ZBC Kennisbank

Privacy en bewerkers

Bewerker is kind van de rekening van de AVG

Niet de AVG zelf vormt voor de meeste organisaties een groot risico. Het gaat om gevolgschade zoals reputatieschade en voor bewerkers de schade van weglopende klanten of het niet meer binnenhalen van nieuwe klanten.

Vaak heeft een verwerkersovereenkomst geen waarde

Juist de ophef die verantwoordelijken maken over de verwerkersovereenkomst, leidt er toe dat er vaak een overeenkomst wordt gesloten, die juridisch niet houdbaar is en die de aansprakelijkheid niet afdekt.

De gevolgen van de AVG 2018 voor bewerkers

De belangrijkste impact van de Europese privacy verordening (AVG) voor bewerkers is, dat aan hun  klanten eisen worden gesteld aan de keuze voor en afspraken met bewerkers. Lijdzaam toezien is dan eigenlijk geen optie.

Moet ik als bewerker een privacy effect beoordeling doen?

Marketingbureaus, notarissen, call centers, advocaten, software of cloud leveranciers, administratiekantoren, ketenpartners in de zorg, beveiligers en drukkerijen, ze moeten niets van de AVG. Maar als ze de kans die hun wordt geboden niet grijpen, zou dat niet slim zijn.

Klanten vaak aansprakelijk voor privacy incidenten bij leveranciers

Zonder bewerkersovereenkomst zijn klanten aansprakelijk voor overtredingen van de AVG door hun uitbestedingspartners zoals callcenters, datacenters, administratiekantoren en webbouwers.

Hoe privacy regelen in projecten en bij uitbesteding

De Wbp is op zich al moeilijk zat. Maar als bedrijven samenwerken en persoonsgegevens uitwisselen, dan wordt het pas echt ingewikkeld om de aansprakelijkheid van de partijen te regelen.

Verwarring over revisie en certificering NEN 7510

Door belangenverstrengeling vertellen betrokkenen vooral halve waarheden over de status van de NEN 7510. In dit artikel de actuele status van augustus 2016.

ISO 27001 certificering voor SaaS leveranciers nu simpel

Veel klanten eisen tegenwoordig een ISO 27001 certificaat van SaaS-leveranciers. Door de HLS in de nieuwe norm is dit nu niet meer ingewikkeld, zoals blijkt uit dit praktijkvoorbeeld.

Tips pragmatisch omgaan met meldplicht datalekken

Er wordt veel paniek gezaaid over de meldplicht datalekken. Met een paar eenvoudige maatregelen echter kunt u voorkomen dat u in de prijzen valt. Ook in het geval dat u daadwerkelijk wordt gehackt.

Cursus Privacy Officer (FG) in de praktijk

Om geloofwaardig en betaalbaar te zijn is het voor een privacy officer van belang zijn rol goed, maar vooral ook pragmatisch in te vullen. Deze cursus leert u, hoe u dat kunt doen.