ZBC Kennisbank

Cloud Computing en Outsourcing ICT

Een ISO 27017-certificering: wat heb je eraan?

ISO 27001 zegt je waarschijnlijk wel iets, maar heb je al van ISO 27017 gehoord? Zo’n certificering is voor cloudleveranciers dé manier om aan te tonen dat ze serieus omgaan met vertrouwelijke data in de cloud.

Gebruik SaaS vaak bedreiging voor uw Business Continuity

Als u bedrijfsmatig gebruik maakt van SaaS-software, dan dient u zich wel bewust te zijn van de risico’s van dit gebruik voor continuïteit, beveiliging en privacy.

Gebruik cloud en SaaS maken ISO 27001 en NEN 7510 compliance complex

Als u moet of wilt voldoen aan normen zoals ISO 27001, 27002 of NEN 7510, dan moet u ook aantonen dat uw SaaS-leverancier of data center uw norm naleeft. Door een pragmatische aanpak voorkomt u dat dit een kostbare zaak wordt.

Cursus cloud security conform ISO 27001, NEN 7510 en ISO 27017

Cursus informatiebeveiliging voor gebruikers en aanbieders van SaaS en cloud diensten en hoe pragmatisch voldaan kan worden aan de eisen, die gesteld worden door ISO 27001 of NEN 7510.

ICT-bedrijven die VoIP leveren moeten voldoen aan de Telecomwet

Wettelijk is geregeld dat aanbieders van nutsvoorzieningen moeten voldoen aan minimumeisen. Dit geldt ook voor ICT-bedrijven die VoIP of IaaS aanbieden aan hun klanten. Voor hen geldt de Telecomwet.

De cloud zet de interne IT-afdeling buitenspel

Veel IT-afdelingen denken dat de cloud de zoveelste IT-innovatie is, die ze moeten invoeren. Dat CEO’s de cloud aangrijpen om de geldverslindende IT-afdeling te passeren, wordt nog amper gezien.

Alleen leveranciers die groot en sterk genoeg zijn, kunnen bij outsourcing denken aan Customer Intimacy, mits …

Vaak zijn middelgrote of kleinere organisaties huiverig om met een grote leverancier in zee te gaan. Soms is dit terecht. Als echter de grote dienstverlener zijn dienst goed aanbiedt, kan operational excellence gekoppeld worden aan customer intimacy.

Cloud computing is onderdeel van de megatrend van bezit naar gebruik

Cloud Computing is niet primair een technologische trend, maar onderdeel van een maatschappelijke verandering, zoals ook internet dit was voor communicatie. Vooral de ICT-bedrijven die slechts in naam dienstverlener zijn, gaan de boot missen.

Klanten stellen eisen aan uw informatiebeveiliging

U heeft slimme diensten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld SaaS of hosting, en u merkt dat ook grotere klanten interesse hebben. Zij eisen echter meer beveiligingsmaatregelen. In dit artikel wordt een aanpak beschreven, waarmee u deze klanten kunt bedienen, zonder dat u heel veel hoeft te investeren.

Cloud Computing verandert landschap voor ICT-bedrijven

Klanten die Cloud Computing echt begrijpen, zullen de vloer gaan aanvegen met de ‘one-size-fits all’ en lock-in concepten van technologieleveranciers. De cloud gaat om een dienstverleningsconcept dat je met mate moet gebruiken.

Casestudy Training migratie werkplek naar de cloud

ZBC levert maatwerktrainingen gericht op het structureel oplossen van een probleem. In deze casestudy een beschrijving van zo’n traject, met als issue ‘migratie werkplek naar de cloud'.

Checklist beveiliging gegevens in de cloud

Net als internet destijds is de cloud nu een realiteit, onveilig misschien, maar een ontwikkeling waar je niet omheen kunt. De vraag is niet of het veilig is maar hoe je het veilig kunt maken.


volgende pagina »