ZBC Kennisbank

Competentie management

Een leven lang leren of leren lang te leven

Een innovatieve economie is afhankelijk van voortdurende bij- en omscholing. Daarom moeten we inzetten op ‘een leven lang leren’. Of is dit intussen een achterhaalde visie?

Een leven lang leren in de praktijk

Mensen leren verreweg het meeste door te werken. Dit informele leren vindt plaats op de werkplek. Het 70:20:10 model helpt organisaties om het informele én het formele leren te faciliteren.

Opleidingen vaak niet toepasbaar in de praktijk

Het bereiken van bedrijfsdoelen via cursussen en trainingen lukt zelden, doordat de leerdoelen vaak niet gericht zijn op toepassing in de praktijk in de context van een organisatie.

Ouderen leren niet slechter maar anders

30-plussers leren doorgaans sneller en effectiever dan hun jongere collega’s. Doordat echter het aangeboden leerproces niet voldoet aan hun behoeften, vallen ze vaak buiten de boot en worden zelfs afgeschreven.

Hoe ZBC zijn opleidingen aanbiedt

De cursussen, training en coaching die ZBC verzorgt, stellen de organisatie en haar interne of externe klanten centraal en zijn zeker niet gericht op certificering van individuele cursisten. Met natuurlijk een pragmatische benadering, die toepasbaar is in de praktijk.

Competentiegericht leren maakt organisaties dommer

Afgestudeerden moeten weer wat kunnen. Het gaat om het aanleren van vaardigheden. Onderwijsvernieuwingen zijn mislukt. Of slaan we nu weer door naar de volgende mislukking door het aspect inzicht in het totaal van competentiemanagement te verwaarlozen?

De filosofie achter het nieuwe opleiden

Het nieuwe opleiden verbindt theorie en praktijk rond de vraag wat er voor nodig is om een organisatie een goed werkend geheugen te geven, waarmee vandaag flexibel ingespeeld kan worden op de uitdagingen van morgen.

Hoe met effectief HRD het bedrijfsresultaat met 27 procent omhoog kan

Voor veel bedrijven vormen de werknemers zowel het belangrijkste asset als het belangrijkste struikelblok. Om ook tijdens veranderprocessen gebruik te kunnen maken van in potentie aanwezige competenties bij medewerkers, is een adequaat competentiemanagement noodzakelijk.

Competentiemanagement heeft alles te maken met het bedrijfsresultaat

Voor de meeste organisaties in Nederland geldt dat personeel de belangrijkste kostenpost vormt en dus ook het belangrijkste asset is. Dankzij de competenties van uw personeel slaagt uw organisatie er in om klanten tevreden te stellen. Daarom is het cruciaal deze competenties in lijn te krijgen en te houden met de bedrijfsdoelstellingen. Of vertrouwt u liever op uw natte vinger?