ZBC Kennisbank

AVG of GDPR in de praktijk

Pragmatische benadering AVG en privacy

Als het gaat om privacy, dan lijkt heel Nederland in paniek. Er is immers geen organisatie die volledig voldoet aan de AVG. Laat je niet leiden door juristen en media die belust zijn op geld verdienen. In dit artikel het eerlijke verhaal, dat ook juridisch houdbaar is.

Nu nog leren om volwassen om te gaan met privacy

Veel bedrijven hebben zich gericht op de juridische papierwinkel van de AVG. Helaas is de bescherming van persoonsgegevens verwaarloost en is het geheel niet geborgd voor na mei 2018.

Word jij ook door je leverancier overvallen met een verwerkersovereenkomst?

Voor veel partijen is het niet duidelijk wanneer je een verwerkersovereenkomst moet sluiten, wie daarvoor het voortouw moet nemen en wat er dan in moet staan. Dat leidt tot scheve verhoudingen.

De PIA: gebakken lucht of bittere noodzaak?

Binnen organisaties wordt gegevenseffectbeoordeling/PIA/DPIA veelal onterecht geadviseerd. Is het echt nodig of kun je je tijd beter besteden? En zo ja, waar moet je op letten?

Winnaars en verliezers bij de AVG

Iedereen is op zoek geweest naar de oplossing voor hun AVG-problemen, waardoor vooral leveranciers van “AVG-software & diensten” voordeel hebben gehaald uit deze wetgeving. Hoe zorg je dat je zelf als winnaar uit de strijd komt?

Je privacy in twee maanden op orde voor de AVG

Het voldoen aan de AVG is niet zo moeilijk, als je begint met de afweging van belangen en risico’s voor betrokkenen en voor je zelf. Daarna kun je uitgaan van jezelf en niet meer van de AVG en dat voorkomt waslijsten met honderden verbeterpunten.

Privacy volgens de AVG is geen moeten maar willen

Modern toezicht is niet afvinken van wat wel en niet mag en dan een boete opleggen. Een kijkje bij de buren van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AFM, en de visie van de AFM op modern toezicht.

Ons bedrijf verwerkt nauwelijks persoonsgegevens en dus geldt de AVG niet voor ons

Ook al verwerkt u nauwelijks persoonsgegevens, een aantal van uw klanten wil zich waarschijnlijk indekken tegen reputatieschade en eist van u, dat u voldoet aan de AVG. Dat kan gelukkig ook heel pragmatisch.

Omgaan met de AVG is koffiedik kijken

25 mei is geweest. En de wereld is niet vergaan. Tijd om weer je gezond verstand te gebruiken en de goede dingen te doen. Een inschatting van hoe het nu verder gaat.

Vaak heeft een verwerkersovereenkomst geen waarde

Juist de ophef die verantwoordelijken maken over de verwerkersovereenkomst, leidt er toe dat er vaak een overeenkomst wordt gesloten, die juridisch niet houdbaar is en die de aansprakelijkheid niet afdekt.

De wereld vergaat niet op 25 mei door de AVG

Denk je nu echt dat de AP op 26 mei 2018 bij juist jou op de stoep staat om te controleren of jouw organisatie wel aan alle artikelen van de AVG voldoet? En wat moet dan klaar zijn?

Privacy of bureaucratie is een keuze

Als je probeert je privacy af te dekken met het optuigen van een bureaucratie, dan maak je jezelf verdacht. Blijkbaar heb je iets te verbergen.


volgende pagina »