ZBC Kennisbank

Projectmanagement in de praktijk

Een project is toch geen democratie

Veel projecten gaan gebukt onder de behoefte aan inspraak. Projectterroristen krijgen daardoor de kans met hun vertragende sabotagetechnieken de verandering te frustreren. Wil de echte opdrachtgever opstaan?

Je bent tot projectleider gebombardeerd en dan

Je mag optreden als intern projectleider voor een redelijk complex project met diverse interne en externe partijen. Natuurlijk heb je verstand van de materie en je hebt ook wel vaker een coördinerende rol vervuld. Tips om jouw situatie in te schatten en hiermee om te gaan.

Projectmanagers en Sinterklaas bestaan niet

Sinterklaas bestaat, tenminste als je erin gelooft. En dat geldt ook voor projectmanagers. Ook geldt voor beide, dat ze zelden hun doel bereiken.

Je gaat het pas zien als je het door hebt

Goede projectmanagers maken op beslissende momenten het verschil door eigenwijs en pragmatisch te zijn en door beslissende details in de tactiek aan te passen.

Lessen en ervaringen uit de praktijk voor gevorderde projectmanagers

Gestructureerd werken, plannen maken en periodiek meten zijn belangrijk in projecten. Maar daarmee win je de wedstrijd niet. Gerard Scheffrahn, projectmanager bij de Noord/Zuidlijn, legt uit dat projecten leiden meer en soms zelfs iets anders vraagt dan handboeken volgen.

Die ene heilige bevoegdheid van de projectmanager

Een projectmanager moet op beslissende momenten in het project het verschil maken. Gelukkig heeft u als projectmanager de bevoegdheid om de spelregels in het project zo te bepalen, dat u op die momenten ook daadwerkelijk de geniale actie kunt uitvoeren.

De missie van een projectmanager

De projectmanager van nu is een ketenmanager die het klantorderontkoppelpunt beheerst en die ervoor zorgt dat de kuddes olifanten in het project niet te hard botsen.

Training projectmanagement in de praktijk

Van u wordt als projectmanager 2.0 of als product owner meer gevraagd dan het binnen budget, tijdig opleveren van het afgesproken resultaat. Het gaat om de pragmatische oplossing van het probleem, die moet werken in de context van de organisatie.

De projectmanager is tacticus en geen strateeg

Veel projectmanagers opereren op strategisch of operationeel niveau en richten daardoor vaak onbedoeld aanzienlijke schade aan. Door op tactisch niveau te sturen met steeds een plan B voorkomt een projectmanager ellende en overschrijding.

Hoe u intern een fixed price fixed date project kunt sturen

Een aanbesteed ICT-project komt vaak hopeloos op slot te zitten, doordat alle stuurvariabelen fixed zijn. Een interne projectleider kan het slot smeren, zodat alle partijen het project tenslotte succesvol vinden.

Bij projectmatig werken zijn afspraken beter dan procedures

Projecten slibben vaak dicht door methoden en procedures. Veel organisaties zouden weer moeten leren echt projectmatig te werken; afspraak is afspraak en dat moet bewaakt en gewaardeerd worden.