ZBC Kennisbank

Privacy awareness

Awareness privacy en informatiebeveiliging niet trainen maar kweken

Gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Elk grassprietje gaat zelf groeien als het gras wordt bewerkt. Dat geldt ook voor awareness. Door het kweken van angst en het oogsten van regeltjes, zoals dat nu vaak gebeurt, krijgt echte awareness geen kans.

Een online awareness training informatiebeveiliging en privacy kan zinvol zijn

Een online training kan natuurlijk niet alle beveiligingslekken door stommiteiten voorkomen, maar draagt met name bij aan het verminderen van reputatieschade. 

Datalek is vaak juist geen menselijke fout

Als het gaat om privacy, wordt de mens vaak gezien als de zwakste schakel. In het geval van een incident heeft hij zich niet gehouden aan de regels of wat stoms uitgehaald. Vaak ligt het echter totaal anders!

De privacy effect beoordeling (PIA) kan niet wachten tot 2018

Het is zaak om snel te beginnen met het uitvoeren van privacy effect beoordelingen. Als je wacht tot 2018, dan zul je je dan veel kosten moeten maken om aan te tonen, dat je de privacy aspecten voldoende hebt meegewogen in initiatieven en veranderingen die je na mei 2016 bent gestart.

Vertrouwen dat de privacy wel goed geregeld zal zijn

Vertrouwen is iets, dat je moet verdienen. Vooral als het gaat om privacy. Geef klanten een reden om juist jou te vertrouwen. Of vind je het redelijk dat je klant een boete krijgt voor stommiteiten die jij uithaalt?

Hoe legaal de privacywet overtreden

Privacy is in de eerste plaats een principe. Organisaties bepalen zelf hoe ze met privacy om willen gaan en de wet dwingt je om daarover na te denken. Alleen als je dat niet doet, dan ben je strafbaar.

Moreel kompas en aanspreekbaarheid belangrijker dan toezicht

Toezicht is ontspoord vanaf het moment dat we anderen steeds minder gingen aanspreken op hun gedrag. Groepen in de samenleving leerden daardoor de ongeschreven wetten niet meer toepassen.

Tips pragmatisch omgaan met meldplicht datalekken

Er wordt veel paniek gezaaid over de meldplicht datalekken. Met een paar eenvoudige maatregelen echter kunt u voorkomen dat u in de prijzen valt. Ook in het geval dat u daadwerkelijk wordt gehackt.

Cursus Privacy Officer (FG) in de praktijk

Om geloofwaardig en betaalbaar te zijn is het voor een privacy officer van belang zijn rol goed, maar vooral ook pragmatisch in te vullen. Deze cursus leert u, hoe u dat kunt doen.