ZBC Kennisbank

Selectie en implementatie ERP-systeem

Hoeveel ERP wilt u hebben

Een massief ERP-systeem is tegenwoordig zeker geen oplossing meer voor uw bedrijfsautomatisering. Het kan nu veel slimmer: ERP alleen onder de motorkap en flexibele en gebruikersvriendelijke software zichtbaar voor de gebruikers.

ERP-selectie en implementatie voor dummies

Er zijn veel verhalen in omloop van consultants over ERP-implementatie, zoals de in dit artikel aangehaalde beschrijving van 27 succesfactoren voor het MKB. Leuk, maar daar trapt een MKB-ondernemer niet in. Die wil geen theorie maar pragmatiek en praktijkervaring.

Selectie ERP-software voor het MKB in de industrie

Pragmatische MKB-bedrijven in de industrie zoeken geen ERP-pakket als keurslijf, maar een geïntegreerde oplossing voor hun specifieke eisen en wensen.

ERP selectie en implementatie: eerst van een muis een olifant maken en daarna omgekeerd

Aan de hand van parallellen wordt in dit artikel ingegaan op de werkelijke redenen waarom de selectie en implementatie van ERP zo vaak de mist in gaan en op hoe u valkuilen kunt vermijden, om uiteindelijk wel te komen tot een goed resultaat binnen tijd en budget.

Wat veel adviseurs niet willen weten van ERP-software

Adviseurs zijn vaak net kuddedieren. Ze volgen de gebaande paden en gaan af op reputaties van ERP-leveranciers. Soms terecht, maar soms jagen ze hiermee hun klanten nodeloos op kosten. Het gaat tenslotte niet om de functionaliteit van de ERP-software, maar om de bruikbaarheid.

MKB-productiebedrijven vaak slachtoffer van leveranciers van bedrijfsmiddelen

Voor MKB-productiebedrijven is zorgen voor klanttevredenheid van levensbelang. Voor leveranciers van duurzame productiemiddelen niet. Hoe voorkomt u teleurstellingen?

Casestudy ERP-oplossing voor een projectenfabriek

Niet alle ERP-projecten monden uit in ellende. In deze casestudy de successtory van een organisatie die jaarlijks meer dan 1000 projecten uitvoert en die door een slimme aanpak bij de selectie en implementatie zowel harde als zachte voordelen wist te realiseren.

Een flexibele ERP-oplossing levert meer op dan lage lonen

Hypes als outsourcing en innovatie beginnen volwassen te worden. De toekomst echter begint meestal niet in China maar in het eigen bedrijf. Als voorbeeld de aanpak van Scania, die duidelijk maakt hoe je aan moet kijken tegen je ERP-systemen.

Kansen reductie ketenkosten door gebruik nieuwe generatie ERP

Als u voor het AEO-certificaat toch moet investeren in security en informatievoorziening over de hele supply chain, kunt u de kans maar beter aangrijpen om ook de ketenkosten te verlagen. Dankzij een nieuwe generatie ERP-software kunt u dit realiseren.

Bent u het volgende slachtoffer van ERP-software

Is investeren in ERP een gok of een weloverwogen keuze? De implementatie van ERP-systemen blijkt vaak veel duurder dan oorspronkelijk geraamd en de resultaten worden veel later opgeleverd dan gepland. In dit artikel meer over faalkansen en succesfactoren voor ERP selectie en implementatie.

Selectie ERP-pakket begint bij de keuze voor het goede type ERP-software

Veel bedrijven maken een grote fout bij de selectie van hun ERP-software. De kern is dat je eerst de goede dingen moet doen en pas daarna de dingen goed. In dit artikel de vragen die je je vooraf moet stellen om niet het zoveelste slachtoffer te worden van een mislukte ERP-implementatie.

ERP-implementatie heeft maar weinig met de software te maken

Iedereen die al eens een ERP-implementatie heeft gedaan, weet dat de organisatorische aspecten veel belangrijker zijn dan het aspect automatisering. Er zijn gevallen bekend, waarin de implementatiekosten het veertigvoudige waren van de kosten van de software. 'Bezint eer ge begint' is hier zeer van toepassing en waarschijnlijk nog meer 'Eerst de goede dingen doen en dan de dingen goed doen'.


volgende pagina »