijk

Dankzij een eeuwenlange karaktertraining zijn wij een volk geworden, dat wars is van ideologie, dat naar bevind van zaken handelt en dat niet van poespas houdt.

Juristen hebben bedrijven met de AVG op een dwaalspoor gezet

Doordat juristen gesteund werden door de media kregen ze met hun boodschap vrij spel, zonder echter te snappen waar het in de AVG om gaat. Hun klanten moeten nu hun verlies nemen en  zelf de rommel opruimen.

De mens verdrongen als hoogste trap in de evolutie

Descartes zei: “Ik denk dus ik besta”. Nu, 400 jaar later, blijkt dat we helemaal niet meer de baas zijn over ons eigen brein. Met braintech worden we gemanipuleerd. En we vinden het nog goed ook. 

Privacy volgens de AVG is geen moeten maar willen

Modern toezicht is niet afvinken van wat wel en niet mag en dan een boete opleggen. Een kijkje bij de buren van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AFM, en de visie van de AFM op modern toezicht.

Omgaan met de AVG is koffiedik kijken

25 mei is geweest. En de wereld is niet vergaan. Tijd om weer je gezond verstand te gebruiken en de goede dingen te doen. Een inschatting van hoe het nu verder gaat.

volgende pagina »