ZBC Kennisbank

Kwaliteitsmanagement ICT

Service Delivery: niet het proces maar de prestatie telt

Pro-actief ICT service management vraagt van de leverancier tegenwoordig ook een regiefunctie over de totale keten. Het gaat niet langer alleen om reactief handelen naar aanleiding van door de klant gemelde incidenten. Om het totale leveringsproces in control te houden, moet pro-actief gehandeld worden. Dat dit meer vergt dan een willekeurig service management pakket als tooling spreekt voor zich. In dit artikel stellen we Priox voor als tool, waarmee u dit kunt waarmaken.

Voor ICT-bedrijven is 2016 het jaar om te certificeren

Door in te spelen op marktontwikkelingen en de wensen van klanten zijn de risico’s voor ICT-bedrijven aanzienlijk toegenomen. Bovendien wordt certificering steeds vaker een knock-out criterium.

Product owner zijn is een vak

Een product owner is iemand die perfecte oplossingen bedenkt voor nog niet ontdekte problemen. Scrum gaat ervan uit, dat product owners aan de boom groeien.

Projecten van nu leveren een bruikbare functie op

Een project is zelden meer gericht op het maken van een complex product, maar meestal op het assembleren van producten en diensten die tezamen een functie vervullen die bruikbaar is voor de organisatie.

Het nieuwe gebruik van de ICT

Het gat tussen wat de business wil en wat de ICT traditioneel kan, wordt steeds groter. Is de service manager van nu nog wel in staat om te zorgen voor business en IT-alignment? Test uzelf op wat de cio van de Rabobank verwacht.

Requirements staan aan de basis van succes

U staat aan het begin van een nieuwe ICT-project. Dat er een nieuw systeem moet komen is duidelijk. Minder duidelijk is, wat het systeem precies moet kunnen. Dit artikel geeft een overzicht (checklist) van de soorten requirements en hoe u aan die requirements kunt komen.

Hoe krijg je als middelgrote organisatie een goede informatievoorziening

Middelgrote organisaties missen vaak de kennis en kunde op het gebied van informatievoorziening en ICT om ICT-projecten soepel en beheerst tot een goed einde te brengen. Uitbesteding aan de leverancier van ICT leidt meestal tot alleen een technische insteek, terwijl er juist behoefte is aan een goed uitgewerkte business case, een scherp beeld van de gewenste situatie en een goed georganiseerd en gemanaged project.

Betere software door product- of proceskwaliteit

Hoe kan betere software ontwikkeld worden? In het moderne kwaliteitsdenken (ISO 9001, INK, CMMi, TMap) staat de procesbenadering erg centraal. Terwijl ICT-systemen unieke producten zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld een auto of een huis, waarvan honderden en duizenden exacte kopieën worden gemaakt. Bij maatwerkproducten ligt de focus op de productkwaliteit. Maar hoe zit het dan met de procesbenadering? Dit artikel gaat in op product- en proceskwaliteit en hoe u met een mix van productcontroles en procesbeheersing uw software ontwikkelproces kan verbeteren.