ZBC Kennisbank

Kwaliteitsmanagement systemen en ISO 9001

De voordelen en baten van een kwaliteitsmanagementsysteem

Een kwaliteitsmanagementsysteem is net een snoepwinkel met baten die je vooral niet allemaal moet willen eten. Snoep met mate, dan krijg je geen buikpijn, blijft het lekker en kost het niet te veel.

Interne audit belangrijker dan externe audit bij ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510

Bij de eerste interne audit staat de externe audit centraal, maar daarna krijgt de interne audit steeds meer belang en de externe audit minder. Je wilt tenslotte beter en vooral slimmer worden.

Tips en valkuilen voor de interne auditor

Een interne auditor moet uiteraard beoordelen of de compliance met de norm voldoende is. Er wordt daarnaast echter ook van hem verwacht, dat hij met aanbevelingen komt, waar de opdrachtgever wat mee kan.

Aanbevelingen interne audit via de root cause analysis ofwel de oorzaakanalyse

Kenmerkend voor een managementsysteem en het verbeterproces is dat oorzaken van problemen en afwijkingen worden vastgesteld, of anders gezegd, de root cause analysis. De root cause analysis is tevens cruciaal voor het kunnen geven van goede en in de praktijk werkende aanbevelingen.

Een kwaliteitsmanagementsysteem is geen papierwinkel

Kwaliteit is geen luxe of overhead. Een kwaliteitsmanagementsysteem moet bijdragen aan zaken als procesverbetering en kostenreductie en vergt daarom een gedegen aanpak. Niet de kwaliteit maar de bedrijfsvoering staat centraal.

Checklist standaardplan interne audit

De basis voor een goed en bruikbaar auditrapport is een goed auditplan. Met deze checklist voorkom je, dat in zowel het plan als het rapport belangrijke zaken over het hoofd gezien worden.

Checklist uitvoeren standaard interne audit

Natuurlijk is iedere interne audit uniek, gezien de doelstellingen van die audit.  Daarnaast heeft iedere audit ook standaardelementen. Deze checklist is een goede basis om gecontroleerd van de standaard af te wijken.

Interne auditing: veel compliance, weinig verbetering

Interne auditing is een geschikt middel om zowel uw compliance als uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Daarom ook is een eis van ISO 9001 dat bepaald moet worden of het kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend is ingevoerd en of het wordt onderhouden. In de praktijk vallen de resultaten van interne audits nog wel eens tegen. In dit artikel tips hoe u betere resultaten kunt halen uit uw interne audits.

Kwaliteit aangetoond met een ISO 9001 certificaat voor uw IT-organisatie

Bij IT-dienstverleners is het aantonen van kwaliteit door een certificaat nog zeker geen algemeen gebruik. Men verschuilt zich liever achter de ICT-office voorwaarden en daar worden klanten niet vrolijk van. Zeker niet als het fout gaat. Met een kwaliteitscertificaat kunt u, in geval van gedwongen winkelnering, uw professionaliteit aantonen. En in de vrije markt kunt u er uw concurrentiepositie mee verbeteren.

Quality Assurance in projecten

Als u projectkwaliteit serieus neemt, mag u rekenen op succes: het project levert op tijd en binnen budget een kwalitatief goed eindresultaat op! Maar wat is projectkwaliteit en hoe kunt u op een pragmatische manier de kwaliteitsfunctie inrichten in uw project?

Een introductie in auditing

Auditing is een vakgebied op zich. Een audit lijkt voor buitenstaanders vaak eenvoudig. Iemand komt langs, stelt een hoop vragen, schrijft een rapport en klaar is Kees. Om als auditor succes te hebben komt er echter meer kijken. In dit artikel leest u wat een audit nu eigenlijk is.

Een kwaliteitsreview verhoogt de kwaliteit meetbaar

Heb je vaak stukken gereviewd? En wanneer je dat deed, las je een stuk dan altijd goed en deed je je best om opbouwend commentaar te leveren op het document? Met een goed reviewproces valt veel geld te verdienen. Zeker als het gaat om ontwerpen, zoals bijvoorbeeld architecturen, requirements, functioneel ontwerpen en projectplannen.


volgende pagina »