ZBC Kennisbank

Kennismanagement

Ouderen leren niet slechter maar anders

30-plussers leren doorgaans sneller en effectiever dan hun jongere collega’s. Doordat echter het aangeboden leerproces niet voldoet aan hun behoeften, vallen ze vaak buiten de boot en worden zelfs afgeschreven.

De verpakking van een onsje kennis is het echte probleem

Aan de hand van een voorbeeld uit de zorg wordt duidelijk waardoor veel kennisintensieve bedrijven klantonvriendelijk zijn en inefficiënt werken. Dit geldt niet alleen voor de zorg, maar voor alle sectoren die uitgaan van een gemiddelde klant met een beperkt aantal behoeften, die netjes in een spreadsheet zijn vast te leggen en waaraan door een set aan regeltjes kan worden voldaan. Helaas bestaat de gemiddelde klant niet. De klant is complex en niet in een statistiek te vangen.

Kennis is geen asset maar wel noodzakelijk

Blijven leren is noodzakelijker dan ooit. Maar alleen kennis in de juiste hoeveelheid en vorm op de juiste tijd en plaats is effectief. Hoe realiseert u dat? ‘Het nieuwe opleiden’ is het antwoord.

Kennismanagement-inrichtingsmodel

In dit artikel wordt een kennismanagementmodel gepresenteerd, waarmee organisaties een afweging kunnen maken in welke mate ze KM-maatregelen willen inzetten en kosten laten afnemen.

Kennismanagement is de wetenschap van het slim inrichten van rommelzolders

Dienstverlening is eigenlijk niets meer dan het verpakken en distribueren van virtuele goederen als kennis, informatie, beelden en emoties. De klant koopt de verpakking en de logistiek hiervan en niet het product zelf, dat hij onverpakt meestal ook gratis via internet kan krijgen.

Vinden van een goede mix tussen kwaliteitsmanagement en kennismanagement

Door kennismanagement te splitsen van kwaliteitsmanagement kunnen organisaties aanzienlijke voordelen behalen, zowel wat betreft klanttevredenheid als kostenbesparing. En zo was ISO 9000-2000 tenslotte bedoeld. In dit artikel een architectuur voor de splitsing en de inrichting van een kennissysteem.

Kennisoverdracht en leren zijn bedrijfseconomische blunders

Zolang kennismanagement blijft uitgaan van verkeerde principes, zal het tobben blijven. De grootste misvatting is dat kennis een productiefactor is in plaats van een grondstof. Verder wordt gedacht, dat kennis een bezit is in plaats van een middel dat in de juiste portie op tijd beschikbaar is. Maar zodra kennismanagement evolueert naar kennislogistiek, dan zijn er grote besparingen mee te realiseren.

Kennismanagement is een bedrijfsproces en dus geen voer voor ICT’ers

Als ICT’ers zich over kennismanagement ontfermen, doen zij dit doorgaans niet vanuit het perspectief van de bedrijfsprocessen. Maar het doel van kennismanagement is juist de optimalisatie van bedrijfsprocessen en die kan worden bereikt door relevante kennis toegankelijk te maken. Als voorbeeld bespreken we in dit artikel de serviceverlening aan klanten.

Valkuilen in de toepassing van kennismanagement en de impact op het goede onderwijs

Aan de hand van een casestudy (van een aantal jaren geleden) worden in dit artikel de belangrijkste valkuilen besproken, die een succesvolle invoering van kennismanagement in uw organisatie in de weg staan. Hoe te leren van onze eigen en vooral van andermans fouten?

Ons intranet is net een omgevallen boekenkast. Hoe orde scheppen in de chaos

De grote hoeveelheid bedrijfsgerichte informatie is zowel de sterkte als de zwakte van ieder intranet. Vaak weten medewerkers daarin de weg niet. In dit artikel een overzicht van eisen aan een intranet, dat gebruikt blijft worden door medewerkers.

De economische waarde van kennis daalt steeds sneller

Eeuwenlang heeft het credo ‘Kennis is macht’ gegolden. Samenlevingen kwamen tot bloei door het creëren van kennis en het organiseren van haar toepassingen. In de westers wereld van nu echter, is niet kennis meer het belangrijkste machtsmiddel, maar geld. In de achter ons liggende periode heeft een consolidatieslag plaatsgevonden, gericht op de exploitatie van kennis. De economische recessie was hiervan een gevolg. De maatregelen waarmee men nu tracht deze weer te boven te komen, dragen in niets bij aan een structurele oplossing, namelijk het creëren van meer waarde.

Mensen leren, organisaties niet

Zelfs na 14 jaar is dit artikel over lerende organisaties nog steeds een eye-opener. Het collectieve leerproces is zeldzamer naarmate de groep groter is. Individueel en collectief leren kunnen alleen plaatsvinden wanneer we weten hoe het proces van individueel en collectief leren in elkaar zit.


volgende pagina »