ZBC Kennisbank

Veranderingsmanagement

Omgaan met weerstand is alleen nog voor watjes

Vroeger werden begrippen als weerstand en commitment belangrijk gemaakt en zelfs vertaald in een quasi wetenschap: veranderingsmanagement. Tegenwoordig weten we wel beter. Dat geldt toch ook voor u?

Keuzes steeds vaker op basis van reflex in plaats van reflectie

Tom en Jerry en Roadrunner zijn heel erg voorspelbaar en daarom zeer geloofwaardig. Net als Wilders. Veel andere politici denken in te moeten spelen op de waan van de dag. Over gelijk hebben in plaats van gelijk krijgen.

De piramide van Maslow vraagt om uitbreiding

Steeds meer Nederlanders hebben het idee, dat ze het niveau van zelfverwerkelijking bereikt hebben in de piramide van Maslow. Maar wat krijgen we daarna?

Van je geluk wordt 10 procent bepaald door je omgeving en 90 procent door hoe je hiermee omgaat

Lef is het motto van de huidige burger en werkende. Niet meer meelopen en stemmen met je voeten, maar door lef zorgen dat aan je behoeften wordt voldaan, zonder dat dit leidt tot egoïsme. In het kader van loopbaanontwikkeling zijn hier een tweetal boeken over verschenen, die grijze muizen helpen om kleurrijk te worden.

Sociaal dilemma: hoe asociaal kan sociaal zijn?

Zowel natuurwetten als solidariteit worden door iedereen gezien als geaccepteerd. Maar waar kies je voor bij een (ogenschijnlijke) tegenstelling? In dit artikel meer over sociale dilemma's en asociale oplossingen hiervoor.

Verandermanagement, ego’s en cognitieve dissonantie

Als bij key-players in het veranderproces de cognitieve dissonantie is uitgegroeid tot een door ego onneembaar bolwerk, dan kan het veranderproces ernstig gevaar lopen. Voor de verandermanager tijd om af te wijken van de standaardgroepsprocessen en te kiezen voor een individuele interventie met een hoog gehalte empathie.

Macht de vijand van innovatie verandering en verbetering

Helaas is macht niet altijd gekoppeld aan leiderschap, visie en de wil om te veranderen. 'Kennis is macht' wordt vaak gepredikt. Kennisdeling tast deze macht aan. Natuurlijk geeft geen manager dit toe. Als manager heb je toch de macht om elke verandering onderuit te halen.

De productiviteit van mijn personeel loopt terug

Als succesvol ondernemer bent u er in geslaagd een bloeiend bedrijf op te bouwen. Van eenmanszaak naar kleine onderneming en inmiddels middelgroot geworden. De productiviteit werd in het verleden bepaald door uzelf en de paar medewerkers die u in dienst had. U zat er bovenop en wist tot in detail hoe de zaken liepen. Dat zat wel goed!Die tijd is echter al lang voorbij; uw bedrijfsomvang laat een dergelijke werkwijze niet meer toe. U staat op afstand en de consequentie is dat er beleid moet worden ontwikkeld om er voor te zorgen dat iedereen optimaal bijdraagt aan uw onderneming. In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze u daar vorm en inhoud aan kunt geven.