ZBC Kennisbank

Privacy, Security en HRM

Privacy als wettig of onwettig betaalmiddel

Achmea wil u premiekorting geven als u een kastje in de auto plaatst waarmee Achmea uw rijgedrag kan monitoren. Privacy is handelswaar geworden. Maar is dit wettig en ook ethisch?

Welke wet moet de privacy officer overtreden?

Het Europese hof deed een uitspraak over Safe Harbor vanwege de wetten in Amerika, die erop neerkomt dat het verdrag de prullenmand in kan. Bedrijven worden hierdoor in moeilijkheden gebracht. Hoe het precies zit.

Hoe privacy regelen in projecten en bij uitbesteding

De Wbp is op zich al moeilijk zat. Maar als bedrijven samenwerken en persoonsgegevens uitwisselen, dan wordt het pas echt ingewikkeld om de aansprakelijkheid van de partijen te regelen.

Privacy ethiek en reputatieschade

Laatst kopte de Telegraaf, dat een goededoeleninstelling persoonsgegevens verkocht aan marketingbureaus. Dit artikel laat zien hoe je dit legaal kunt doen, als je ethiek alleen maar belangrijk vindt in geval van reputatieschade.

CBP misleidend met privacy richtsnoeren

Hoewel de privacy richtlijnen van het CBP een aanwinst zijn voor informatiebeveiliging, is de poging om deze maatregelen te verheffen tot de norm waaraan iedere organisatie zich moet houden, een toezichthouder onwaardig. Wij helpen je tussen de regels door te lezen.

Professionele informatiebeveiligers maken zich vaak ongeloofwaardig

Als risicoanalyses informatiebeveiliging van gerenommeerde accountantsbureaus geen beeld meer geven van de werkelijke bedrijfsrisico's, dan raak je als directie van een organisatie wel in een lastig parket. In dit artikel een aantal voorbeelden en een korte analyse van dit 'misverstand'.

Weer onnodige paniek om EPD

De discussie over het EPD is weer opgelaaid. En uit die discussie wordt duidelijk, dat informatiebeveiliging vooral wordt benaderd vanuit de emotie en niet vanuit de ratio. 100% veiligheid bestaat niet. Waar het om gaat is, welke risico’s u wilt accepteren om uw doel te bereiken.

Omgaan met cookies na de cookiewet

De cookiewetgeving is op 1 juni ingegaan en niemand lijkt zich hier wat van aan te trekken. Je verbiedt toch ook geen auto’s omdat ze vaak bij overvallen gebruikt worden? Dit en meer zin en onzin, inclusief de reactie van OPTA als handhaver.

Informatiebeveiliging awareness voor management en gebruikers

Veel beveiligers en ICT'ers zien gebrek aan awareness als een belangrijk probleem bij security. Als je security isoleert en de focus legt op alleen dit probleem, dan is dat ook inderdaad het geval. Een beveiliger echter is geen wetgever, maar een dienstverlener die zorgt voor optimale informatiebeveiliging.

Vervang uw gedragscodes door één ethische code

Normatieve gedragscodes met allerlei geboden en verboden kunnen beter vervangen worden door een inspirerende ethische code, waarvoor de hoogste baas graag op de zeepkist klimt.

Wet- en regelgeving bij informatiebeveiliging-privacy

Privacy heeft maar weinig uit te staan met informatiebeveiliging. Het is een extern opgelegde randvoorwaarde met slechts weinig eisen die echt moeten. Kortom, een sluitpost en geen uitgangspunt.

Vijf strategieën voor effectieve crisiscommunicatie

Goede crisiscommunicatie kan helpen om reputatieschade te voorkomen, of althans te beperken. Iedere strategie om een crisis te beheersen vergt echter haar eigen communicatieve aanpak, afhankelijk van de situatie. In dit artikel een overzicht dat u liefst niet na een crisis wilt lezen.


volgende pagina »