ZBC Kennisbank

Schriftelijke cursussen Financieel Management

Beschrijving rubriek » Tonen

Anti-Fraude Opleiding

De schriftelijke cursus Anti-Fraude voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

Balanced Scorecard (BSC) in de praktijk

Veel organisaties zetten inmiddels al de Balanced Scorecard in om de performance van hun bedrijf te meten en te verbeteren. In deze schriftelijke cursus behandelen de auteurs, mede aan de hand van tal van praktijkcases, het implementatietraject van de Balanced Scorecard. Het invoeringsplan wordt hierbij gefaseerd beschreven met een opsomming van alle valkuilen die u tegen kunt komen.

Douane en BTW in de EU

In de schriftelijke cursus Douane en BTW in de EU worden de belangrijkste grondslagen en principes behandeld uit het douanerecht en de BTW-wetgeving, die betrekking hebben op het internationale goederenverkeer. De cursus is met name geschreven om u inzicht te geven in de planningsopties en risico's die uit deze regelgeving voortkomen.

Financiële kennis voor de niet-financiële manager

Het schriftelijk leerpakket Financiële kennis voor de niet-financiële manager stelt u in staat de noodzakelijke financiële kennis, up-to-date en direct toepasbaar, in uw eigen werktempo te verwerven. Aan de hand van de lessen verdiept u zich stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaatsberekeningen en bestudeert u een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die u aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.

Shared Service Centers (SSC)

Het aantal bedrijven en met name non-profit- en overheidsorganisaties dat overgaat tot het implementeren van een Shared Service Center is snel groeiende. Het ontwerpen en implementeren van een Shared Service Center is echter een ingrijpende (re)organisatie en heeft gevolgen voor de totale organisatie. In deze actuele cursus worden alle factoren behandeld die cruciaal zijn voor het succes van uw Shared Service Center. De schriftelijke cursus Shared Service Centers (SSC) is voorzien van tal van (inter)nationale cases van bedrijven die - wellicht - verder zijn dan u en op succesvolle wijze hun financiële operatie hebben gecentraliseerd.

Transfer Pricing (TP)

Steeds meer komt men tot het inzicht dat - zeker voor het managen van complexe veiligheidssituaties - alleen een integrale aanpak kans van slagen heeft. De schriftelijke cursus ‘Integraal Security Management’ leert u om alle risico’s te overzien, met elkaar in verband te brengen en de juiste maatregelen te treffen. De schriftelijke leergang Transfer Pricing adviseert u t.a.v. de beantwoording van vragen die u vóór, tijdens of na een confrontatie met de fiscus kunt krijgen.

ISO 31000 Risicomanagement

De 3-daagse CISM- training bereidt u voor op het officiële examen van ISACA ter verkrijging van de titel Certified Information Security Manager, maar richt zich daarnaast vooral ook op begripsvorming zodat u, eenmaal terug op uw werkplek, direct aan de slag kunt.