ZBC Kennisbank

Professionalisering ICT-dienstverlening

De wereld van ICT-dienstverlening in één plaatje

ICT-dienstverlening is vaak weinig transparant en leidt tot veel miscommunicatie tussen klanten en leverancier. In dit artikel een plaatje waarin ICT-diensten met de verantwoordelijkheden worden benoemd.

Voor ICT-bedrijven is 2016 het jaar om te certificeren

Door in te spelen op marktontwikkelingen en de wensen van klanten zijn de risico’s voor ICT-bedrijven aanzienlijk toegenomen. Bovendien wordt certificering steeds vaker een knock-out criterium.

Veel projectmatig werkende dienstverleners stellen de klant te veel centraal

Projectmatig werkende dienstverleners kunnen hun waarde voor de klant sterk verbeteren door hergebruik op een goede manier toe te passen. Maar dan wel gericht op het interne belang, want anders wordt niemand er beter van.

Keuze klantorderontkoppelpunt cruciaal voor dienstverleners

Klanten zijn echt veranderd. Projecten worden vaak aanbesteed. En voor doorlopende werkzaamheden wil de klant slechts betalen voor gebruik. Hij is niet meer bereid te investeren.

Knowing the business

‘Knowing the business’ is voor projectmanagers, product owners en managers van kwaliteitssystemen nodig om belangen van stakeholders te kunnen bepalen als basis voor win-win situaties, zodat zij succesvol in hun werk kunnen zijn.

Agile, Scrum en de methode doet het nog steeds niet

Vrijwel alle methoden bestaan uit enkele goede ideeën en verder heel veel beschrijving om die ideeën vorm te geven. Helaas nemen anderen vaak de beschrijving over en wordt het idee verkracht.

ICT-bedrijven die VoIP leveren moeten voldoen aan de Telecomwet

Wettelijk is geregeld dat aanbieders van nutsvoorzieningen moeten voldoen aan minimumeisen. Dit geldt ook voor ICT-bedrijven die VoIP of IaaS aanbieden aan hun klanten. Voor hen geldt de Telecomwet.

Beheersbare ICT operations maakt ICT-dienstverleners structureel winstgevend

Grotere ICT-dienstverleners doen er verstandig aan om innovaties en kansen maar even te vergeten en zich te richten op het winstgevend maken van hun langlopende contracten met betrekking tot managed services, outsourcing en SaaS. Het gaat tenslotte niet om omzet, maar om bedrijfsresultaat.

Net als mannen worden ICT-bedrijven bijna nooit volwassen

Veel ICT-bedrijven denken dat de eindklant op hun product of dienst zit te wachten. Ze snappen niet dat hun product of dienst onderdeel vormt van een grotere en meer aantrekkelijke dienst, die werkelijk de behoefte van de klant invult en dat ze een waardevol onderdeel van de keten vormen. Veel marketing- en verkoopinspanningen bij de eindklant zijn weggegooid geld.

Heeft u de antwoorden op de vragen van de CIO

Dacht u nu echt, dat u de CIO als leek knollen voor citroenen kunt verkopen? Dat is over. Vanaf nu is de CIO de CEO van een ICT-organisatie en hij staat aan het roer.

ICT-dienstverleners moeten kiezen voor een strategie

Klanten die weten wat ze met hun ICT willen, gaan op zoek naar professionele ICT-dienstverleners. Andere, veelal MKB-bedrijven, willen ontzorgd worden door klantvriendelijke service bedrijven. Aan u de keuze tegenover welke klanten u zich wilt positioneren.

ITIL: professionalisering of indekken

ICT-afdelingen steken vaak veel effort en tijd in professionalisering, om weer adequate services aan gebruikers te kunnen leveren. De afspraken echter tussen de gebruikers en de ICT en de duidelijkheid wie wat doet en wie waarover beslist zijn vaak veel meer een probleem. Onbalans hierin leidt tot irritaties en verwijten. Ook een SLA lost dit meestal niet op. Als er sprake is van outsourcing, dan escaleert de situatie veelal nog verder. In dit artikel meer over de basis voor een goede samenwerking tussengebruikers en de ICT.


volgende pagina »