ZBC Kennisbank

Business Process Management

Groei kan ook zonder groeistuipen

Je ziet de omzet stijgen, het aantal medewerkers groeit of je ziet allerlei kansen voor je bedrijf. Helaas houdt de winstgroei de omzetgroei niet bij. Zou dit niet slimmer kunnen?

Bedrijfsmanagement is niet moeilijk

Bedrijfsmanagement is veel meer dan alleen nu veel winst maken. Het gaat om het nakomen van afspraken naar klanten, medewerkers en andere stakeholders, ook als u te maken heeft met tegenslag.

Continu verbeteren in uw DNA

In iedere organisatie is op de werkvloer een enorm verbeterpotentieel beschikbaar, maar helaas luistert men vaak liever naar het hogere management, de staf of externen. Kopt u deze voorzet in?

Lean werkt pas goed in de tweede helft

Veel bedrijven in de handel, industrie en dienstverlening worstelen met oplossingen als Lean, CtO, AtO, EtO, ERP, PDM, BI. Eerst moet echter bepaald worden welke puzzelstukjes je nodig hebt.

Impactanalyse met COPAFIJTH of SCOPAFIJTH

Deze impactanalyse is een goed hulpmiddel bij het opstellen van een investeringsvoorstel, een projectplan of een wijzigingsvoorstel. Een checklist, maar alleen te gebruiken met gezond boerenverstand.

Principes en mechanismen bij ketenintegratie SCM

Veel industriële bedrijven hebben hun eigen logistieke zaakjes op orde, zijn klantgericht en werken efficiënt en richten zich nu op ketenintegratie. De meeste kennisintensieve dienstverleners zoals bijvoorbeeld non-profit organisaties en adviesbureaus hebben op dit pad nog een lange weg te gaan. In dit artikel juist voor hen een aantal best practices in Supply Chain Management en hoe dit ook voor dienstverleners kan werken. Immers, beter goed gepikt dan slecht verzonnen.

High Performance Organization noodzaak voor u

Beschrijving van wat HPO inhoudt als verbeteraanpak en ons commentaar op de toepassing van HPO voor organisaties in deze tijd van de schuldencrisis en bezuinigingen

Management van bedrijfsprocessen: een helicopterview

Goed procesmanagement heeft een positieve invloed op de tevredenheid van klanten, medewerkers en leveranciers en op ook de kosten. De wijze van structureren van een bedrijfsproces moet passen bij het type, de strategie en de cultuur van de organisatie en bij de beschikbare middelen. Wat bij de ene organisatie heel goed werkt, kan bij een andere organisatie wel eens heel verkeerd uitpakken.

Continu verbeteren van processen als innovatie geen optie is

Voor veel dienstverleners worden de gevolgen van de kredietcrisis nu pas merkbaar. Kostenbesparing én verbetering van uw dienstverlening zijn nodig en dat kan alleen als u uit de gevangenis van uw eigen systeem breekt.

Business Process Management Framework

Financiële instellingen, overheden en de zorg staan voor de uitdaging kosten te besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan hun klanten. Bijgaand een beproefd en praktisch model.

Rendementsverbeteringen door een andere manier van denken

Veel bedrijven beschrijven processen omdat dit nu eenmaal zo hoort en verbeterprocessen zijn vaak niet meer dan suboptimalisaties, die per saldo weinig rendement opleveren. Het kan anders en vooral slimmer.

Plaats klantorderontkoppelpunt (KOOP) is basis voor optimale klantgerichtheid en kosten

Het klantorderontkoppelpunt (KOOP) wordt een steeds belangrijker onderdeel van het leveringsproces, om klantgerichtheid en flexibiliteit te verbeteren tegen lagere kosten, zowel in de industrie als bij de dienstverlening en non-profit organisatie. In dit artikel meer over het KOOP bij procesinrichting.