ZBC Kennisbank

Privacy officer in de praktijk

Kies je voor een Privacy Officer of voor een Functionaris Gegevensbescherming – FG

Je kiest voor een functionaris gegevensbescherming, omdat het moet van de AVG en voor een Privacy Officer, omdat je het wilt. Want een Privacy Officer is er primair voor de organisatie en de FG is er voor de AVG.

Awareness privacy en informatiebeveiliging niet trainen maar kweken

Gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Elk grassprietje gaat zelf groeien als het gras wordt bewerkt. Dat geldt ook voor awareness. Door het kweken van angst en het oogsten van regeltjes, zoals dat nu vaak gebeurt, krijgt echte awareness geen kans.

Autoriteit Persoonsgegevens houdt onzekerheid over privacywet in stand

Juist door de onzekerheid over de AVG hebben bedrijven de afgelopen jaren privacy hoog op de agenda gehad. De AP wil dit blijkbaar graag zo houden en weigert dus te starten met handhaving.

Datalek is vaak juist geen menselijke fout

Als het gaat om privacy, wordt de mens vaak gezien als de zwakste schakel. In het geval van een incident heeft hij zich niet gehouden aan de regels of wat stoms uitgehaald. Vaak ligt het echter totaal anders!

Toegevoegde waarde van een Privacy Officer of FG

De privacy officer zal niet alleen verstand moeten hebben van wet- en regelgeving en de naleving kunnen beoordelen, maar moet vooral ook weten hoe via privacy by design en privacy by default de genoemde risico’s op een slimme en kosteneffectieve manier kunnen worden geminimaliseerd.

Tips pragmatisch omgaan met meldplicht datalekken

Er wordt veel paniek gezaaid over de meldplicht datalekken. Met een paar eenvoudige maatregelen echter kunt u voorkomen dat u in de prijzen valt. Ook in het geval dat u daadwerkelijk wordt gehackt.

Cursus Privacy Officer (FG) in de praktijk

Om geloofwaardig en betaalbaar te zijn is het voor een privacy officer van belang zijn rol goed, maar vooral ook pragmatisch in te vullen. Deze cursus leert u, hoe u dat kunt doen.

De privacy effect beoordeling (PIA) kan niet wachten tot 2018

Het is zaak om snel te beginnen met het uitvoeren van privacy effect beoordelingen. Als je wacht tot 2018, dan zul je je dan veel kosten moeten maken om aan te tonen, dat je de privacy aspecten voldoende hebt meegewogen in initiatieven en veranderingen die je na mei 2016 bent gestart.

Hoe legaal de privacywet overtreden

Privacy is in de eerste plaats een principe. Organisaties bepalen zelf hoe ze met privacy om willen gaan en de wet dwingt je om daarover na te denken. Alleen als je dat niet doet, dan ben je strafbaar.

Privacy of je weet nooit waar het goed voor is

De privacy wetgeving is een bot mes en maakt niet duidelijk wat wel en niet kan of mag. Natuurlijk geeft de AP haar uitleg. Door gebrek aan jurisprudentie echter is onduidelijk of deze uitleg juridisch houdbaar is. Kortom, een dilemma voor privacy officers.

Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming – FG

Feitelijke beschrijving van de rol, de taken en de verplichtingen van een Privacy Officer of FG en vooral ook de voordelen van het hebben van zo’n functionaris.

Het recht om vergeten te worden in de AVG

Het recht op vergetelheid is voor jouw organisatie waarschijnlijk helemaal geen issue. Als dit wel het geval is, dan heb je mogelijk een veel groter probleem met de AVG.


volgende pagina »