ZBC Kennisbank

Opzetten Business Continuity Plan

 
Business continuity ging tot voor kort primair over natuurrampen en ICT. Tegenwoordig is reputatieschade ook heel belangrijk. Het risico op reputatieschade kan weer verminderd worden door uitbesteding. Verder zijn door bezuinigingen vaak weer meer singlepoints of failure ontstaan. Het klassieke uitwijkplan is, zeker gezien de huidige zakelijke, politieke en economische ontwikkelingen, niet meer afdoende. De afgelopen jaren zijn er belangrijke verschuivingen opgetreden in de:

  • aansprakelijkheid van bedrijven voor de tijdige levering van hun producten en diensten aan klanten;
  • mogelijkheden om pas bij een calamiteit snel oplossingen te realiseren, zodat investeringen vermeden kunnen worden; wel moet er dan uiteraard een draaiboek klaarliggen;
  • afhankelijkheid van toeleveranciers, ketenintegratie en infrastructuur (grondstoffen en halffabricaten, vervoer, veiligheid enzovoort.);
  • eisen van afnemers en de oprukkende claimcultuur;
  • compliance met betrekking tot nieuwe wet- en regelgeving; rechtmatigheid; aansprakelijkheid;
  • wetgeving op privacy gebied;
  • snelheid waarmee reputatieschade zich onder andere via de social media verspreidt.

Essentieel is dus te kijken waar de risico’s liggen, hoe tijdkritisch te nemen maatregelen zijn en of deze vooraf genomen moeten dan wel achteraf genomen kunnen worden. Voor het achteraf nemen van maatregelen moet er dan wel een draaiboek klaar liggen.
Graag helpen wij u bij het bepalen van de risico’s en leveren wij u sjablonen en voorbeelden voor handboeken. Lees meer hierover in het artikel ‘Zin en onzin over business continuity management-BCM‘. Meestal bestaat onze hulp uit een coachingtraject van 2-10 dagdelen.
In de rubriek ‘Business Continuity Plan‘ kunt u nader kennis maken met onze visie en onze methoden.