ZBC Kennisbank

Corporate Governance en compliance

Vertrouwen is geen hogere wiskunde

Zorgen over de verharding, de ik-cultuur en het gebrek aan wederzijds respect zijn een belangrijke bron voor onbehagen, zo stelt het SCP naar aanleiding van een onderzoek. Samen met maatschappelijke problemen rond veiligheid, de multiculturele samenleving en de Europese integratie. Wat zijn we toch een stelletje zeurpieten in dit land!

Past het Angelsaksische model wel bij de Nederlandse bedrijfscultuur

Het beleid in Nederland en Europa verzandt steeds meer in een discussie over middelen als Lissabon, Tabaksblat en marktwerking. De veronderstelling is dat door inzet van deze middelen de doelstellingen vanzelf gehaald worden. Een groot misverstand, zeker als modellen gebruikt worden, die niet bij de Europese of Nederlandse bedrijfscultuur passen.

Hoe beleid maken voor informatiebeveiliging of Business Continuity

Beleid geeft door zorgvuldig gekozen beleidsuitgangspunten sturing aan een werkend proces informatiebeveiliging of Business Continuity. Als je het snapt, kost het opstellen van beleid slecht een paar dagen en geen maanden, zoals veel consultants u willen laten geloven.

Bedrijfsmanagement is niet moeilijk

Bedrijfsmanagement is veel meer dan alleen nu veel winst maken. Het gaat om het nakomen van afspraken naar klanten, medewerkers en andere stakeholders, ook als u te maken heeft met tegenslag.

Goed ondernemerschap is meer dan het kopen van groei

Hoe duik je in de niche van de Hollandse pot? Je bouwt in de winter je ijssalon om tot ‘Het Stamppotje’. Een voorbeeld van een moderne bedrijfsstrategie gebaseerd op toegevoegde waarde en voldoening voor de klant.

Mag een auditor nog wel normatief denken

Auditing heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een controlerende naar een adviserende discipline, waarbij normatief denken steeds meer ingeruild wordt voor klantgericht denken. Het gaat niet meer om de goedkeuring van de auditor, maar om zijn toegevoegde waarde.

Regels zijn regels en principes zijn principes

Je verschuilen achter ‘regels zijn regels’ en daar ook nog mee wegkomen, het is tekenend voor de huidige Nederlandse tijdgeest. Ook in organisaties zien we dit. Denk bijvoorbeeld aan Tabaksblat, denk aan ICT, kijk naar call centres en noem maar op. Daar waar het gaat om regeltjes, is outsourcen vrij gemakkelijk. Onze echte innovatieve kracht echter zit daarin, dat we in Nederland in staat zijn te werken vanuit principes. Of blijft u liever conservatief tot de wal het schip keert?

Corporate governance geen kwestie van regelgeving maar van mentaliteit

De code-Tabaksblat kan opgevat worden als een norm (en dat gebeurt meestal), maar ook als een gedragscode. Omdat veel bedrijven continu hun grenzen opzoeken in wat wel en niet kan om hun winst te maximaliseren, dreigt corporate governance te verworden tot een juridisch steekspel in plaats van tot een handleiding voor integer bestuur. Het is aan de klant om leveranciers hierop aan te spreken!

Vertrouwen is goed, controle is beter, maar wat als de controleur niet deugt

Nederland en Europa zuchten onder de terreur van falende toezichthouders, die wel toezicht houden, maar die met hun eisen bedrijven op hoge kosten jagen en wiens 'heilige' methoden doorgaans geen bijdrage leveren aan het doel waarvoor de toezichthouders in het leven zijn geroepen. Uiteraard draaien u en ik op voor de kosten. En en passant wordt het MKB in een kansloze rol gedwongen, waardoor de innovatie ook nog eens effectief geremd wordt.

Stop met zeuren over de crisis

We leven nu in de nieuwe realiteit. Duidelijk is dat de tijden van voor 2008 voorbij zijn en ook niet meer terugkomen. Daarom in dit artikel tips hoe een organisatie hierop in kan spelen en er haar voordeel mee kan doen.

Lean en mean managementrapportages

Ook u krijgt waarschijnlijk te veel informatie. Gevraagd en ongevraagd, en via e-mail, dossiers en rapportages. Een geweldige klus om dat voor uzelf terug te brengen tot wat u nodig heeft. Dat moet dus beter!

Corporate governance Tabaksblat en Sox: hemel of hel

Corparate Governance is in feite geen kwestie van regels, maar van goed ondernemingsbestuur, attitude en normen en waarden. De continuïteit van het succes van de onderneming is de centrale factor en die moet transparant zijn voor alle stakeholders om zo nodig tijdig bij te kunnen sturen.


volgende pagina »