ZBC Kennisbank

Verandermanagement

Omgaan met weerstand is alleen nog voor watjes

Vroeger werden begrippen als weerstand en commitment belangrijk gemaakt en zelfs vertaald in een quasi wetenschap: veranderingsmanagement. Tegenwoordig weten we wel beter. Dat geldt toch ook voor u?

Eigenbelang eerst

Eigenbelang is voor ieder mens een belangrijk overlevingsmechanisme. Dit erkennen is een must om eigenbelang te kunnen verenigen met het bedrijfsbelang of groepsbelang.

Het project is de begraafplaats voor verandering

Veranderingen kunt u het best projectmatig aanpakken, maar zodra u er een project van maakt, dan is de verandering gedoemd te mislukken.

De piramide van Maslow vraagt om uitbreiding

Steeds meer Nederlanders hebben het idee, dat ze het niveau van zelfverwerkelijking bereikt hebben in de piramide van Maslow. Maar wat krijgen we daarna?

Van je geluk wordt 10 procent bepaald door je omgeving en 90 procent door hoe je hiermee omgaat

Lef is het motto van de huidige burger en werkende. Niet meer meelopen en stemmen met je voeten, maar door lef zorgen dat aan je behoeften wordt voldaan, zonder dat dit leidt tot egoïsme. In het kader van loopbaanontwikkeling zijn hier een tweetal boeken over verschenen, die grijze muizen helpen om kleurrijk te worden.

De controller als de nieuwe verandermanager

Steeds meer bedrijven laten de controller opschuiven naar de positie van algemeen directeur. De controller wordt daardoor betrokken bij beslissingen over de 'zachte' kant van de onderneming. Het is de vraag, wie hiermee een dienst wordt bewezen. Cultuuraspecten komen niet op de balans en dus bestaan ze niet voor controllers.

Hoe je veranderingsprocessen de mist in kunt laten gaan

Natuurlijk wil iedereen meewerken aan het verbeteren van bedrijfsprocessen. Als dit echter ten koste gaat van het eigenbelang, dan zijn veel medewerkers ware professionals in het frustreren en het saboteren van die veranderingsprocessen. In dit artikel de issues die de verandermanager kan aangrijpen en die daarom aandacht vragen.

Productiviteit oudere werknemer neemt steeds verder af

Is het met de productiviteit van ouderen nu werkelijk zo droevig gesteld? Onderzoek wil het ons doen geloven. En dat nog wel nu de VUT wordt afgeschaft en de pensioenleeftijd omhoog is gegaan. Is dit selffulling prophecy of moeten we deze signalen serieus nemen?

Verandermanagement, ego’s en cognitieve dissonantie

Als bij key-players in het veranderproces de cognitieve dissonantie is uitgegroeid tot een door ego onneembaar bolwerk, dan kan het veranderproces ernstig gevaar lopen. Voor de verandermanager tijd om af te wijken van de standaardgroepsprocessen en te kiezen voor een individuele interventie met een hoog gehalte empathie.

Verandermanagement: cultuur, kunst of kitsch

Cultuur is het toverwoord bij verandermanagement en tevens de doofpot waarin falend management zijn fouten wegstopt. In dit artikel wordt ingegaan op de zin en onzin van cultuur en vooral op hoe je een sterke cultuur kunt krijgen.

Macht de vijand van innovatie verandering en verbetering

Helaas is macht niet altijd gekoppeld aan leiderschap, visie en de wil om te veranderen. 'Kennis is macht' wordt vaak gepredikt. Kennisdeling tast deze macht aan. Natuurlijk geeft geen manager dit toe. Als manager heb je toch de macht om elke verandering onderuit te halen.

Apekool van veranderingsmanagers en adviseurs

Omdat veel adviseurs en veranderingsmanagers de werkelijkheid zo complex vinden, gebruiken ze vaak metaforen uit het dieren- en plantenrijk om dingen eenvoudig en beeldend weer te geven. Oppassers in dierentuinen kunnen vanuit de praktijk vertellen of het zin of onzin is, wat er wordt verteld.


volgende pagina »