ZBC Kennisbank

Privacy en recht

Juridische onderbouwing voor een pragmatische aanpak van de AVG

Consultants, juristen, media, accountants en toezichthouders hebben er veel belang bij, dat je de AVG ziet als een groot bedrijfsrisico. Als je de AVG helemaal leest, dan zie je dat dit juist niet de bedoeling is van de AVG.

Juridisch commentaar op schandaal bij de belastingdienst

Ook onze juridisch adviseur wil graag haar commentaar geven op de misstand bij de belastingdienst. Dergelijke uitglijders kunnen immers ook door andere organisaties gemaakt worden. En niet alleen op privacy gebied, het kan ook veel verder gaan. En dan kan er wel bloed vloeien.

Hoe legaal de privacywet overtreden

Privacy is in de eerste plaats een principe. Organisaties bepalen zelf hoe ze met privacy om willen gaan en de wet dwingt je om daarover na te denken. Alleen als je dat niet doet, dan ben je strafbaar.

Zijn uitspraken ZBC over AVG juridisch houdbaar?

Het is zaak om snel te beginnen met het uitvoeren van privacy effect beoordelingen. Als je wacht tot 2018, dan zul je dan veel kosten moeten  maken om aantoonbaar te maken, dat je de privacy aspecten voldoende hebt meegewogen in initiatieven en veranderingen die je na mei 2016 bent gestart.

Tips pragmatisch omgaan met meldplicht datalekken

Er wordt veel paniek gezaaid over de meldplicht datalekken. Met een paar eenvoudige maatregelen echter kunt u voorkomen dat u in de prijzen valt. Ook in het geval dat u daadwerkelijk wordt gehackt.

Privacy of je weet nooit waar het goed voor is

De privacy wetgeving is een bot mes en maakt niet duidelijk wat wel en niet kan of mag. Natuurlijk geeft de AP haar uitleg. Door gebrek aan jurisprudentie echter is onduidelijk of deze uitleg juridisch houdbaar is. Kortom, een dilemma voor privacy officers.

Welke wet moet de privacy officer overtreden?

Het Europese hof deed een uitspraak over Safe Harbor vanwege de wetten in Amerika, die erop neerkomt dat het verdrag de prullenmand in kan. Bedrijven worden hierdoor in moeilijkheden gebracht. Hoe het precies zit.

Meldplicht datalekken privacy en reputatieschade

De toevoeging van de meldplicht datalekken aan de Wbp heeft waarschijnlijk ook voor uw organisatie consequenties, waar u beter vooraf over na kunt denken om reputatieschade te voorkomen.

Privacy wet (Wbp) en de cloud

Steeds meer organisaties gaan deels in de cloud via SaaS-software of als vervanging van hun eigen servers en opslag. Meestal gaat het dan ook om persoonsgegevens. Daarom is het goed de impact van de Wbp hierop te kennen.

Wet- en regelgeving bij informatiebeveiliging-privacy

Privacy heeft maar weinig uit te staan met informatiebeveiliging. Het is een extern opgelegde randvoorwaarde met slechts weinig eisen die echt moeten. Kortom, een sluitpost en geen uitgangspunt.

CBP misleidend met privacy richtsnoeren

Hoewel de privacy richtlijnen van het CBP een aanwinst zijn voor informatiebeveiliging, is de poging om deze maatregelen te verheffen tot de norm waaraan iedere organisatie zich moet houden, een toezichthouder onwaardig. Wij helpen je tussen de regels door te lezen.

Wat betekent de meldplicht datalekken voor uw organisatie

Weer zo’n maatregel die voor een aantal organisaties zinvol is maar voor de meeste niet en waarvan de naleving handenvol geld kost. Hier een toelichting wat voor u wel en niet van toepassing is.