ZBC Kennisbank

HOME ZBC KENNISBANK

De ZBC kennisbank is bedoeld om online kennis te delen met circa 50.000 bezoekers per maand en 13.000 nieuwsbriefabonnees. Wanneer u gratis gebruik wilt maken van functionaliteiten als downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief, bloggen, send-a-friend, dan krijgt u een formulier te zien en vragen we u hierop een beperkt aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hoeft u maar één maal in te vullen, wanneer u cookies accepteert.
Uw klikgedrag op onze site kan voor ons of onze partners aanleiding zijn om u eenmalig een gericht voorstel te doen. Hierbij zijn wij gehouden aan onze disclaimer.


De nieuwste artikelen in de verschillende kennisbanken:

Het verschil tussen een oplossing en een managementsysteem

Dienstverleners zijn gewend aan projecten. De opzet en implementatie van een managementsysteem beschouwen ze daarom als bekend terrein. Toch zit er een addertje onder het gras.

Verwarring over revisie en certificering NEN 7510

Door belangenverstrengeling vertellen betrokkenen vooral halve waarheden over de status van de NEN 7510. In dit artikel de actuele status van augustus 2016.

Wat de General Data Protection Regulation (GDPR) voor u betekent

De nieuwe EU privacy verordening (GPDR) heeft niet alleen impact op bedrijven met veel persoonsgegevens, maar vooral ook op hun bewerkers (dienstverleners) die ook over die gegevens beschikken.

Een leven lang leren in de praktijk

Mensen leren verreweg het meeste door te werken. Dit informele leren vindt plaats op de werkplek. Het 70:20:10 model helpt organisaties om het informele én het formele leren te faciliteren.

Acceptatie is de oplossing voor terrorisme

Als we de dreiging van een idioot met een wapen (terrorist) in historisch perspectief plaatsen, dan zien we dat bestrijding hiervan veelal averechts werkt en zelf een grotere dreiging kan vormen.

Natuurlijk is iedere dienstverlener uniek

…. voor 2-5%. Voor de rest is elke B2B-dienstverlener gewoon een bedrijf zoals alle andere B2B-dienstverleners, met vergelijkbare processen, vergelijkbare risico’s en vergelijkbare maatregelen om de klant optimaal te bedienen.

Binnen drie maanden een ISO 27001 certificaat halen

Natuurlijk ga je goed en veilig om met vertrouwelijk data van klanten als je die als dienstverlener bewerkt. Om een ISO 27001 certificaat te krijgen moet je dat dan alleen nog aantoonbaar maken.

Datalek is vaak juist geen menselijke fout

Als het gaat om privacy, wordt de mens vaak gezien als de zwakste schakel. In het geval van een incident heeft hij zich niet gehouden aan de regels of wat stoms uitgehaald. Vaak ligt het echter totaal anders!

Toepassing anchoring in prijsstrategie

Consumenten zijn niet rationeel. Hun onderbewustzijn is vaak bepalend voor wat ze denken. Door ‘anchoring’ zorg je ervoor, dat de doorsnee consument jouw (te) hoge prijs heel redelijk vindt.

ISO 27001 is middel en geen doel

De spagaat waarin veel auditors gedwongen worden, mag er nooit toe leiden dat een organisatie die voldoet aan de ISO 27001:2013 norm, verplicht wordt tot allerlei aanvullende maatregelen.

Privacy of je weet nooit waar het goed voor is

De privacy wetgeving is een bot mes en maakt niet duidelijk wat wel en niet kan of mag. Natuurlijk geeft de AP haar uitleg. Door gebrek aan jurisprudentie echter is onduidelijk of deze uitleg juridisch houdbaar is. Kortom, een dilemma voor privacy officers.

Big data, privacy en MVO

Privacy moet geen juridisch thema zijn, waarbij de grenzen van de wet gezocht worden, maar onderdeel van de wijze waarop een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

volgende pagina »