ZBC Kennisbank

HOME ZBC KENNISBANK

De ZBC kennisbank is bedoeld om online kennis te delen met circa 50.000 bezoekers per maand en 13.000 nieuwsbriefabonnees. Wanneer u gratis gebruik wilt maken van functionaliteiten als downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief, bloggen, send-a-friend, dan krijgt u een formulier te zien en vragen we u hierop een beperkt aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hoeft u maar één maal in te vullen, wanneer u cookies accepteert.
Uw klikgedrag op onze site kan voor ons of onze partners aanleiding zijn om u eenmalig een gericht voorstel te doen. Hierbij zijn wij gehouden aan onze disclaimer.


De nieuwste artikelen in de verschillende kennisbanken:

Autoriteit Persoonsgegevens houdt onzekerheid over privacywet in stand

Juist door de onzekerheid over de AVG hebben bedrijven de afgelopen jaren privacy hoog op de agenda gehad. De AP wil dit blijkbaar graag zo houden en weigert dus te starten met handhaving.

De identiteit van de Nederlanders bestaat wel degelijk

Dankzij een eeuwenlange karaktertraining zijn wij een volk geworden, dat wars is van ideologie, dat naar bevind van zaken handelt en dat niet van poespas houdt.

Juristen hebben bedrijven met de AVG op een dwaalspoor gezet

Doordat juristen gesteund werden door de media kregen ze met hun boodschap vrij spel, zonder echter te snappen waar het in de AVG om gaat. Hun klanten moeten nu hun verlies nemen en  zelf de rommel opruimen.

De mens verdrongen als hoogste trap in de evolutie

Descartes zei: “Ik denk dus ik besta”. Nu, 400 jaar later, blijkt dat we helemaal niet meer de baas zijn over ons eigen brein. Met braintech worden we gemanipuleerd. En we vinden het nog goed ook. 

Privacy volgens de AVG is geen moeten maar willen

Modern toezicht is niet afvinken van wat wel en niet mag en dan een boete opleggen. Een kijkje bij de buren van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AFM, en de visie van de AFM op modern toezicht.

Omgaan met de AVG is koffiedik kijken

25 mei is geweest. En de wereld is niet vergaan. Tijd om weer je gezond verstand te gebruiken en de goede dingen te doen. Een inschatting van hoe het nu verder gaat.

Hoe word je een hoogvlieger?

Een echte hoogvlieger is vaak een vat vol tegenstrijdigheden. Juist dat maakt hem of haar zo bijzonder. Nu is ieder mens dit van nature. Alleen hebben we geleerd tegenstrijdigheden weg te poetsen. En dat is dus een slecht idee.

Vaak heeft een verwerkersovereenkomst geen waarde

Juist de ophef die verantwoordelijken maken over de verwerkersovereenkomst, leidt er toe dat er vaak een overeenkomst wordt gesloten, die juridisch niet houdbaar is en die de aansprakelijkheid niet afdekt.

AP maakt eigen interpretatie van de AVG

Omdat de AP al jaren niet meer handhaaft, wordt zij ook niet meer gecorrigeerd door de rechter en loopt ze vast in haar tunnelvisie, die in strijd is met belangrijke principes uit de AVG.

Techneuten vaak het probleem bij informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is doorgaans niet het grootste risico dat je loopt en ook is het niet zo ingewikkeld. Dus, laat je niet gek maken door techneuten en hun doemscenario’s in de media.

De AVG beschermt ons niet tegen de echte privacy risico’s

“Gegevens van miljoenen Facebookgebruikers via big data misbruikt voor campagne Trump om het stemgedrag van Amerikaanse kiezers te beïnvloeden”. En volgens de AVG is dit allemaal legaal.

Privacy regelen in je voorwaarden is toch lekker praktisch?

Als commercieel bedrijf kom je vaak niet weg met het regelen van het gebruik van persoonsgegevens in je algemene voorwaarden. In dit artikel meer over juridische valkuilen hiervan.

volgende pagina »