ZBC Kennisbank

HOME ZBC KENNISBANK

De ZBC kennisbank is bedoeld om online kennis te delen met circa 50.000 bezoekers per maand en 13.000 nieuwsbriefabonnees. Wanneer u gratis gebruik wilt maken van functionaliteiten als downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief, bloggen, send-a-friend, dan krijgt u een formulier te zien en vragen we u hierop een beperkt aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hoeft u maar één maal in te vullen, wanneer u cookies accepteert.
Uw klikgedrag op onze site kan voor ons of onze partners aanleiding zijn om u eenmalig een gericht voorstel te doen. Hierbij zijn wij gehouden aan onze disclaimer.


De nieuwste artikelen in de verschillende kennisbanken:

Cursus interne auditor ISO 27001 of NEN 7510

In deze tweedaagse cursus leert u wat u als interne auditor moet weten, maar vooral hoe u dit moet toepassen in de praktijk om bij te dragen aan een verbeterproces gericht op effectiviteit, flexibiliteit en efficiency.

De interne auditor als motor voor verbetering

Een interne audit moet in tegenstelling tot de externe audit vooral toegevoegde waarde bieden als aanjager voor verbetering. In dit artikel hoe je dit slim kunt regelen.

Als je niet kunt lachen om continuïteitsrisico’s, dan moet je geen bedrijf beginnen

Ondernemen is ook risico nemen. Maar niet ten koste van je bedrijfscontinuïteit. Hoe ga je om met die risico’s die je niet kunt of wilt afdekken, maar waarvan de impact te groot is om ze zomaar te accepteren?

Uw bedrijfscontinuïteit is onze drijfveer

Net als iedere organisatie loopt ook uw organisatie risico’s te worden getroffen door een calamiteit. Niet al die risIco’s zult u kunnen of willen afdekken. En als dan zo’n calamiteit u daadwerkelijk treft, kan uw bedrijfsvoering in gevaar komen en daarmee de continuïteit van uw bedrijf. Een interview met Nicole Lammers en Henk Seventer van Mandema & partners over voorbereid zijn en het waarborgen van uw bedrijfscontinuïteit.

Hoe legaal de privacywet overtreden

Privacy is in de eerste plaats een principe. Organisaties bepalen zelf hoe ze met privacy om willen gaan en de wet dwingt je om daarover na te denken. Alleen als je dat niet doet, dan ben je strafbaar.

De impact van de EU privacy verordening (AVG) op uw organisatie

De grootste verandering in de nieuwe EU privacy verordening (AVG of GDPR) zit niet zozeer in de nieuwe regels, maar vooral in het feit dat u nu in de praktijk iets met die regels moet doen.

Informatiebeveiliging is helemaal niet zo moeilijk

Door gebruik te maken van drie logische principes wordt informatiebeveiliging begrijpelijk voor alle betrokkenen. In dit artikel de uitleg, aanpak en voorbeelden. Waarom zo moeilijk als het gemakkelijk kan?

Binnen drie maanden een ISO 27001 certificaat halen

Natuurlijk ga je goed en veilig om met vertrouwelijk data van klanten als je die als dienstverlener bewerkt. Om een ISO 27001 certificaat te krijgen moet je dat dan alleen nog aantoonbaar maken.

Terugkomdag cursisten cursus Informatiebeveiliging conform ISO 27001, 27002 of NEN 7510

Op verzoek van veel van onze cursisten en naar aanleiding van onze ervaringen in klantprojecten (die we in de laatste 2 jaar hebben uitgevoerd bij zo’n 30 klanten) organiseren we een terugkomdag voor cursisten die in de afgelopen periode onze ‘Cursus Informatiebeveiliging conform ISO 27001, 27002 of NEN 7510’ hebben gevolgd en voor klanten voor wie we een coachingstraject hebben verzorgd. Op deze dag word je bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen en is er ook gelegenheid om onderling informatie uit te wisselen.

Implementatie combinatie ISO 9001 en ISO 27001

Een gecombineerde opzet voor de implementatie van ISO 9001 en ISO 27001 levert veel tijdwinst op en is veel doeltreffender, mits je de goede volgorde aanhoudt en een paar valkuilen weet te vermijden.

Het failliet van rule-based opvattingen

SMART-doelstellingen zijn mooi, omdat je ze kunt meten. Maar principes en de aanspreekbaarheid daarop zijn belangrijker om vertrouwen te winnen en te behouden. Dat zijn we helaas een beetje vergeten.

Beoordelen is meer dan de jaarlijkse beoordelingscyclus

Functionerings- en beoordelingsgesprekken moeten niet gaan over hoe medewerkers (kunnen) voldoen aan de eisen van de organisatie, maar over wat ze bijdragen aan de principes en waarden van de organisatie.

volgende pagina »