ZBC Kennisbank

Persoonlijke vaardigheden

PSTB voor gestructureerd brainstormen

Hoe je als probleemeigenaar door PSTB in een uur je probleem kunt omzetten in een praktisch en uitvoerbaar actieplan. Meer over het wanneer en hoe en het vermijden van valkuilen.

Eigenbelang eerst

Eigenbelang is voor ieder mens een belangrijk overlevingsmechanisme. Dit erkennen is een must om eigenbelang te kunnen verenigen met het bedrijfsbelang of groepsbelang.

Foute antwoorden zijn jammer maar foute vragen zijn erger

Een goede projectmanager toetst zijn opdracht (projectresultaat) aan het doel dat gediend moet worden. Dit is echter vaak complexer dan het lijkt. In dit artikel tips en best practices uit de praktijk.

Die ene heilige bevoegdheid van de projectmanager

Een projectmanager moet op beslissende momenten in het project het verschil maken. Gelukkig heeft u als projectmanager de bevoegdheid om de spelregels in het project zo te bepalen, dat u op die momenten ook daadwerkelijk de geniale actie kunt uitvoeren.

Gesprekstechnieken voor projectmanagers

Projectmanagement is managen zonder macht. Maar als dat betekent, dat de machthebbers discussies van u winnen, dan doet u iets niet goed. In dit artikel het recept voor gelijk krijgen (zelfs als u geen gelijk heeft).

Training projectmanagement in de praktijk

Van u wordt als projectmanager 2.0 of als product owner meer gevraagd dan het binnen budget, tijdig opleveren van het afgesproken resultaat. Het gaat om de pragmatische oplossing van het probleem, die moet werken in de context van de organisatie.

Afdwingen vlotte besluitvorming in projecten

Projectmanagers hebben meestal maar één bevoegdheid: het bepalen van de spelregels in en rond het project. Maar als projectmanager heeft u ook niet meer nodig om de besluitvorming naar uw hand te zetten.

Slechte projectvoering nekt grote ICT-bedrijven

Demotie en internationalisatie gaan onze grote IT-dienstverleners niet redden. Stap 1 is voldoen aan de behoefte van de klant door projectmanagers, die meer dienen te zijn dan dure boekhouders.

Authentiek niet doen maar laten

Als u uw profiel invult op LinkedIn of u schrijft een sollicitatie, dan krijgt u vaak het advies om authentiek te zijn. Kan dat? Moet dat? Of is het gewoon een pukkeltjeswoord?

De projectmanager is tacticus en geen strateeg

Veel projectmanagers opereren op strategisch of operationeel niveau en richten daardoor vaak onbedoeld aanzienlijke schade aan. Door op tactisch niveau te sturen met steeds een plan B voorkomt een projectmanager ellende en overschrijding.

Wat mogen bedrijven tegenwoordig van hun adviseurs verwachten

Organisaties zitten niet meer te wachten op adviseurs die kennis verpakt in pak en stropdas verkopen tegen uur*tarief. De toegevoegde waarde van de adviseur is waar het om gaat. Dat betekent dat adviseurs hun dienstenpakket hierop moeten afstemmen. In dit artikel meer over de opbouw van dit dienstenpakket en de wijze waarop dit geleverd kan worden.

De moderne consultant: van pleaser naar teaser

Waar is de tijd gebleven dat een adviseur nog advies gaf? Tegenwoordig doet men vaak blind onderzoek aan de hand van tijdrovende standaardmodellen en –methoden. Theoretisch levert zo'n werkwijze dan misschien wel betere resultaten op, maar de toepasbaarheid voor de klant is vaak lager en de kosten zijn zeker hoger. En waar gaat het nu eigenlijk om?


volgende pagina »