ZBC Kennisbank

Schriftelijke cursussen HRM

Beschrijving rubriek » Tonen

Coachend Leidinggeven

De schriftelijke opleiding Coachend Leidinggeven is speciaal ontwikkeld voor managers binnen organisaties die in hun coachende rol meer theoretische onderbouw, praktische vaardigheden en tegengas ­van ervaren topcoaches verwachten en wensen.

Competentie Management

De schriftelijke cursus Competentiemanagement behandelt het concept van competentiedenken. Competentiedenken heeft grote gevolgen voor het human resources beleid in uw organisatie. De lessen van de cursus vormen tezamen een bruikbaar plan van aanpak om vanuit een strategisch HRM-perspectief operationeel met competenties aan de slag te kunnen.

e-HRM

E-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. De verwachting is dat e-HRM over een aantal jaren in de meeste organisaties geïmplementeerd zal zijn. Niet alleen zal Employee Self Service een hoge vlucht nemen, door de invoering van e-HRM zullen ook werving en selectie, het opdoen van nieuwe kennis en competentie management grotendeels langs elektronische weg gaan plaatsvinden. Bent u verantwoordelijk voor het stimuleren en faciliteren van e-HRM in uw organisatie? Dan is de schriftelijke cursus e-HRM voor u!

e-Learning

E-learning staat aan het begin van een stroomversnelling. E-learning zal de manier van opleiden binnen organisaties drastisch veranderen. Opleiden zal onderdeel worden van het kennismanagement, waarbij kennis en vaardigheden van medewerkers systematisch worden getoetst aan competentieprofielen. De nieuwe manier van leren zal in veel organisaties tot een cultuuromslag leiden. Daarom is de schriftelijke cursus e-Learning zeker aan te raden als u e-learning tot een succes wilt maken in uw organisatie.

Expatriate management

Als gevolg van de sterke internationalisering van het bedrijfsleven zien we dat bedrijven steeds vaker werknemers uitzenden naar of aantrekken uit het buitenland. Deze 14-delige schriftelijke cursus over Expatriate Management geeft antwoord op actuele vragen die hierbij van belang zijn. In de lessen worden bezuinigingsmogelijkheden en alternatieve regelingen in het kader van arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en belastingen diepgaand behandeld.

Strategisch Human Resources Management

Veel HR managers moeten het antwoord schuldig blijven op de vraag of en zo ja in welke mate HRM bijdraagt aan het rendement van hun organisatie. In deze praktische schriftelijke cursus leert u hoe u HR activiteiten kunt afstemmen op de (rendements)eisen van uw bedrijf, hoe u de toegevoegde waarde van HRM kunt aantonen en hoe u HR activiteiten kunt vertalen naar kosten, baten en terugverdientijden en vervolgens kunt sturen op basis van de verkregen cijfers.

Strategische Personeelsplanning

In deze 2-daagse training Strategische Personeelsplanning doet u de benodigde kennis op en ontwikkelt u de juiste vaardigheden om Strategische Personeelsplanning structureel toe te passen. U beschikt over een concreet stappenplan en een toepasbaar model om Strategische Personeelsplanning te implementeren en te professionaliseren.

Werken met ken- en stuurgetallen

Aan de hand van de schriftelijke cursus Werken met ken- en stuurgetallen doet u het strategische inzicht en de noodzakelijke kennis op om ken- en stuurgetallen in uw praktijk te kunnen toepassen. Tevens leert u een praktische methode toepassen, waarmee u zelf ken- en stuurgetallen kunt ontwikkelen.