ZBC Kennisbank

Opdracht management

Agile, Scrum en de methode doet het nog steeds niet

Vrijwel alle methoden bestaan uit enkele goede ideeën en verder heel veel beschrijving om die ideeën vorm te geven. Helaas nemen anderen vaak de beschrijving over en wordt het idee verkracht.

Projectinrichting en opdrachtbeheer

De basis voor een gezond project is een goede samenwerking. Voorwaarde hiervoor is helderheid over de rollen die vervuld moeten worden en de hierbij horende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Opdrachttypen voor projecten

De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdens een project is afhankelijk van de fase waarin het project verkeert. Via gedefinieerde opdrachttypen kan de juiste verdeling steeds eenvoudig worden gerealiseerd.

Waarom veel organisaties niet met projecten kunnen omgaan

Projectmatig werken is zo gewoon geworden, dat we eigenlijk niet eens meer nadenken over hoe we het moeten doen en vooral niet over waarom we het zouden moeten doen. In dit artikel meer over het hoe en waarom van projectmatig werken, over de rol van de projectmanager en over de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zodanig dat projectmatig werken beheersbaar blijft.

Waarom stuurgroepen vaak het roer niet kunnen vasthouden

Is in uw organisatie de stuurgroep een perfect instrument voor het afschuiven van eigen verantwoordelijkheid? Of neemt de stuurgroep daadwerkelijk de verantwoordelijkheid voor projecten? In dit artikel meer over hoe de rollen ingevuld moeten worden en een casestudy over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Zet het mes in uw projectorganisatie en laat het aan twee kanten snijden

Veel managers hebben de ambitie om hun onderneming om te vormen tot een klantgerichte, snel veranderende, efficiënte en bruisende organisatie. Deze ambitie is de goede drijfveer om succesvol te zijn en te blijven in een steeds sneller veranderende markt. Helaas constateren velen tegelijkertijd nogal wat tekortkomingen binnen hun organisatie als het de competentie om te veranderen betreft. Dit artikel is bestemd voor managers die via gerichte ingrepen in hun organisatie niet alleen kwantitatief het verandervermogen willen vergroten maar ook in kwalitatieve zin het fundament om veranderingen snel en slagvaardig te implementeren willen versterken. Door het uitvoeren van de juiste ingrepen in uw projectorganisatie zal het mes aan twee kanten voor u snijden.

U kunt zich niet meer permitteren dat uw projecten uitlopen of mislukken

Dit artikel geeft u als opdrachtgever van (ICT-)projecten een aantal handvatten om uw projecten in de grip te houden. Door u enerzijds als opdrachtgever assertief op te stellen naar uw projectleider, maar anderzijds ook zelf de voorwaarden te scheppen voor gezonde projecten, kunt u uw projecten succesvol afronden. Afschuiven van mislukkingen kunt u tenslotte in deze tijd niet meer verkopen aan uw directie.

Hoe manage ik een projectenfabriek

U bent opdrachtgever van projecten. Per jaar worden er vele projecten uitgevoerd en daar is veel geld mee gemoeid. Door het inzetten van managementinstrument 'Business Case' bent u in staat uw projectenkalender te beheersen en daarin de juiste prioriteiten te stellen en zorgt u ervoor dat de businessdoelstellingen van projecten ook echt gehaald worden.

Waarom leveren projecten altijd resultaten die ik niet nodig heb

U bent opdrachtgever. Per jaar worden er vele projecten uitgevoerd en daar is veel geld mee gemoeid. U heeft uw projecten goed onder controle. Toch levert een aantal projecten u resultaten op waar de organisatie niet op zat te wachten, ondanks dat er is geleverd wat er is beloofd. Het project was succesvol en toch bent u niet tevreden. Had u deze projecten wel moeten laten starten? Ze waren toch zo belangrijk? De oorzaak is vaak een combinatie van enerzijds het werkelijk belang dat gehecht wordt aan het project en anderzijds het bewaken van het doel van het project gedurende de uitvoering en het bereiken van de beoogde resultaten.