ZBC Kennisbank

Cloud Computing en Outsourcing ICT

Met Cloud Computing wordt SaaS volwassen

Konden veel software leveranciers SaaS nog onverschillig laten lopen, nu, met Cloud Computing, moeten ze hun business model aanpassen om te voorkomen, dat ze in de toekomst geen serieuze partij meer zijn voor de CIO.

Gebruik SaaS vaak bedreiging voor uw Business Continuity

Als u bedrijfsmatig gebruik maakt van SaaS-software, dan dient u zich wel bewust te zijn van de risico’s van dit gebruik voor continuïteit, beveiliging en privacy.

Privacy wet (Wbp) en de cloud

Steeds meer organisaties gaan deels in de cloud via SaaS-software of als vervanging van hun eigen servers en opslag. Meestal gaat het dan ook om persoonsgegevens. Daarom is het goed de impact van de Wbp hierop te kennen.

Migratie werkplek naar de cloud is meer dan kostenbesparing alleen

Voor de meeste ICT-organisaties is het niet rendabel om zelf over ICT-competenties en infrastructuur te beschikken. Outsourcing met als doel het just-in-time inkopen van dergelijke diensten geeft de gebruiker vaak een veel betere prijs-prestatieverhouding.

De cloud zet de interne IT-afdeling buitenspel

Veel IT-afdelingen denken dat de cloud de zoveelste IT-innovatie is, die ze moeten invoeren. Dat CEO’s de cloud aangrijpen om de geldverslindende IT-afdeling te passeren, wordt nog amper gezien.

Klanten stellen eisen aan uw informatiebeveiliging

U heeft slimme diensten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld SaaS of hosting, en u merkt dat ook grotere klanten interesse hebben. Zij eisen echter meer beveiligingsmaatregelen. In dit artikel wordt een aanpak beschreven, waarmee u deze klanten kunt bedienen, zonder dat u heel veel hoeft te investeren.

Cloud computing is onderdeel van de megatrend van bezit naar gebruik

Cloud Computing is niet primair een technologische trend, maar onderdeel van een maatschappelijke verandering, zoals ook internet dit was voor communicatie. Vooral de ICT-bedrijven die slechts in naam dienstverlener zijn, gaan de boot missen.

Alleen leveranciers die groot en sterk genoeg zijn, kunnen bij outsourcing denken aan Customer Intimacy, mits …

Vaak zijn middelgrote of kleinere organisaties huiverig om met een grote leverancier in zee te gaan. Soms is dit terecht. Als echter de grote dienstverlener zijn dienst goed aanbiedt, kan operational excellence gekoppeld worden aan customer intimacy.

Cloud Computing verandert landschap voor ICT-bedrijven

Klanten die Cloud Computing echt begrijpen, zullen de vloer gaan aanvegen met de ‘one-size-fits all’ en lock-in concepten van technologieleveranciers. De cloud gaat om een dienstverleningsconcept dat je met mate moet gebruiken.

ICT-bedrijven die VoIP leveren moeten voldoen aan de Telecomwet

Wettelijk is geregeld dat aanbieders van nutsvoorzieningen moeten voldoen aan minimumeisen. Dit geldt ook voor ICT-bedrijven die VoIP of IaaS aanbieden aan hun klanten. Voor hen geldt de Telecomwet.

Gebruik cloud en SaaS maken ISO 27001 en NEN 7510 compliance complex

Als u moet of wilt voldoen aan normen zoals ISO 27001, 27002 of NEN 7510, dan moet u ook aantonen dat uw SaaS-leverancier of data center uw norm naleeft. Door een pragmatische aanpak voorkomt u dat dit een kostbare zaak wordt.

Cursus cloud security conform ISO 27001, NEN 7510 en ISO 27017

Cursus informatiebeveiliging voor gebruikers en aanbieders van SaaS en cloud diensten en hoe pragmatisch voldaan kan worden aan de eisen, die gesteld worden door ISO 27001 of NEN 7510.


volgende pagina »