ZBC Kennisbank

Duurzaam ondernemen en MVO

Big data, privacy en MVO

Privacy moet geen juridisch thema zijn, waarbij de grenzen van de wet gezocht worden, maar onderdeel van de wijze waarop een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Een schone auto bestaat niet

De mens wil bedrogen worden. Iedereen weet dat. Desalniettemin gaan verkopers, bedrijven en politici er heel bewust steeds verder in. En dat leidt tot een vicieuze cirkel.

Duurzaamheid zit niet in ons DNA

Economische groei en duurzaamheid hebben weinig met elkaar te maken. Zeker niet als de businesscase bij mvo centraal staat. Het gaat om de maatschappelijke impact als basis voor geloofwaardigheid.

De houdbaarheidsdatum van uw businessmodel

Traditioneel is een klant de melkkoe die gemolken moet worden. We moeten er alleen voor zorgen dat die melkkoe, steeds weer gelokt door innovatieve hebbedingetjes, in onze stal gemolken wil worden. Of moeten bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden en de klant als prosument zien?

Businessmodel voor de wereld van morgen

Gezien het grondstoffentekort zullen we toe moeten naar een perfecte kringloopeconomie, gebaseerd op gebruik in plaats van bezit. Als leveranciers eigenaar blijven van alle gebruiksgoederen die ze produceren, dan wordt hierin een belangrijke stap gezet.

MVO is ondernemen met een ander doel dan alleen geld verdienen

De basis van ondernemen is op termijn waarde creëren met als voorwaarde, voldoende liquiditeit op korte termijn. Ondernemen is het realiseren van idealen. Bij de meeste bedrijven gaan die verder dan zelfverrijking of het op korte termijn financieel bevredigen van de aandeelhouders. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan invulling geven aan de idealen.

Crises zijn een zegen en duurzaamheid is een revolutie

De duurzaamheidcrisis zal ons binnenkort overvallen met een prachtig duurzaam herstel van onze wereld tot gevolg, mits burgers, bedrijven en overheden bereid zijn tot een gecontroleerde zelfvernietiging.

Is het Rijnlandse model voorwaarde voor duurzaamheid

In de discussie over de oorzaak van de recessie en duurzaamheid wordt steeds vaker de tegenstelling tussen het Rijnlandse en het Angelsaksische model naar voren gebracht. Waarheid bestaat niet, maar hoe waar is dit?

Beleid MVO voor kleinere consultancy- en adviesbureaus

Voorbeeld uit de praktijk van een beleidsplan maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een kleiner adviesbureau, met ook aandacht voor de match met de richtlijnen voor duurzaam inkopen die in 2010 van kracht moeten worden. Wordt de overheid medeplichtig aan een verdere verstoring van concurrentieverhoudingen?

MKB ondernemers willen duurzame duurzaamheid

Duurzaamheid is niet iets vluchtigs als een groen imago, dat alleen maar geld kost. Voor pragmatische MKB'ers betekent duurzaamheid een winstgevende en duurzame business strategie conform de GRI-standaard, zodat ze ook in en na 2010 nog steeds in aanmerking komen voor opdrachten van de duurzaam inkopende overheid.

Duurzaam inkopen gaat ten koste van duurzaamheid

Het streven van de overheid naar duurzaam inkopen leidt helaas meer tot een academische discussie over criteria, eisen, bureaucratie en regeldrift dan dat het bedrijven uitdaagt om meer duurzaam te zijn. Dat laatste zou meer opleveren dan wat achter een bureau op basis van gestolde kennis verzonnen kan worden.

MKB heeft vaak voorsprong bij maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO

Omdat MKB-bedrijven meestal veel meer afhankelijk zijn van stakeholders dan van klanten, medewerkers en toeleveranciers, behartigen zij vaak al lang de belangen van deze stakeholders. Ze doen op een nette manier zaken en dat is ook de kern van MVO. Veelal hebben MKB'ers al praktische en pragmatische oplossingen gevonden voor veel van de MVO-issues.


volgende pagina »