ZBC Kennisbank

ICT management en organisatie

Integratie ITIL, ASL en BiSL is noodzaak of niet doen deel 2

Voor het BPR is functioneel beheer het primaire proces. In dit artikel de beschrijving van de implementatie van het geïntegreerde regiemodel volgens Looijen op basis van ITIL, BiSL en ASL.

Integratie ITIL, ASL en BiSL is noodzaak of niet doen deel 1

Beschrijving van knelpunten, oplossingen en alternatieven als deze drie frameworks (BiSL, ASL en ITIL) naast elkaar geïmplementeerd worden voor de professionalisering van het functioneel en technisch ICT-beheer en het applicatiebeheer.

Waarom krijgen we niet in één keer de ICT die we willen

Slechts 1/3 van alle projecten is succesvol. Zo’n 20 % van alle projecten mislukt regelrecht. En voor de rest is er sprake van forse uitloop in tijd en geld en wordt een groot gedeelte van de functionaliteit en kwaliteit gewoon niet opgeleverd. Een goed begrip van de achterliggende oorzaken is belangrijk om een volgend ICT-project wel succesvol te laten verlopen.

Blauwdruk processen IT-organisatie

Een beschrijving van de procesarchitectuur van de samenwerking tussen gebruikers en de IT-organisatie. Deze blauwdruk kan gebruikt worden voor het traceren van bestaande organisatorische problemen of voor het opzetten van een verbeterproces.

ITIL en ISO 20000 belemmeren klantgerichte ICT-dienstverlening

Helaas is ITIL voor organisaties weinig meer dan een aantal stepping stones in een woelige ICT-rivier, waarover je heel voorzichtig moet lopen om het droog te houden. De gebruikers verwachten echter een stevige brug van oever naar oever, om te kunnen opschieten zonder steeds weer te worden opgehouden. ISO 20000 betekent het bevriezen van de permanente stiptheidsactie die ITIL vaak is en die weinig met klantgerichte dienstverlening te maken heeft.

Review processen informatievoorziening praktijkvoorbeeld

Een praktijkvoorbeeld van het gebruik van het artikel "Blauwdruk processen ICT-organisatie" als een benchmark om snel in kaart te brengen in hoeverre de samenwerking tussen de lijnorganisatie en de ICT-organisatie volwassen is georganiseerd.