ZBC Kennisbank

HOME ZBC KENNISBANK

De ZBC kennisbank is bedoeld om online kennis te delen met circa 50.000 bezoekers per maand en 13.000 nieuwsbriefabonnees. Wanneer u gratis gebruik wilt maken van functionaliteiten als downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief, bloggen, send-a-friend, dan krijgt u een formulier te zien en vragen we u hierop een beperkt aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hoeft u maar één maal in te vullen, wanneer u cookies accepteert.
Uw klikgedrag op onze site kan voor ons of onze partners aanleiding zijn om u eenmalig een gericht voorstel te doen. Hierbij zijn wij gehouden aan onze disclaimer.


De nieuwste artikelen in de verschillende kennisbanken:

Je hebt minder persoonsgegevens in huis dan je denkt

De AVG geldt alleen voor natuurlijke personen. Door onderscheid te maken tussen natuurlijke personen en rechtspersonen kun je de hoeveelheid persoonsgegevens in huis sterk verminderen.

ISO is er voor je bedrijf en niet andersom

Je hebt een goed lopend bedrijf, vooral ook doordat je klanten tevreden zijn. Dit wil je aantoonbaar maken, en daarvoor ga je een ISO certificaat halen. Maar om dat certificaat daadwerkelijk te krijgen, hoef je dan toch niet je hele bedrijfsvoering aan te passen?

Leren programmeren is nutteloos

Het gaat er om te begrijpen hoe de digitale wereld waarin wij leven werkt en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Als je dat snapt, is programmeren een specialistisch detail.

Essentiele vragen die interne auditors vaak vergeten te stellen

Gooi je vergrootglas weg en stop met het onderzoeken van afzonderlijke bomen. Stap in je helikopter en beoordeel het managementsysteem op verstoringen. Dat is je hoofdtaak als interne auditor.

Een online awareness training informatiebeveiliging en privacy kan zinvol zijn

Een online training kan natuurlijk niet alle beveiligingslekken door stommiteiten voorkomen, maar draagt met name bij aan het verminderen van reputatieschade. 

Waarom mannen gelijk en vrouwen hun zin krijgen

Veel mannen hebben de ervaring, dat ook al weten ze zeker dat ze gelijk hebben in de discussie met een vrouw, de vrouw toch haar zin krijgt. En dat is frustrerend. Zijn vrouwen dan zoveel slimmer dan mannen? Dat hoeft niet, maar ze communiceren vaak wel beter.

Het recht om vergeten te worden in de AVG

Het recht op vergetelheid is voor jouw organisatie waarschijnlijk helemaal geen issue. Als dit wel het geval is, dan heb je mogelijk een veel groter probleem met de AVG.

Risicovolwassenheid troef voor uw bedrijfscontinuïteit

Blijven sturen op alleen financiële resultaten vormt in deze tijd van economisch herstel voor veel organisaties een serieus bedrijfsrisico. Medewerkers zijn niet alleen een kostenpost, maar hebben waarde door betrokkenheid.

Aanpak implementatie NEN 7510 kan nu ook pragmatisch

Met de nieuwe NEN 7510 kunnen zorginstellingen nu kiezen voor een pragmatische aanpak van hun informatiebeveiliging. Zij zijn niet langer verplicht een bureaucratische papierwinkel op te zetten, die in de praktijk toch niet werkt.

Risicobeheersing uitbesteding door opdrachtclassificatie

De natuurlijke invulling van een uitbestedingscontract waarmee voldaan wordt aan de wederzijdse behoefte, ligt meestal in het midden, vertrapt door beide strijdende partijen. Dat kan slimmer.

AVG is vooral een afweging en geen verplichting

Organisaties maken zich zorgen over de AVG. Ze moeten hier in mei 2018 aan voldoen. Vaak echter zijn die zorgen onterecht. De AVG is er namelijk primair om een vrij verkeer van persoonsgegeven mogelijk te maken. (art 1 lid 3).

Security officer is vaak een hondenbaan

Informatiebeveiliging is, net als de rol van security officer, spannend als je bezig bent met het behalen van het certificaat. Maar als dit gelukt is, dan heeft de security officer vooral een hondenbaan, maar moet hij er toch zijn. 

volgende pagina »