ZBC Kennisbank

Checklists review ITIL-processen

Assessment ICT Incident Management

Checklist om de klanttevredenheid met name bij de gebruikers te meten, met onder andere een vragenlijst die u kunt voorleggen aan uw klanten. Het accent ligt hierbij op de operationele service en de attitude van uw servicedesk of helpdesk.

Assessment ICT Service Level Management

Checklist om de klanttevredenheid of de volledigheid van uw Service Level management te meten met onder andere een vragenlijst die u kunt voorleggen aan uw klanten.

Checklist ITIL Software Control en Distribution

Checklist voor het ITIL proces Configuratiebeheer - Configuration Management

Informatiebeveiliging en ICT-beheer op basis van ITIL

Informatiebeveiliging stelt eisen aan de ICT-leverancier, die vastgelegd dienen te worden in het SLA. Als beveiliging echter als apart proces geïmplementeerd wordt en niet wordt ingebed in ITIL, zal het niet gaan werken. In dit artikel een beschrijving van een manier om ITIL Security te implementeren.

Checklist ITIL Change Management

Checklist voor het ITIL proces Wijzigingsbeheer - Change Management

Checklist ITIL Availability Management

Checklist voor het ITIL proces Beschikbaarheidsbeheer - Availability Management

Checklist ITIL Configuration Management

Checklist voor het ITIL proces Configuratiebeheer - Configuration Management

Checklist ITIL Computer Operations

Om te beoordelen of u het proces Computer Operations conform ITIL hebt ingericht, bieden we u een checklist om dit te toetsen.

AO van Incidentbeheer

Een voorbeeld uit de praktijk van procesbeschrijvingen, normen, verantwoordelijkheden, taken en procedures m.b.t. incidentbeheer.