ZBC Kennisbank

Recht en wetten

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2018

Dit zakboek is een onmisbare hulp bij uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden. U vindt hierin de belangrijkste onderdelen uit regelingen die voor u als hulpofficier van justitie van belang zijn.

Onze prijs: € 30,0

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2018

In dit zakboek vindt u de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en uit een aantal bijzondere wetten.

Onze prijs: € 39,5

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2018

Als hulpofficier van justitie vindt u in deze uitgave antwoord op honderden dagelijkse praktijkvragen over de meest voorkomende misdrijven en overtredingen.

Onze prijs: € 29,5

Register van de Vennootschap

Een register van aandeelhouders dient te worden gehouden door de directie van elke B.V. die aandelen op naam heeft.

Onze prijs: € 17,5

Tekst & Commentaar: Burgerlijk Wetboek

Met 4200 actuele commentaren en 450 gewijzigde artikelen is de twaalfde druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek een absolute must-have voor u als juridische generalist.

Onze prijs: € 420,0

Tekst & Commentaar: Algemene wet bestuursrecht

Tekst & Commentaar: Algemene wet bestuursrecht is onmisbaar bij een eerste verkenning van uw vraagstuk of het opstellen van uw adviezen en processtukken.

Onze prijs: € 220,0

Wolters Kluwer Collegebundel 2017-2018

De Collegebundel 2017-2018 bevat zorgvuldig geselecteerde wetgeving, die je als student tijdens je studie veel nodig hebt, maar ook als professional in je dagelijkse praktijk.

Onze prijs: € 45,0

Grip op de AVG (GDPR) inclusief Werkboek (Combiboekenpakket)

Pakket bestaande uit Grip op de AVG en het bijbehorende Werkboek.

Onze prijs: € 54,9

De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2017

Deze uitgave biedt u een overzicht van de belangrijkste regels en wetten, zoals de Wet Werk en Zekerheid, maar ook de mening van rechters over deze wetgeving.

Onze prijs: € 16,5

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Editie 2017

Dit boek behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in detail.

Onze prijs: € 79,0