ZBC Kennisbank

Technical skills

PSTB voor gestructureerd brainstormen

Hoe je als probleemeigenaar door PSTB in een uur je probleem kunt omzetten in een praktisch en uitvoerbaar actieplan. Meer over het wanneer en hoe en het vermijden van valkuilen.

Impactanalyse met COPAFIJTH of SCOPAFIJTH

Deze impactanalyse is een goed hulpmiddel bij het opstellen van een investeringsvoorstel, een projectplan of een wijzigingsvoorstel. Een checklist, maar alleen te gebruiken met gezond boerenverstand.

Overview MSP aanpak voor programmamanagement

Een programma wordt opgezet om baten te realiseren. Hiervoor is meer nodig dan alleen een fasering. Vooral ook het management van allerlei aspectgebieden is van belang. Juist die zijn immers vaak bepalend voor het echte succes.

Kwantitatieve risicoanalyse IT-projecten

U weet ongetwijfeld dat veel projecten de mist ingaan. Vaak is dit een kwestie van opportunisme, waarbij risico's vanwege het 'superieure team' gebagatelliseerd worden. Natuurlijk is de kwaliteit van mensen van belang. Maar het invullen van de randvoorwaarden voor het project levert toch meer garantie voor succes. In dit artikel meer over de uitvoering van een kwantitatieve IT-project risicoanalyse.

COPAFIJTH, COPAFIT, OPAFIT of hoe je het wilt noemen

Copafijth, Copafit en Opafit zijn acroniemen voor de inrichtingsfactoren van bedrijven en projecten. In dit artikel uitleg van dit acroniem.

Projecten als permanente stiptheidsacties

Standaardprocedures worden vaak gebruikt als een “indekkings”mechanisme en blokkeren dan eerder het projectsucces dan dat zij dit ondersteunen. Door gebruik te maken van de kwaliteiten van de mensen en te bepalen welke procedures zinvol zijn, kan men tot een goede samenwerking komen en kan een projectteam topprestaties leveren. Het ontkennen van de kwaliteiten leidt veelal tot permanente stiptheidsacties, frustraties en een ondermaats resultaat.

Samenwerken in projecten

Het welslagen van projecten is sterk afhankelijk van zachte factoren binnen een organisatie en van het vermogen om als team samen te werken. In dit artikel worden enkele praktische modellen aangereikt.

Standaard plan van aanpak

Een standaard plan van aanpak voor projecten, primair gericht op het ontwikkelen van informatiesystemen.