ZBC Kennisbank

HOME ZBC KENNISBANK

De ZBC kennisbank is bedoeld om online kennis te delen met circa 50.000 bezoekers per maand en 13.000 nieuwsbriefabonnees. Wanneer u gratis gebruik wilt maken van functionaliteiten als downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief, bloggen, send-a-friend, dan krijgt u een formulier te zien en vragen we u hierop een beperkt aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hoeft u maar één maal in te vullen, wanneer u cookies accepteert.
Uw klikgedrag op onze site kan voor ons of onze partners aanleiding zijn om u eenmalig een gericht voorstel te doen. Hierbij zijn wij gehouden aan onze disclaimer.


De nieuwste artikelen in de verschillende kennisbanken:

ADHD is eigenschap met nadelen en vooral ook voordelen

Als ADHD’er heb je andere eigenschappen dan gemiddelde mensen. Of dit een voor- of een nadeel voor je is, hangt af van hoe je hiermee omgaat en of je dit ziet als een kans of een bedreiging.

NLP leert hoe je jezelf en anderen kunt beïnvloeden

NLP leert je het belang, de werking en de taal van je onbewuste, de primaire beslisser in ieder mens. Handig om te weten hoe je je onbewuste kunt laten samenwerken met jouw bewuste ik.

Beoordelen is meer dan de jaarlijkse beoordelingscyclus

Functionerings- en beoordelingsgesprekken moeten niet gaan over hoe medewerkers (kunnen) voldoen aan de eisen van de organisatie, maar over wat ze bijdragen aan de principes en waarden van de organisatie.

Leren omgaan met jezelf

Als je constateert, dat je je ambities niet waar maakt, kun je kiezen uit twee wegen: je erbij neerleggen en stoppen met je ontwikkeling of gaan voor de uitdaging en afwijkingen goed gebruiken.

Terugkomdag cursisten cursus Informatiebeveiliging conform ISO 27001, 27002 of NEN 7510

Op verzoek van veel van onze cursisten en naar aanleiding van onze ervaringen in klantprojecten (die we in de laatste 2 jaar hebben uitgevoerd bij zo’n 30 klanten) organiseren we een terugkomdag voor cursisten die in de afgelopen periode onze ‘Cursus Informatiebeveiliging conform ISO 27001, 27002 of NEN 7510’ hebben gevolgd en voor klanten voor wie we een coachingstraject hebben verzorgd. Op deze dag word je bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen en is er ook gelegenheid om onderling informatie uit te wisselen.

Hoe zorgen we voor een managementsysteem dat passend is voor onze organisatie

Als je probeert de dagelijkse praktijk aan te passen aan het managementsysteem creëer je ofwel een papieren tijger of je brengt de continuïteit van je dienstverlening in gevaar.

Het verschil tussen een oplossing en een managementsysteem

Dienstverleners zijn gewend aan projecten. De opzet en implementatie van een managementsysteem beschouwen ze daarom als bekend terrein. Toch zit er een addertje onder het gras.

Verwarring over revisie en certificering NEN 7510

Door belangenverstrengeling vertellen betrokkenen vooral halve waarheden over de status van de NEN 7510. In dit artikel de actuele status van augustus 2016.

Wat de General Data Protection Regulation (GDPR) voor u betekent

De nieuwe EU privacy verordening (GPDR) heeft niet alleen impact op bedrijven met veel persoonsgegevens, maar vooral ook op hun bewerkers (dienstverleners) die ook over die gegevens beschikken.

Een leven lang leren in de praktijk

Mensen leren verreweg het meeste door te werken. Dit informele leren vindt plaats op de werkplek. Het 70:20:10 model helpt organisaties om het informele én het formele leren te faciliteren.

Acceptatie is de oplossing voor terrorisme

Als we de dreiging van een idioot met een wapen (terrorist) in historisch perspectief plaatsen, dan zien we dat bestrijding hiervan veelal averechts werkt en zelf een grotere dreiging kan vormen.

Natuurlijk is iedere dienstverlener uniek

…. voor 2-5%. Voor de rest is elke B2B-dienstverlener gewoon een bedrijf zoals alle andere B2B-dienstverleners, met vergelijkbare processen, vergelijkbare risico’s en vergelijkbare maatregelen om de klant optimaal te bedienen.

volgende pagina »