ZBC Kennisbank

Privacy, Security en HRM

Hoe privacy regelen in projecten en bij uitbesteding

De Wbp is op zich al moeilijk zat. Maar als bedrijven samenwerken en persoonsgegevens uitwisselen, dan wordt het pas echt ingewikkeld om de aansprakelijkheid van de partijen te regelen.

Privacy ethiek en reputatieschade

Laatst kopte de Telegraaf, dat een goededoeleninstelling persoonsgegevens verkocht aan marketingbureaus. Dit artikel laat zien hoe je dit legaal kunt doen, als je ethiek alleen maar belangrijk vindt in geval van reputatieschade.

Privacy als wettig of onwettig betaalmiddel

Achmea wil u premiekorting geven als u een kastje in de auto plaatst waarmee Achmea uw rijgedrag kan monitoren. Privacy is handelswaar geworden. Maar is dit wettig en ook ethisch?

Cursus Privacy Officer (FG) in de praktijk

Om geloofwaardig en betaalbaar te zijn is het voor een privacy officer van belang zijn rol goed, maar vooral ook pragmatisch in te vullen. Deze cursus leert u, hoe u dat kunt doen.

Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming – FG

Feitelijke beschrijving van de rol, de taken en de verplichtingen van een Privacy Officer of FG en vooral ook de voordelen van het hebben van zo’n functionaris.

Welke wet moet de privacy officer overtreden?

Het Europese hof deed een uitspraak over Safe Harbor vanwege de wetten in Amerika, die erop neerkomt dat het verdrag de prullenmand in kan. Bedrijven worden hierdoor in moeilijkheden gebracht. Hoe het precies zit.

Toegevoegde waarde van een Privacy Officer of FG

De privacy officer zal niet alleen verstand moeten hebben van wet- en regelgeving en de naleving kunnen beoordelen, maar moet vooral ook weten hoe via privacy by design en privacy by default de genoemde risico’s op een slimme en kosteneffectieve manier kunnen worden geminimaliseerd.

Informatiebeveiliging awareness voor management en gebruikers

Veel beveiligers en ICT'ers zien gebrek aan awareness als een belangrijk probleem bij security. Als je security isoleert en de focus legt op alleen dit probleem, dan is dat ook inderdaad het geval. Een beveiliger echter is geen wetgever, maar een dienstverlener die zorgt voor optimale informatiebeveiliging.

CBP misleidend met privacy richtsnoeren

Hoewel de privacy richtlijnen van het CBP een aanwinst zijn voor informatiebeveiliging, is de poging om deze maatregelen te verheffen tot de norm waaraan iedere organisatie zich moet houden, een toezichthouder onwaardig. Wij helpen je tussen de regels door te lezen.

Weer onnodige paniek om EPD

De discussie over het EPD is weer opgelaaid. En uit die discussie wordt duidelijk, dat informatiebeveiliging vooral wordt benaderd vanuit de emotie en niet vanuit de ratio. 100% veiligheid bestaat niet. Waar het om gaat is, welke risico’s u wilt accepteren om uw doel te bereiken.

Omgaan met cookies na de cookiewet

De cookiewetgeving is op 1 juni ingegaan en niemand lijkt zich hier wat van aan te trekken. Je verbiedt toch ook geen auto’s omdat ze vaak bij overvallen gebruikt worden? Dit en meer zin en onzin, inclusief de reactie van OPTA als handhaver.

Vervang uw gedragscodes door één ethische code

Normatieve gedragscodes met allerlei geboden en verboden kunnen beter vervangen worden door een inspirerende ethische code, waarvoor de hoogste baas graag op de zeepkist klimt.


volgende pagina »