ZBC Kennisbank

Langdurig ziekteverzuim

Zes redenen voor een persoonlijke aanpak voor verzuimreductie

Digitalisering van uw verzuimbegeleiding is op korte termijn kosten besparen. U gooit echter wel uw kind met het badwater weg. De verzuimkosten zelf nemen meestal toe.

De werkgever is niet verantwoordelijk voor mijn persoonlijke fitheid

Daar waar het zijn belang raakt, is uw werkgever verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw professionele kennis, vaardigheden en attitude. Maar waar ligt de grens?

Werkgevers bestrijden ziekteverzuim vaak illegaal

Onlangs onthulde Zembla in het kader van ziekteverzuim ernstige schendingen van de privacy van werknemers door externe casemanagers. Vorig week werd aangetoond, dat de software die hiervoor wordt ingezet zo lek als een mandje is. Echter niet de externe partijen zijn aansprakelijk voor deze illegale praktijken. Aansprakelijk is en blijft de werkgever zelf.

Bent u bang voor hoofdpijndossiers ziekteverzuim

Complex of langdurig ziekteverzuim levert vaak bij de betrokkenen een hardnekkige ziekte op: struisvogelziekte, ofwel betrokkenen worden onderdeel van het probleem en steken hun kop in het zand.

Terugdringen langdurig en complex ziekteverzuim

Een aanpak uit de praktijk en een stappenplan om langdurig ziekteverzuim verrassend snel te beëindigen. Zo kunnen uw hoofdpijndossiers snel naar het archief.

Meer dan 2 procent ziekteverzuim is voor uw organisatie niet nodig

Meer dan de helft van alle ziekteverzuim in Nederland is langdurig of complex verzuim. Ook weten we, dat 80% van de verzuimmeldingen geen medische oorzaak heeft, maar ligt in problemen thuis of op het werk. Niet bedrijfsartsen maar managers vormen de sleutel.

Ondernemingsraad (OR) voorkomt dat gezondheidsmanagement leidt tot drop-outs in de organisatie

Onder het motto van duurzaamheid (people, planet en profit) zetten veel bedrijven in op de fitheid van de medewerkers. Veelal kijken de OR's instemmend toe, zich vaak onbewust van de risico's die dit beleid voor werknemers met zich meebrengt.

Kan ik het helpen dat mijn werknemer langdurig ziek is?

De inspanningen die wet- en regelgeving voor een ondernemer met zich meebrengt is enorm. Zo lijkt bijvoorbeeld het probleem van het ziekteverzuim in Nederland steeds meer door de werkgevers te moeten worden opgelost, ook al heeft het verzuim niets met het werk te maken. De werkgever is verantwoordelijk voor herplaatsing binnen of zelfs buiten de onderneming wanneer een werknemer het eigen werk niet meer kan uitvoeren. Het valt niet mee om niet kopje onder te gaan in het schimmige wereldje van de HRM. Een claim of een boete hebt u zo aan uw broek. Wat kan u wel niet overkomen als u de zaken niet goed regelt?

Burn out: dat moet je een ander laten doen

Natuurlijk zal een burn-out u niet overkomen. Uiteraard heeft u het druk en wordt u af en toe gek van managers, medewerkers en klanten en misschien loopt in de privé-sfeer niet alles naar wens, maar u heeft uiteraard alles onder controle. Om dit echter zo te houden is het misschien toch wel handig iets meer te weten over de symptomen van burn-out, de herkenning hiervan, de oorzaken, risico's en het voorkomen van deze bedrijfsziekte.