ZBC Kennisbank

Recht en wetten

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2017.1

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid legt ingewikkelde zaken rondom de belangrijkste sociale zekerheidswetten eenvoudig uit.

Onze prijs: € 22,5

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Dit boek biedt in een kort bestek een volledige inleiding op het boeiende vakgebied van het bestuursrecht. Het neemt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als vertrekpunt.

Onze prijs: € 43,5

De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2017

Deze uitgave biedt u een overzicht van de belangrijkste regels en wetten, zoals de Wet Werk en Zekerheid, maar ook de mening van rechters over deze wetgeving.

Onze prijs: € 16,5

Tekstuitgave KEI

In de zomer van 2016 heeft de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aangenomen die digitaal procederen in drie instanties mogelijk maken.

Onze prijs: € 35,0

Belastingwetten 2017 pocketeditie

Het belastingstelsel is een doolhof van regels en vooral van uitzonderingen daarop. Deze pocket biedt u een uitstekende toegang tot de belastingwetgeving.

Onze prijs: € 29,95

International Law

Written by one of the world\'s leading international lawyers, this is a landmark publication in the teaching of international law.

Onze prijs: € 40,0

Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht.

Onze prijs: € 43,25

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

In deze uitgave wordt binnen de grenzen van een monografie een behandeling gegeven van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen.

Onze prijs: € 50,0

Jurisprudentie goederen- en insolventierecht 1975-2014

Selectie van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het goederen- en insolventierecht, chronologisch geordend van 1975 tot en met 2014.

Onze prijs: € 34,5

GoederenrechtOnze prijs: € 60,0