ZBC Kennisbank

Project en Programmamanagement

Projectmanagers en Sinterklaas bestaan niet

Sinterklaas bestaat, tenminste als je erin gelooft. En dat geldt ook voor projectmanagers. Ook geldt voor beide, dat ze zelden hun doel bereiken.

Product owner zijn is een vak

Een product owner is iemand die perfecte oplossingen bedenkt voor nog niet ontdekte problemen. Scrum gaat ervan uit, dat product owners aan de boom groeien.

Die ene heilige bevoegdheid van de projectmanager

Een projectmanager moet op beslissende momenten in het project het verschil maken. Gelukkig heeft u als projectmanager de bevoegdheid om de spelregels in het project zo te bepalen, dat u op die momenten ook daadwerkelijk de geniale actie kunt uitvoeren.

Hoe baten realiseren met programmamanagement

Door scherp te sturen op baten kan een programma onvermoede sponsors laten participeren. In dit artikel een beschrijving hoe baten te identificeren en om te zetten in concrete voordelen.

Projecten van nu leveren een bruikbare functie op

Een project is zelden meer gericht op het maken van een complex product, maar meestal op het assembleren van producten en diensten die tezamen een functie vervullen die bruikbaar is voor de organisatie.

Hoe u intern een fixed price fixed date project kunt sturen

Een aanbesteed ICT-project komt vaak hopeloos op slot te zitten, doordat alle stuurvariabelen fixed zijn. Een interne projectleider kan het slot smeren, zodat alle partijen het project tenslotte succesvol vinden.

Programma’s en complexe projecten niet op plan maar op visie sturen

Tussen de tijd dat een project verzonnen wordt en het resultaat werkend is, zit vaak een periode van jaren. Dat is veel langer dan contracten met eisen, specificaties en budgetten houdbaar zijn. Slechts een visie kan na zo’n lange periode nog fris en bruikbaar zijn.

Lessen en ervaringen uit de praktijk voor gevorderde projectmanagers

Gestructureerd werken, plannen maken en periodiek meten zijn belangrijk in projecten. Maar daarmee win je de wedstrijd niet. Gerard Scheffrahn, projectmanager bij de Noord/Zuidlijn, legt uit dat projecten leiden meer en soms zelfs iets anders vraagt dan handboeken volgen.

Het project is de begraafplaats voor verandering

Veranderingen kunt u het best projectmatig aanpakken, maar zodra u er een project van maakt, dan is de verandering gedoemd te mislukken.

De missie van een projectmanager

De projectmanager van nu is een ketenmanager die het klantorderontkoppelpunt beheerst en die ervoor zorgt dat de kuddes olifanten in het project niet te hard botsen.

U bent tot projectleider gebombardeerd en dan

U mag optreden als intern projectleider voor een redelijk complex project met diverse interne en externe partijen. Natuurlijk heeft u verstand van de materie en u heeft ook wel vaker een coördinerende rol vervuld. Tips om uw situatie in te schatten en hiermee om te gaan.

Projecten managen in routinematig werkende organisaties

Voor routinematig werkende organisaties vormen projecten een heel bijzonder risico. Vaak is juist het gebrek aan ervaring het probleem. Dit artikel gaat in op de spelers, het spel en vooral de spelleider.