ZBC Kennisbank

Internet marketing en reclamebureaus

De klant wil geen dure reclame, maar aandacht

In de vorige eeuw kon je de aandacht van de klant nog kopen, via dure reclame. Maar in de huidige aandachtseconomie lukt dit niet meer. De aandacht van de klant moet je nu verdienen. En dat gebeurt niet door de transactie, maar vooral daarnaast, door de klant aandacht te schenken. Want dat is wat de klant wil, aandacht, zich bijzonder voelen.

Is uw reclamebureau ook conservatief, lui of star

Nu marketing en reclamebureaus zelf geconfronteerd worden met de tucht van de markt, geven ze zichzelf kwalificaties als conservatief, lui en star. Het wordt inderdaad tijd dat de reclamewereld zich realiseert dat de markt veranderd is en hierop inspeelt. In dit artikel een analyse van de situatie en handvatten voor effectieve marketing, afgestemd op de huidige markt.

Businessmodellen met user generated content (UGC) vaak complexer dan alleen advertising

Google en ook andere sites zijn groot geworden via advertising. Tegenwoordig zien we echter steeds meer dat zelfs deze grootverdieners kiezen voor businessmodellen met meer toegevoegde waarde voor hun gebruikers. Internet is tenslotte geen massacommunicatie medium, zelfs YouTube niet.

Marketingbureaus moeten een pro-actieve connected agency worden

Forrester voorspelde in 2008, dat over ongeveer 5 jaar nog alleen die marketingbureaus zouden meetellen, die de klant een al bewezen bereik bij zijn doelgroep bieden, waarvan die klant dan gebruik kan maken. In dit artikel meer over de bevindingen van Forrester en hoe dit kan gaan werken.

Marketing- en reclamebureaus zetten de wereld op z’n kop

Reclamebureaus besteden nu ook aandacht aan hun eigen campagnes en zetten daarmee de wereld op z'n kop. En daarin behoren ze goed te zijn. Maar ik begin me wel af te vragen of ik dat nu letterlijk of figuurlijk moet nemen.

Reclamebureaus nog wel geloofwaardig

De bedrijfsresultaten van reclamebureaus zijn gekelderd. De klant blijft momenteel massaal weg bij het reclamebureau. Moeten de reclamebureaus nu zelf doen wat ze hun klanten adviseren? Of moeten ze zich eerst aanpassen aan de veranderde markt en dus verbeteren?