ZBC Kennisbank

Vergrijzing en HRM

Ouderen leren niet slechter maar anders

30-plussers leren doorgaans sneller en effectiever dan hun jongere collega’s. Doordat echter het aangeboden leerproces niet voldoet aan hun behoeften, vallen ze vaak buiten de boot en worden zelfs afgeschreven.

Waarom zou ik niet doorwerken als ik 65 jaar ben

Werknemers worden ontslagen als ze 65 jaar worden. Ze moeten veel moeite doen om door te kunnen blijven werken, als ze dat willen. Waarom discussiëren we eigenlijk over besparingen en hebben we het niet over verdienvermogen van 65-plussers?

Vindt u het ook zo moeilijk een oudere, loyale medewerker te moeten ontslaan

Oudere, hoogopgeleide medewerkers zijn vaak kansarm als ze moeten solliciteren bij ontslag. Zeker loyale medewerkers verdienen beter. En u kunt ervoor zorgen dat ze krijgen wat ze verdienen.

Ontslag van een loyale medewerker is ook een beetje dood gaan

Gedwongen ontslag is, vooral voor oudere, loyale medewerkers, een traumatische ervaring. Direct weer aan de slag gaan met een outplacement programma blijkt vaak niet tot succes te leiden bij het vinden van nieuw werk. Er is daarom een andere aanpak vereist dan alleen ‘van werk naar werk’.

Oudere werknemers ben je toch liever kwijt dan rijk?

Dat werkgevers liever jongere dan oudere medewerkers in dienst nemen is de huidige realiteit. Hier zullen ze echter de komende jaren niet mee wegkomen. Ook de ‘ontgroening’ rukt namelijk op. Wat doet u? Wacht u tot u in de praktijk ervaart, dat u met uw HRM-beleid tot de groep kanslozen op de arbeidsmarkt behoort en u mag vissen in de vijver met vierde keus?

Met maatwerk naar nieuw werk

Voor oudere medewerkers zijn kreten als arbeidsmobiliteit en ‘van werk naar werk’ meestal niet vanzelfsprekend. Ontslag is voor deze loyale medewerkers vaak een traumatische ervaring, wat u bij outplacement niet mag negeren.

Overheid blijft achter met aanpak vergrijzing

Terwijl meer dan 400 gemeenten worstelen met de invoering van de basisregistraties en het digitale overheidsloket en hierbij worden belemmerd door de vergrijzing, geven politici en beleidsambtenaren in Den Haag gas. Als deze onhaalbare projecten op de klippen lopen, dan kunnen zij in elk geval de schuld afschuiven op de gemeenten. Rechtmatigheid is het buzzword dat staat voor het monddood maken van lokale overheidsdienaren, die worden gedwongen de schaarse, versnipperde capaciteit in te zetten per gemeente in plaats van in Shared Service Centra waarin de noodzakelijke competenties gebundeld kunnen worden.

Mantelzorg, vergrijzing en kinderopvang dwingen werkgevers tot een beter HRM-beleid

Het beschikbare arbeidspotentieel in Nederland wordt niet ten volle benut. Dat heeft diverse oorzaken. Nu zijn veel werknemers nog het slachtoffer. Uiteindelijk zullen echter de werkgevers er de dupe van worden.

Productiviteit oudere werknemer neemt steeds verder af

Is het met de productiviteit van ouderen nu werkelijk zo droevig gesteld? Onderzoek wil het ons doen geloven. En dat nog wel nu de VUT wordt afgeschaft en de pensioenleeftijd omhoog is gegaan. Is dit selffulling prophecy of moeten we deze signalen serieus nemen?

Oudere van boven de 20, pak je rollator en ga in het park wandelen

De generatie Einstein komt eraan: tieners die op hun gemak tegelijk bellen, sms'en, gamen, hun werk en 15 chatsessies doen. Zij maken feilloos gebruik van de wereld die wij als ouderen geschapen hebben; geen revolutie maar evolutie. Zij luisteren naar elkaar en niet naar domme reclames. Kunnen wij oudjes van boven de 20 nog aanhaken?

Productiviteit oudere werknemers vergt respect en goed verandermanagement

Decennia lang zijn oudere werknemers gestigmatiseerd als zijnde traag, star en zonder vermogen om te leren. Onderzoek wijst uit dat dit onzin is. Nu steeds meer werknemers tot de ouderen behoren, moeten zij niet afgeschreven worden maar juist gekapitaliseerd.