ZBC Kennisbank

Project risicomanagement

Impactanalyse met COPAFIJTH of SCOPAFIJTH

Deze impactanalyse is een goed hulpmiddel bij het opstellen van een investeringsvoorstel, een projectplan of een wijzigingsvoorstel. Een checklist, maar alleen te gebruiken met gezond boerenverstand.

Risman project risico management: succesfactoren en valkuilen

Per definitie is risico-inventarisatie een kwestie van speculaties, percepties en dreigende miscommunicaties. In dit artikel de grootste valkuilen en succesfactoren op een rijtje.

Risman project risico management: de spelers en het spel

Introductie Risman methodiek, het belang van communicatie bij risicomanament en een analyse van alle stakeholders en hun relaties bij een complex project.

Risman projectrisicomanagement: projectinterne risico’s

Einstein zei al: 'Maak de dingen zo simpel mogelijk maar niet simpeler'. Complexe doelstellingen kun je alleen bereiken als je doelen gaat opknippen in projecten, maar vaak betekent dit dat projectoverstijgende risico's gemist worden.

Vragenlijst kwantitatieve projectrisicoanalyse IT

Voorbeeld van een standaardvragenlijst voor de uitvoering van een kwantitatieve IT- project risicoanalyse

Kwantitatieve risicoanalyse IT-projecten

U weet ongetwijfeld dat veel projecten de mist ingaan. Vaak is dit een kwestie van opportunisme, waarbij risico's vanwege het 'superieure team' gebagatelliseerd worden. Natuurlijk is de kwaliteit van mensen van belang. Maar het invullen van de randvoorwaarden voor het project levert toch meer garantie voor succes. In dit artikel meer over de uitvoering van een kwantitatieve IT-project risicoanalyse.

Rollen en risicomanagement

Risicomanagement kan door een persoon in verschillende rollen worden toegepast. Tevens geldt dat risicomanagement van toepassing is op verschillende aspectgebieden. Deze rollen, met hun kenmerkende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de aspectgebieden met hun eigen specifieke kenmerken bepalen op welke wijze risicomanagement kan worden ingezet en bepalen daarmee ook direct en indirect de resultaten die kunnen worden behaald. Het is belangrijk om voorafgaand aan de toepassing van risicomanagement vast te stellen: Wie moet het doen, wat moet er worden gedaan, en hoe moet het worden uitgevoerd? Dit document geeft een praktische handreiking bij de vaststelling van de manier waarop risicomanagement moet worden toegepast binnen een organisatie.

Overview risicomanagement

De vergelijking tussen projecten en water (rivieren of zeeën) is vaker gemaakt. In het boek "Introducing Riskman methodology" wordt een project vergeleken met een zeiltocht tussen Ierland en de Verenigde Staten*. Je zet een koers uit (maakt een plan), gaat onderweg en gedurende de reis bepaal je op meerdere momenten je positie. Daarbij zal je tot de ontdekking komen dat er afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke (geplande) route, en dat bijsturing noodzakelijk is. Dat bijsturing noodzakelijk is betekent niet dat het plan niet goed is geweest! Het plan (de uitgestippelde route) is wel degelijk een goed voorstel om naar de Verenigde Staten te varen. Gebeurtenissen gedurende de tocht eisen echter dat er wordt bijgestuurd.