ZBC Kennisbank

Functioneel beheer – BiSL

Valkuilen functioneel beheer volgens BiSL

Functioneel beheerders zijn niet te benijden. Ze heten de regisseurs van de informatievoorziening te zijn, maar dat geldt alleen in het weekend, als business en ICT er niet zijn. Ook BiSL is niet het gewenste breekijzer. Het is gebaseerd op een aantal aannames die in de praktijk vaak onjuist blijken te zijn.

Service Level Management en Service Management functioneel beheer

Als Service Level Management ingevuld wordt op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan de gebruikerskant, dan kan dit bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening en aan een betere flexibiliteit en samenwerking.

Functioneel beheer van ICT-gebruik en gebruikers

Voorbeeld van een handleiding voor het inrichten van gebruiksbeheer en gebruikersbeheer om structureel de service van de ICT-afdeling aan de gebruiker te verbeteren, niet verstoord door incidenten en emoties.

Organisatie en inrichting functioneel applicatiebeheer

In veel organisaties is het functioneel applicatiebeheer nog steeds een ondergeschoven kindje. Vaak komt dit doordat methodieken als ITIL op de ICT-afdeling zijn gericht en de invalshoek van de gebruikers ontbreekt.

Functioneel beheer en inkoop vaak bottlenecks in de ICT-leveringsketens

ICT is mateloos complex geworden. Als ICT niet je core business is, moet je ICT dan ook uitbesteden aan partijen voor wie de beheersing van complexiteit dagelijks werk is. Pas dan krijgen ook gebruikers in middelgrote organisaties de service die ze verdienen.

Functioneel beheer moet niet proberen het onmogelijke mogelijk te maken

Functioneel beheer is ooit ontstaan omdat ICT'ers en gebruikers moesten maar niet konden communiceren. Tegenwoordig bestaat die noodzaak niet meer. Tijd voor organisaties om hun functioneel beheerders nu effectief in te zetten.

BiSL maakt functioneel beheer wel erg ingewikkeld

Functioneel beheer en ICT-beheer zorgen voor een soepele ICT-dienstverlening aan organisaties. Geen in beton gegoten afspraken, procedures en werkwijzes, maar samenwerking gericht op verbetering. Eigenlijk dus net mensenwerk.

Groepstraining on the job: integratie functioneel en technisch beheer en applicatiebeheer

Veel ICT-opleidingen zijn standaard en passen dus niet op de ICT-processen zoals die in uw organisatie daadwerkelijk plaatsvinden. U bent te pragmatisch om de zin in te zien van een ITIL-of een BiSL-implementatie. Misschien dat u zich dan kan vinden in deze groepstraining-on-the-job.

Begrippen en structuur van BiSL

BiSL is een methode voor de inrichting van processen voor informatiemanagement en functioneel beheer. In dit artikel de definities van het begrippenkader van BiSL met een toelichting.

Samenwerking tussen gebruikers en de ICT-afdeling door functioneel beheer

Dat de communicatie en de samenwerking tussen gebruikers en de ICT niet altijd optimaal zijn, zal iedereen herkennen. Dat de slechte organisatie bij de gebruikers een belangrijke oorzaak is, en dan met name het ontbreken van een goed ingericht functioneel beheer, wordt echter vaak niet voldoende onderkend.

Operationele processen functioneel applicatiebeheer

Vaak worden taken die onder verantwoordelijkheid van gebruikers en dus het functioneel beheer vallen, uitgevoerd door de ICT-afdeling. De communicatie echter tussen gebruikers en ICT’ers verloopt meestal moeilijk. Het komt er in de praktijk dan ook op neer, dat het functioneel beheer niet aangestuurd wordt door de gebruikers en als er dan weer eens iets fout loopt, ontstaat vaak onmiddellijk een conflict. In dit artikel modellen voor de organisatie van operationeel functioneel applicatiebeheer.

Documentatie functioneel applicatiebeheer

Zonder adequaat documentatiebeheer worden applicaties vaak na verloop van tijd ongeleide projectielen, waarbij iedere wijziging meestal ook weer drie fouten genereert. Het oplossen van dit probleem betekent ....... In dit artikel een overzicht hoe u een goede documentatiestructuur kunt opbouwen en deze kunt inbedden in de organisatie.