ZBC Kennisbank

Management Development

Management trainingen zijn weggegooid geld: je verandert mensen toch niet

Dit artikel beschrijft vooral veel voorkomende verwachtingspatronen bij managementtrainingen en de teleurstellingen die hieruit kunnen voortvloeien. Vervolgens worden enkele kritische kanttekeningen gemaakt bij de grotendeels loze leuzen van de advies- en trainingsbureaus. Tevens wordt kort ingegaan op de redenen waarom het effect van managementtrainingen zo beperkt is en tot slot wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om wel effectief te werken aan nieuw en functioneel managementgedrag.

Nederlandse managers: gevangen of gehuisvest in een gouden kooi

Spelen managers alleen het 'grote hebzuchtspel' of mogen we toch nog meer van hen verwachten? En mag de ondernemingsraad ook meespelen? Zijn managers ondernemers en dienen ze ook het bedrijfsbelang? Een niet objectieve blik op het wezen van de Nederlandse manager.

Wat kost een ineffectieve manager

De schade die een ineffectieve manager kan veroorzaken is vele malen groter dan de kosten van zijn eigen salaris. De oplossing ligt vooral in het op de juiste wijze optreden; niet zozeer in het afvloeien maar in het daadwerkelijk ontwikkelen van het effectief functioneren. Naast de signalen waaruit opgemaakt kan worden dat het functioneren ineffectief is of wordt biedt dit artikel ook een handreiking welke instrumenten ter beschikking staan om managers te ontwikkelen, op welke aspecten u moet letten bij de inkoop van specialistische ondersteuning en de inzichten die u nodig heeft om door alle mooie verkooppraatjes van de bureaus heen te prikken, die pretenderen u te kunnen helpen.

Goed management bestaat niet; er bestaan enkel goede managers

Veel bedrijven hebben afgelopen jaren geïnvesteerd en gesneden in hun bedrijfsmiddelen om kosten te besparen en het rendement te verbeteren. Structureel ingrijpen in het duurste bedrijfsmiddel van veel organisaties, managers en medewerkers, heeft men echter vaak laten liggen. In dit artikel meer over welke eisen aan een dergelijke ingreep gesteld moeten worden en welke mogelijkheden er zijn om daadwerkelijke gedragsveranderingen blijvend te realiseren.

Effectiever functioneel gedrag van managers en medewerkers

Dit artikel beschrijft hoe u daadwerkelijke gedragsveranderingen kunt realiseren en vooral borgen in de dagelijkse praktijk. Hierdoor kunnen belangrijke verbeteringen gerealiseerd worden in de sfeer, in de arbeidsverhoudingen maar ook in de productiviteit van managers en medewerkers.