ZBC Kennisbank

Gewoon MKB

Cybercrime opgelost probleem voor het MKB

Veel security specialisten denken, dat ondernemers zich nauwelijks bewust zijn van cybercrime en dat ze zich hier niet tegen wapenen. Maar dat is onzin. Misschien moeten deze specialisten eens kijken hoe een MKB’er deze problemen oplost.

Nu het MKB gek maken met informatiebeveiliging

Peuters voed je op door ze moraliserende sprookjes te vertellen over goed en kwaad en over hoe slecht het afloopt met de ellendelingen die niet kiezen voor het goede. Veel beleidsmakers en specialisten denken dat je zo ook MKB’ers en directies moet opvoeden.

Selectie ERP-software voor het MKB in de industrie

Pragmatische MKB-bedrijven in de industrie zoeken geen ERP-pakket als keurslijf, maar een geïntegreerde oplossing voor hun specifieke eisen en wensen.

MKB-productiebedrijven vaak slachtoffer van leveranciers van bedrijfsmiddelen

Voor MKB-productiebedrijven is zorgen voor klanttevredenheid van levensbelang. Voor leveranciers van duurzame productiemiddelen niet. Hoe voorkomt u teleurstellingen?

MKB ondernemers willen duurzame duurzaamheid

Duurzaamheid is niet iets vluchtigs als een groen imago, dat alleen maar geld kost. Voor pragmatische MKB'ers betekent duurzaamheid een winstgevende en duurzame business strategie conform de GRI-standaard, zodat ze ook in en na 2010 nog steeds in aanmerking komen voor opdrachten van de duurzaam inkopende overheid.

Plan bedrijfscontinuïteit MKB: wat, waarom en hoe

De vertrouwenscrisis als basis voor de laatste recessie heeft bedrijven ertoe aangezet om zekerheden te vragen aan klanten en toeleveranciers. Leverbetrouwbaarheid, ook bij calamiteiten, is vaak een eis van grote bedrijven, overheden en hun toezichthouders. Ook het MKB moet hieraan voldoen.

MKB heeft vaak voorsprong bij maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO

Omdat MKB-bedrijven meestal veel meer afhankelijk zijn van stakeholders dan van klanten, medewerkers en toeleveranciers, behartigen zij vaak al lang de belangen van deze stakeholders. Ze doen op een nette manier zaken en dat is ook de kern van MVO. Veelal hebben MKB'ers al praktische en pragmatische oplossingen gevonden voor veel van de MVO-issues.

Hebben alleen medewerkers rechten en ik als ondernemer niet?

Soms lijkt het of alleen de medewerkers rechten hebben en de werkgever ervoor moet zorgen dat daaraan wordt voldaan. Natuurlijk verkeert een werknemer in een meer afhankelijke positie en mag deze rekenen op een zekere bescherming. Maar maakt dat een werkgever dan machteloos? Waar rechten zijn, zijn ook plichten. Werknemers zijn daarop aanspreekbaar en het niet nakomen van plichten heeft consequenties. Zorg ervoor dat het volstrekt duidelijk is wat de rechten en wat de plichten zijn. Als de uitgangspunten helder zijn, neemt de kans op misverstanden af. In dit artikel meer over hoe u inhoud zou kunnen geven aan een evenwichtige verhouding in de arbeidsrelatie met uw medewerkers.

Innovatie MKB doodgeboren kindje

Het inzicht dat technologie alleen zeker niet tot innovatie leidt en dat grote bedrijven niet de motor voor innovatie zijn, groeit. Toch zullen de meeste MKB' ers waarschijnlijk (zelfs nu nog) eerder hun pensioen halen, dan dat ze ondersteund worden bij innovatieve ideeën.

Corporate governance in het MKB

Dat het MKB niet verplicht is om Tabaksblat te volgen, is duidelijk. Voor het aantrekken van financiering kan het echter toch nuttig zijn. In dit artikel meer over hoe het MKB en non-profit organisaties om kunnen gaan met corporate governance.

Regelzucht dodelijk voor ondernemerschap

Hoewel het kabinet heeft beloofd de regelgeving met 25% te verminderen, lijkt het erop dat de regelzucht alleen maar toeneemt. Regels wijzigen voortdurend. Tabaksblat, Arbo en Zorg vormen maar een kleine greep uit de nieuwe regelgeving. Laten ondernemers zich gewillig als schapen naar de slachtbank leiden?

MKB niet meer Neerlands hoop in bange dagen

In het FD lazen we dat het MKB niet meer in staat is flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in de markt, omdat het aantal arbeidsplaatsen nu ook in het MKB terugloopt. Als oorzaak werd door de voorzitter van MKB-Nederland o.a. gegeven dat het MKB nu kiest voor innovatie! Meer hierover en uiteraard ons commentaar vindt u in deze column.