ZBC Kennisbank

Project en Programmamanagement

Je bent tot projectleider gebombardeerd en dan

Je mag optreden als intern projectleider voor een redelijk complex project met diverse interne en externe partijen. Natuurlijk heb je verstand van de materie en je hebt ook wel vaker een coördinerende rol vervuld. Tips om jouw situatie in te schatten en hiermee om te gaan.

Lessen en ervaringen uit de praktijk voor gevorderde projectmanagers

Gestructureerd werken, plannen maken en periodiek meten zijn belangrijk in projecten. Maar daarmee win je de wedstrijd niet. Gerard Scheffrahn, projectmanager bij de Noord/Zuidlijn, legt uit dat projecten leiden meer en soms zelfs iets anders vraagt dan handboeken volgen.

Die ene heilige bevoegdheid van de projectmanager

Een projectmanager moet op beslissende momenten in het project het verschil maken. Gelukkig heeft u als projectmanager de bevoegdheid om de spelregels in het project zo te bepalen, dat u op die momenten ook daadwerkelijk de geniale actie kunt uitvoeren.

Het project is de begraafplaats voor verandering

Veranderingen kunt u het best projectmatig aanpakken, maar zodra u er een project van maakt, dan is de verandering gedoemd te mislukken.

De missie van een projectmanager

De projectmanager van nu is een ketenmanager die het klantorderontkoppelpunt beheerst en die ervoor zorgt dat de kuddes olifanten in het project niet te hard botsen.

Hoe u intern een fixed price fixed date project kunt sturen

Een aanbesteed ICT-project komt vaak hopeloos op slot te zitten, doordat alle stuurvariabelen fixed zijn. Een interne projectleider kan het slot smeren, zodat alle partijen het project tenslotte succesvol vinden.

Projecten managen in routinematig werkende organisaties

Voor routinematig werkende organisaties vormen projecten een heel bijzonder risico. Vaak is juist het gebrek aan ervaring het probleem. Dit artikel gaat in op de spelers, het spel en vooral de spelleider.

Programma’s en complexe projecten niet op plan maar op visie sturen

Tussen de tijd dat een project verzonnen wordt en het resultaat werkend is, zit vaak een periode van jaren. Dat is veel langer dan contracten met eisen, specificaties en budgetten houdbaar zijn. Slechts een visie kan na zo’n lange periode nog fris en bruikbaar zijn.

Waarom goede projectmanagers vaak slechte programmamanagers zijn

Het enneagram kent vier typen probleemoplossers. Twee ervan zijn geschikt als projectmanager en de andere twee als programmamanager. In dit artikel het profiel van de programmamanager en de verschillen met de projectmanager.

Hoe baten realiseren met programmamanagement

Door scherp te sturen op baten kan een programma onvermoede sponsors laten participeren. In dit artikel een beschrijving hoe baten te identificeren en om te zetten in concrete voordelen.