ZBC Kennisbank

INK en verhoging productiviteit

Met ISO alleen beheersen en met INK ook verbeteren

De kern van kwaliteit is continue verbetering. ISO is een normatief model en levert slechts eenmalig een push. INK is een dynamisch model, waarmee continu verbeterpunten aan het licht komen en verbeteren een proces wordt.

Samenvatting INK-model

Het INK-model is meer dan de ISO-norm erop gericht om onder eigen management verbeteringen aan te brengen in de kwaliteit. In dit artikel een samenvatting van dit INK-model en de valkuil van selffullfilling prophecy.

Het INK management model is vernieuwd en weer up-to-date

Het INK-model is vorig jaar vernieuwd en op punten belangrijk verbeterd. Het zweverige karakter is echter deels gebleven in de implementatieaanpak en ook is het nog steeds geen open standaard.

Efficiency verbetering en verhoging productiviteit in het INK-model

Efficiency verbetering en verhoging productiviteit zijn vaak complexe processen. De ingezette middelen en de aanwezige competenties binnen een organisatie moeten het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen optimaal ondersteunen. In dit artikel wordt beschreven hoe met een methodische ondersteuning, die INK als uitgangspunt heeft, productiviteitsverhoging en efficiency verbetering kunnen worden bereikt.

Aanpak efficiency verbetering met het INK-model

De opzet van het INK is een goede basis om efficiency verbetering en verhoging van de productiviteit te realiseren, mits hiervoor een integrale aanpak voor gebruikt wordt. Dit artikel beschrijft de aanpak met de OSIRIS methode en de daarbij te volgens stappen.

Hoe INK wel kan leiden tot verhoging productiviteit

Het opzetten van een kwaliteitssysteem wordt voornamelijk gezien als een noodzakelijk kwaad. Juist het INK model bevat handvatten om de verhoging van de productiviteit te realiseren, maar moet dan wel goed gebruikt worden. Wanneer het op de juiste manier wordt ingezet is een kwaliteitssysteem beslist geen keurslijf!

Informatiebeveiliging in het INK-model

Het topmanagement is verantwoordelijk voor de effectiviteit en de efficiency van de algehele bedrijfsvoering. Hedentendage vormt kwaliteit hier een integraal onderdeel van. Tien jaar geleden was dit wel anders. Toen werd kwaliteit gezien als tegenhanger van effectiviteit en efficiency en in de beleving werkte het alleen maar kostenverhogend. Informatiebeveiliging doorloopt feitelijk dezelfde cyclus. Op dit moment is het management zich er terdege van bewust dat niets doen aan informatiebeveiliging op den duur de bedrijfsvoering in gevaar brengt. In dit artikel wordt een aanzet gegeven hoe informatiebeveiliging vorm gegeven kan worden binnen de reguliere kwaliteitsmodellen als bijvoorbeeld het INK model.