ZBC Kennisbank

Enneagram in de praktijk

Waarom goede projectmanagers vaak slechte programmamanagers zijn

Het enneagram kent vier typen probleemoplossers. Twee ervan zijn geschikt als projectmanager en de andere twee als programmamanager. In dit artikel het profiel van de programmamanager en de verschillen met de projectmanager.

Praktische toepassing Enneagram op projecten

Meer dan de teamrollen van Belbin heeft het Enneagram een voorspellende waarde voor de chemie binnen het projectteam, voor een juiste keuze voor een projectleider en dus voor het succes of het falen van projecten.

Herkennen van enneagramtypen en hoe ze reageren bij stress en ontspanning

Met behulp van de enneagramtypen kun je door de façade van anderen heen prikken en voorspellen hoe ze zullen reageren bij stress en bij ontspanning. Juist de stress- en ontspanningsreacties vormen de ultieme check of je het enneagramtype correct hebt vastgesteld.

Beschrijving van het Enneagram en de enneagramtypen

In diverse artikelen gebruiken we zonder toelichting het Enneagram en de enneagramtypen. In dit artikel een beschrijving en karakterisering van alle typen, inclusief een aanduiding van het stresstype en ontspanningstype.

Je ego of je authenticiteit als je driver

De authentieke persoon in jezelf werkt van binnen naar buiten. Je bent iets en je staat voor iets. Je ego werkt van buiten naar binnen, is bang dat de omgeving uw positie aantast. Je moet derhalve gedrag vertonen om dit te voorkomen. In dit artikel meer over je ego en je authentieke ‘ik’.