ZBC Kennisbank

Product owner ofwel projectmanager 2.0

Veel projectmatig werkende dienstverleners stellen de klant te veel centraal

Projectmatig werkende dienstverleners kunnen hun waarde voor de klant sterk verbeteren door hergebruik op een goede manier toe te passen. Maar dan wel gericht op het interne belang, want anders wordt niemand er beter van.

Product owners maken projectmanagers overbodig

Misvattingen waardoor projecten mislukken met als onontkoombare conclusie, dat product owners de plaats gaan innemen van projectmanagers.

Product owner zijn is een vak

Een product owner is iemand die perfecte oplossingen bedenkt voor nog niet ontdekte problemen. Scrum gaat ervan uit, dat product owners aan de boom groeien.

Knowing the business

‘Knowing the business’ is voor projectmanagers, product owners en managers van kwaliteitssystemen nodig om belangen van stakeholders te kunnen bepalen als basis voor win-win situaties, zodat zij succesvol in hun werk kunnen zijn.

Projecten van nu leveren een bruikbare functie op

Een project is zelden meer gericht op het maken van een complex product, maar meestal op het assembleren van producten en diensten die tezamen een functie vervullen die bruikbaar is voor de organisatie.

De klant had last van voortschrijdend inzicht

Door adequaat in te spelen op voortschrijdend inzicht, kun je de klanttevredenheid over het projectresultaat aanzienlijk verbeteren, zonder overschrijding van budget en doorlooptijd.

Agile, Scrum en de methode doet het nog steeds niet

Vrijwel alle methoden bestaan uit enkele goede ideeën en verder heel veel beschrijving om die ideeën vorm te geven. Helaas nemen anderen vaak de beschrijving over en wordt het idee verkracht.

Training projectmanagement in de praktijk

Van u wordt als projectmanager 2.0 of als product owner meer gevraagd dan het binnen budget, tijdig opleveren van het afgesproken resultaat. Het gaat om de pragmatische oplossing van het probleem, die moet werken in de context van de organisatie.