ZBC Kennisbank

Calamiteitenplan, Business Continuity Management

Aanpak continuïteitsplan ICT is veranderd

De massieve ‘single points of failure’ in de ICT van vroeger zijn nu vervangen door een doorgaans groter aantal specifieke ‘single points of failure’, die vaak ook niet-technisch van aard zijn. Dat betekent anders omgaan met business continuity.

Een pragmatische BIA voor uw BCP

Een business impact analyse (BIA) wordt vaak gezien als een essentiële stap op weg naar uw business continuity plan. En terecht. De uitvoering kan echter ook heel pragmatisch.

Cursus aanpak opzetten business continuity plan-BCP

Organisaties worden steeds meer onder druk gezet om hun bedrijfscontinuïteit te borgen. Dat klinkt echter erger dan het is. In de praktijkgerichte cursus 'Aanpak opzetten business continuity plan-BCP' leert u een moderne aanpak, waarvan de toepassing al vele malen haar waarde heeft bewezen. Hoge investeringen vooraf zijn dan niet nodig. Waar het om gaat is adequaat in te grijpen als een calamiteit zich daadwerkelijk voordoet.

Keuzes en aanpak voor uw Business Continuity Plan BCP of calamiteitenplan

Veel organisaties zien op tegen het opstellen van een Business Continuity Plan (BCP), heel vaak omdat ze niet weten hoe ze moeten beginnen zonder allerlei overbodige activiteiten uit te voeren. In dit artikel een beschrijving van een aanpak om te komen tot een BCP met de keuzes die gemaakt moeten worden om de scope van het project snel en op maat te bepalen.

Outsourcing contracten dekken zelden de business continuity van de klant af

Outsourcing draagt vaak bij aan de beschikbaarheid van uw ICT, maar ligt u wel eens wakker van de niet eens onwaarschijnlijke horrorscenario's die ook kunnen optreden? Lees en huiver!

ICT steeds minder het probleem bij een calamiteitenplan

Door webbased applicaties en servervirtualisatie wordt de beschikbaarheid van ICT steeds minder een issue voor bedrijfscontinuïteit. De aandacht verschuift naar ketenafhankelijkheid en communicatie. Toch is in de afgelopen tien jaar de aanpak voor het opzetten van een calamiteitenplan in veel bedrijven nauwelijks gewijzigd.

Voorbeeld plan van aanpak fase 2 van uw Business Continuity Plan BCP of calamiteitenplan

Een voorbeeld uit de praktijk van een Plan van Aanpak voor het opstellen van een Business Continuity Plan (of calamiteitenplan) voor een middelgrote organisatie. Dit plan betreft de tweede fase, als de scope van het BCP al bepaald is. Uitgangspunt voor dit projectplan is dat het aantal preventieve maatregelen zoveel mogelijk beperkt wordt, omdat deze, gelukkig, in de meeste gevallen weggegooid geld blijken te zijn.

Is bedrijfscontinuïteit een zaak van de ICT-manager

Business Continuity Management wordt nog steeds vaak bij de ICT-manager neergelegd, terwijl de risico's juist meer en meer verschuiven naar toezichthouders, aansprakelijkheid, overheidsmaatregelen en imagoschade. Wordt het niet eens tijd om BCM en het BCP goed te adresseren?

Inpassing Business Continuity BCP in BHV-plan, ICT en algemeen beleid veiligheid

Business Continuity heeft vaak veel overlap met reeds bestaande plannen op het gebied van BHV, ICT en beveiliging. In dit artikel meer over de inbedding van een BCP en de raakvlakken met de andere plannen.

Het ABC van het BCP

Wanneer u voor het eerst te maken krijgt met Business Continuity Planning kan het daarmee gepaard gaande jargon behoorlijk verwarrend zijn. In dit artikel staan de belangrijkste termen uitgelegd.