ZBC Kennisbank

Ontwikkeling zorginstelling

Aanpak implementatie NEN 7510 kan nu ook pragmatisch

Met de nieuwe NEN 7510 kunnen zorginstellingen nu kiezen voor een pragmatische aanpak van hun informatiebeveiliging. Zij zijn niet langer verplicht een bureaucratische papierwinkel op te zetten, die in de praktijk toch niet werkt.

NEN 7510 schuift verder op naar ISO 27001 en wordt volwassen

Na revisie is de NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg weer up-to-date en verlost van vrijwel alle verplichte procedures en stroperigheid.

Verwarring over revisie en certificering NEN 7510

Door belangenverstrengeling vertellen betrokkenen vooral halve waarheden over de status van de NEN 7510. In dit artikel de actuele status van augustus 2016.

Overheid, Google of Facebook als mijn personal assistant

De overheid, Google en Facebook weten heel veel van ons en hebben het beste met ons voor. Maar wie is de beste en wie gaan wij kiezen als onze toekomstige personal assistant? En onder welke condities?

Mijn medisch dossier is van mij

Zolang u geen baas bent over uw eigen medisch dossier, zult u altijd de afhankelijke patiënt blijven en bent u niet de mondige consument die optimaal gebruik maakt van wat zorgverleners bieden.

Business development in de zorg

Hoewel er veel verbeterd is in ziekenhuizen als het gaat om klantgericht werken, heeft de business development zich amper gericht op de behoeften van de patiënt. Business development beperkte zich voornamelijk tot procesverbetering. In dit artikel een beschrijving van de ervaringen van een assertieve zorgconsument die feedback wil geven aan ziekenhuizen die daadwerkelijk streven naar innovatie en business development.

Reactie NEN op artikel Zorginstellingen kunnen NEN 7510 vervangen door ISO 27001

Door NEN 7510 te vervangen door ISO 27001 voldoet u enerzijds aan de certificatie-eisen van NEN 7510 en hebt u anderzijds minder gedoe, minder kosten en een betere beveiliging. NEN reageerde fel op het artikel waarin wij dit aangeven. Maar met zijn reactie bevestigt NEN tegelijk, dat de kritiek op de huidige NEN 7510 terecht is.

Zorginstellingen kunnen NEN 7510 vervangen door ISO 27001

Door NEN 7510 te vervangen door de ISO 27001 voldoet u enerzijds aan de certificatie-eisen van de NEN 7510 en tegelijkertijd heeft u minder gedoe en kosten, meer acceptatie en een betere beveiliging.

Invoering NEN 7510 is eenvoudiger dan u denkt

De IGZ en het CBP hebben twintig ziekenhuizen getoetst op informatiebeveiliging. Aan vier ziekenhuizen is een last onder dwangsom opgelegd. Het niveau van informatiebeveiliging zou niet voldoen aan 'de norm'. Het lijkt erop dat het de bedoeling is hiermee zorginstellingen te intimideren, die NEN 7510 nog moeten invoeren. Hoe gaat u hier als zorginstelling mee om?

Niks eigen verantwoordelijkheid en solidariteit in de zorg

Dankzij ontwikkelingen in de wetenschap kunt u misschien 100 jaar worden. Eigen verantwoordelijkheid en solidariteit in de zorg gaan over of u dat wel wil en niet over of het kan.

Zorg van AWBZ naar WMO vergt andere denkwijze

Vooruitgang is voor ieder individu in een land als Nederland vooral welzijn en niet eenzijdig gedefinieerd als economische groei, zoals vooral in Den Haag wordt gedacht.

Kwaliteitszorg in de thuiszorg met het HKZ-certificatieschema als basis

Zelfs na een aantal jaren actief te zijn geweest in de zorgsector met het uitgeven van schema’s voor kwaliteitscertificatie, zijn de stichting HKZ en haar schema’s nog niet in alle geledingen van de zorgsector doorgedrongen. Meer en meer instellingen in de thuiszorg stappen over van een branche erkenning naar een ISO/HKZ kwaliteitssysteem. Dit artikel geeft de basis informatie over de HKZ schema’s, de opbouw en de toepassing in de praktijk van het thuiszorg schema.


volgende pagina »