ZBC Kennisbank

Cultuur en HRM

Moreel kompas en aanspreekbaarheid belangrijker dan toezicht

Toezicht is ontspoord vanaf het moment dat we anderen steeds minder gingen aanspreken op hun gedrag. Groepen in de samenleving leerden daardoor de ongeschreven wetten niet meer toepassen.

Vertrouwen basis voor bevlogen medewerkers

Bevlogen medewerkers worden niet geboren maar gemaakt. De leiderschapsstijl en organisatievorm zijn hiervoor belangrijk, maar vertrouwen is cruciaal.

De wereld is maakbaar, de mens niet

Als Nederlanders goede technologische oplossingen voor het fileprobleem al afwijzen, hoe zinvol is het dan dat technocraten er nog een alternatief zonder voordelen bij verzinnen?

Cultuur van de angst vervangen door vertrouwen en positivisme

Angst dreigt een negatieve en verlammende invloed te gaan krijgen op onze samenleving. Politici, bedrijfsdirecties en andere leidinggevenden die vertrouwen en inspiratie zouden moeten uitstralen, mobiliseren mensen zelfs steeds meer via angst. In dit artikel, dat we u als nieuwjaarsboodschap voor 2006 willen meegeven, laten we Frank Furedi hierover uitgebreid aan het woord.

Passie voor je werk, is dat besmettelijk

Passie bij managers en medewerkers is de sleutel tot arbeidsvreugde, flexibiliteit en productiviteit. Een beschrijving van hoe passie gestimuleerd of gefrustreerd kan worden door het management.

Kansarm, vrouw, zwart, 50+, authenticiteit en leiderschap

Bij het vormen van ons oordeel kijken we vaak niet verder dan de verpakking en hebben we voor de inhoud amper aandacht. Zo is een vooroordeel snel gevormd. Ben je vrouw, zwart of 50+, dan ben je meestal kansarm. Maar het is juist de inhoud waar het om gaat. Alleen op basis van de inhoud kun je echt oordelen.

Bedrijfsvitaliteit: fitheid, plezier, passie en respect

Onderzoekers hebben aangegeven dat vitaliteit van werknemers bestaat uit fitheid, plezier, passie en respect. Op zich delen we deze mening. Maar dat hierdoor het bedrijf de kerk van de toekomst wordt? De onderzoekers aan het woord en uiteraard ons commentaar.