ZBC Kennisbank

Projectmanagement ICT

Hoe u intern een fixed price fixed date project kunt sturen

Een aanbesteed ICT-project komt vaak hopeloos op slot te zitten, doordat alle stuurvariabelen fixed zijn. Een interne projectleider kan het slot smeren, zodat alle partijen het project tenslotte succesvol vinden.

Product owner zijn is een vak

Een product owner is iemand die perfecte oplossingen bedenkt voor nog niet ontdekte problemen. Scrum gaat ervan uit, dat product owners aan de boom groeien.

Voorbeeld opzet handboek voor ICT kwaliteit deel 1

Dit praktijkvoorbeeld van een kwaliteitshandboek publiceren wij in drie delen. Het handboek is uitstekend te combineren met een watervalmethode voor systeemontwikkeling en dus met outsourcing, met Prince 2 en met ITIL.

Voorbeeld opzet handboek voor ICT kwaliteit deel 2

Het tweede deel van het kwaliteitshandboek ICT. In dit tweede deel van het handboek voor ICT-kwaliteit ligt het accent op de fasen van systeemontwikkeling volgens de watervalmethode SDM, met verwijzingen naar aanvullende informatie over SDM, IAD en ITIL.

Voorbeeld opzet handboek voor ICT kwaliteit deel 3

Dit derde deel van het voorbeeld kwaliteitshandboek ICT gaat dieper in op de organisatieaspecten van ICT-projecten, op het beleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en op de balans hiertussen, die afhankelijk is van de fase waarin het project is gevorderd.

Methode en checklist pakketselectie en -implementatie deel 1

Handboek voor meer complexe selectie en implementatie van softwarepakketten, waarbij maatwerk en integratie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij een ERP-pakket of een logistiek bedrijfssysteem (workflow). In deel 1 meer over de toepassing van dit handboek en het opstellen van een RfI met eisen en wensen.

Methode en checklist pakketselectie en -implementatie deel 2

Handboek voor meer complexe selectie en implementatie van software pakketten, waarbij maatwerk en integratie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij een ERP-pakket of een logistiek bedrijfssysteem (workflow). In deel 2 meer over de pakketselectie en het functioneel ontwerp.

Methode en checklist pakketselectie en -implementatie deel 3

Handboek voor meer complexe selectie en implementatie van softwarepakketten, waarbij maatwerk en integratie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij een ERP-pakket of een logistiek bedrijfssysteem (workflow). In deel 3 meer over de pakketimplementatie, het technisch ontwerp, de realisatie en de invoering.

Methode en checklist pakketselectie en -implementatie deel 4

Handboek voor meer complexe selectie en implementatie van softwarepakketten, waarbij maatwerk en integratie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij een ERP-pakket of een logistiek bedrijfssysteem (workflow). In deel 4 de checklist met aandachtspunten per fase.

Testen volgens TMap, een korte introductie

Steeds meer organisaties kunnen zich een langdurige stagnatie van het bedrijfsproces als gevolg van storingen in de informatievoorziening niet permitteren. Het risico van storingen is vooral hoog nadat nieuwe of gewijzigde applicaties in productie genomen zijn. Een gestructureerde test biedt inzicht in deze risico's en verschaft handvatten voor een beheersbare voortgang van het bedrijfsproces.

Checklist SDM-activiteiten

Een checklist met criteria, waaraan producten per SDM-activiteit moeten voldoen. Bestemd voor auditors, ontwikkelaars en projectleiders.

Opdrachtgevers ICT-projecten zijn of worden bedonderd

Een opdrachtgever krijgt hooguit twee keer in zijn leven de kans een groot software-implementatietraject te leiden. Natuurlijk vormt hij daardoor een grote risicofactor. Maar maakt dat hem ook schuldig bij falen?