ZBC Kennisbank

Projectmanagement ICT

Opdrachtgevers ICT-projecten zijn of worden bedonderd

Een opdrachtgever krijgt hooguit twee keer in zijn leven de kans een groot software-implementatietraject te leiden. Natuurlijk vormt hij daardoor een grote risicofactor. Maar maakt dat hem ook schuldig bij falen?

Methode en checklist pakketselectie en -implementatie deel 4

Handboek voor meer complexe selectie en implementatie van softwarepakketten, waarbij maatwerk en integratie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij een ERP-pakket of een logistiek bedrijfssysteem (workflow). In deel 4 de checklist met aandachtspunten per fase.

Methode en checklist pakketselectie en -implementatie deel 3

Handboek voor meer complexe selectie en implementatie van softwarepakketten, waarbij maatwerk en integratie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij een ERP-pakket of een logistiek bedrijfssysteem (workflow). In deel 3 meer over de pakketimplementatie, het technisch ontwerp, de realisatie en de invoering.

Methode en checklist pakketselectie en -implementatie deel 2

Handboek voor meer complexe selectie en implementatie van software pakketten, waarbij maatwerk en integratie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij een ERP-pakket of een logistiek bedrijfssysteem (workflow). In deel 2 meer over de pakketselectie en het functioneel ontwerp.

Methode en checklist pakketselectie en -implementatie deel 1

Handboek voor meer complexe selectie en implementatie van softwarepakketten, waarbij maatwerk en integratie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij een ERP-pakket of een logistiek bedrijfssysteem (workflow). In deel 1 meer over de toepassing van dit handboek en het opstellen van een RfI met eisen en wensen.

Voorbeeld opzet handboek voor ICT kwaliteit deel 3

Dit derde deel van het voorbeeld kwaliteitshandboek ICT gaat dieper in op de organisatieaspecten van ICT-projecten, op het beleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en op de balans hiertussen, die afhankelijk is van de fase waarin het project is gevorderd.

Voorbeeld opzet handboek voor ICT kwaliteit deel 2

Het tweede deel van het kwaliteitshandboek ICT. In dit tweede deel van het handboek voor ICT-kwaliteit ligt het accent op de fasen van systeemontwikkeling volgens de watervalmethode SDM, met verwijzingen naar aanvullende informatie over SDM, IAD en ITIL.

Voorbeeld opzet handboek voor ICT kwaliteit deel 1

Dit praktijkvoorbeeld van een kwaliteitshandboek publiceren wij in drie delen. Het handboek is uitstekend te combineren met een watervalmethode voor systeemontwikkeling en dus met outsourcing, met Prince 2 en met ITIL.

Testen volgens TMap, een korte introductie

Steeds meer organisaties kunnen zich een langdurige stagnatie van het bedrijfsproces als gevolg van storingen in de informatievoorziening niet permitteren. Het risico van storingen is vooral hoog nadat nieuwe of gewijzigde applicaties in productie genomen zijn. Een gestructureerde test biedt inzicht in deze risico's en verschaft handvatten voor een beheersbare voortgang van het bedrijfsproces.

Checklist SDM-activiteiten

Een checklist met criteria, waaraan producten per SDM-activiteit moeten voldoen. Bestemd voor auditors, ontwikkelaars en projectleiders.