ZBC Kennisbank

Projectmanagement

Risicobeheersing uitbesteding door opdrachtclassificatie

De natuurlijke invulling van een uitbestedingscontract waarmee voldaan wordt aan de wederzijdse behoefte, ligt meestal in het midden, vertrapt door beide strijdende partijen. Dat kan slimmer.

PSTB voor gestructureerd brainstormen

Hoe je als probleemeigenaar door PSTB in een uur je probleem kunt omzetten in een praktisch en uitvoerbaar actieplan. Meer over het wanneer en hoe en het vermijden van valkuilen.

Projecten worden steeds zeldzamer in de deeleconomie

Door de deeleconomie en de megatrend van bezit naar gebruik zullen dienstverleners zelf moeten investeren in bruikbare en klantvriendelijke oplossingen, die gewoon hun eigendom blijven.

Omgaan met weerstand is alleen nog voor watjes

Vroeger werden begrippen als weerstand en commitment belangrijk gemaakt en zelfs vertaald in een quasi wetenschap: veranderingsmanagement. Tegenwoordig weten we wel beter. Dat geldt toch ook voor u?

Eigenbelang eerst

Eigenbelang is voor ieder mens een belangrijk overlevingsmechanisme. Dit erkennen is een must om eigenbelang te kunnen verenigen met het bedrijfsbelang of groepsbelang.

Een project is toch geen democratie

Veel projecten gaan gebukt onder de behoefte aan inspraak. Projectterroristen krijgen daardoor de kans met hun vertragende sabotagetechnieken de verandering te frustreren. Wil de echte opdrachtgever opstaan?

Veel projectmatig werkende dienstverleners stellen de klant te veel centraal

Projectmatig werkende dienstverleners kunnen hun waarde voor de klant sterk verbeteren door hergebruik op een goede manier toe te passen. Maar dan wel gericht op het interne belang, want anders wordt niemand er beter van.

Je bent tot projectleider gebombardeerd en dan

Je mag optreden als intern projectleider voor een redelijk complex project met diverse interne en externe partijen. Natuurlijk heb je verstand van de materie en je hebt ook wel vaker een coördinerende rol vervuld. Tips om jouw situatie in te schatten en hiermee om te gaan.

Procedures zijn niet meer van deze tijd

Veel bestuurders met hun roots in de vorige eeuw denken nog dat zij werk van opdrachtnemers en medewerkers kunnen controleren met procedures. Helaas gaat dat anno nu niet meer op.

Product owners maken projectmanagers overbodig

Misvattingen waardoor projecten mislukken met als onontkoombare conclusie, dat product owners de plaats gaan innemen van projectmanagers.

Product owner zijn is een vak

Een product owner is iemand die perfecte oplossingen bedenkt voor nog niet ontdekte problemen. Scrum gaat ervan uit, dat product owners aan de boom groeien.

Knowing the business

‘Knowing the business’ is voor projectmanagers, product owners en managers van kwaliteitssystemen nodig om belangen van stakeholders te kunnen bepalen als basis voor win-win situaties, zodat zij succesvol in hun werk kunnen zijn.


volgende pagina »