ZBC Kennisbank

Sociale innovatie

Opkomst populisme graadmeter voor geloofwaardigheid huidige politici

Een stem op Wilders is in de meeste gevallen een ‘nee’-stem tegen de Haagse elite. Juist die zittende elite heeft het populisme doen groeien in Nederland. Die elite zal moeten veranderen, niet Wilders. Die is slechts een graadmeter.

Het failliet van rule-based opvattingen

SMART-doelstellingen zijn mooi, omdat je ze kunt meten. Maar principes en de aanspreekbaarheid daarop zijn belangrijker om vertrouwen te winnen en te behouden. Dat zijn we helaas een beetje vergeten.

Overheid, Google of Facebook als mijn personal assistant

De overheid, Google en Facebook weten heel veel van ons en hebben het beste met ons voor. Maar wie is de beste en wie gaan wij kiezen als onze toekomstige personal assistant? En onder welke condities?

De wereld globaliseert en dus bouwen de mensen weer dorpen

Politici en journalisten denken dat ze via de social media hun boodschap verder kunnen uitdragen. Helaas gebruikt de burger deze om zijn eigen dorpen te bouwen. In dit artikel beschrijven we waarom.

Verantwoordelijkheden, competenties en bevoegdheden

Als burger wordt u geacht uw verantwoordelijkheid te nemen. Maar heeft u daarvoor in deze complexe tijd van systeemcrises wel de benodigde bevoegdheden en competenties?

IBM voorspelt computers die kunnen zien, horen, ruiken, proeven en voelen

Onthullingen van IBM voor de komende jaren met als ondertitel: “In 1969 zetten we de eerste mens op de maan en in 2012 zagen we zelfs kans om de Fyra naar Brussel te laten rijden”.

De kosten van een paar gram geluk of kwaliteit

Als je meer geld investeert in een voorziening of dienst, dan wordt de kwaliteit of kwantiteit van die voorziening beter en worden dus de afnemers van die dienst gelukkiger. Een bloemlezing van absurditeiten die voortvloeien uit deze misvatting.

Weten en waarde belangrijker dan kennis en geld

Het gedachtegoed van de tweede industriële revolutie is over zijn houdbaarheidsdatum. De kennis uit dat tijdperk wordt onbruikbaar of zelfs contraproductief. Waarden en weten worden weer de basis voor het geluk van jouw kinderen en kleinkinderen.

Nieuwjaarsboodschap 2012: Elk nadeel heeft zijn voordeel

Geld is duur en schaars geworden. Dat is de realiteit. Andere zaken dan rijkdom, status en bezit worden belangrijk. Zo heeft ieder nadeel zijn voordeel, zoals de profeet JC ooit al verkondigde. Alleen zult u de voordelen wel zelf moeten vinden.

Innovatie in Nederland ook richten op welzijn in plaats van welvaart

Terwijl de behoefte aan publieke innovatie door de overheid groot is, blijft die overheid maar investeren in R&D, export en technologie. Slechts 3% van het innovatiebudget is gericht op innovatie van welzijn. En dat kan de rekening fors doen oplopen. Dat hebben we wel gezien aan Griekenland.

Vertrouwen in de burger als politieke innovatie

De burger zit niet te wachten op de Haagse vertaling van leefbaarheid, veiligheid of solidariteit, maar wil gewoon de controle terug over de omgeving waarin hij dagelijks leeft. Tegenwoordig echter beschouwen politici iedere burger als een potentiële crimineel. Hiermee krijgt de burger de rekening gepresenteerd van Haags mismanagement.

Het Nieuwe Werken, vluchten kan niet meer

Het afgelopen decennium heeft ons weer met beide benen op de grond gezet. Naast hypes heb je ook trends die onontkoombaar zijn. Het Nieuwe Werken is hiervan een voorbeeld. Of u nu wilt of niet. In dit artikel best practices van KPN.


volgende pagina »