ZBC Kennisbank

Relatie opdrachtgever

Je bent tot projectleider gebombardeerd en dan

Je mag optreden als intern projectleider voor een redelijk complex project met diverse interne en externe partijen. Natuurlijk heb je verstand van de materie en je hebt ook wel vaker een coördinerende rol vervuld. Tips om jouw situatie in te schatten en hiermee om te gaan.

Procedures zijn niet meer van deze tijd

Veel bestuurders met hun roots in de vorige eeuw denken nog dat zij werk van opdrachtnemers en medewerkers kunnen controleren met procedures. Helaas gaat dat anno nu niet meer op.

Foute antwoorden zijn jammer maar foute vragen zijn erger

Een goede projectmanager toetst zijn opdracht (projectresultaat) aan het doel dat gediend moet worden. Dit is echter vaak complexer dan het lijkt. In dit artikel tips en best practices uit de praktijk.

Hoe u intern een fixed price fixed date project kunt sturen

Een aanbesteed ICT-project komt vaak hopeloos op slot te zitten, doordat alle stuurvariabelen fixed zijn. Een interne projectleider kan het slot smeren, zodat alle partijen het project tenslotte succesvol vinden.

Prince 2 geeft de projectmanager vooraf al decharge

Echte projectmanagers voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor het projectresultaat, maar vooral ook voor de bruikbaarheid hiervan voor de lijnorganisatie. Met Prince 2 echter is het altijd mogelijk deze verantwoordelijkheid bij een ander te leggen. In dit artikel een beschrijving van Prince 2 voor projectmanagers die hun vak nog serieus nemen.

Projecten managen in routinematig werkende organisaties

Voor routinematig werkende organisaties vormen projecten een heel bijzonder risico. Vaak is juist het gebrek aan ervaring het probleem. Dit artikel gaat in op de spelers, het spel en vooral de spelleider.

Opdrachttypen voor projecten

De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdens een project is afhankelijk van de fase waarin het project verkeert. Via gedefinieerde opdrachttypen kan de juiste verdeling steeds eenvoudig worden gerealiseerd.